Populariteit flitsbezorging neemt flink toe

flitsbezorging

Ondanks een negatief sentiment en beperkende regelgeving neemt de populariteit van flitsbezorging flink toe. De markt is sinds eind 2021 met 30 procent gegroeid. Dit komt vooral door de expansie van bezorggebieden en forse marketinginspanningen, blijkt uit nieuw marktonderzoek van Kantar. Dit werd afgelopen februari uitgevoerd onder ruim 44.000 consumenten van zestien jaar en ouder. 

In Nederland hebben naar schatting 925.000 consumenten wel eens gebruik gemaakt van flitsbezorging. Eind 2021 bedroeg het aantal consumenten dat voor deze supersnelle bezorging koos – vaak binnen 10 minuten – nog zo’n 700.000. Op de Nederlandse markt zijn vier spelers actief: Gorillas, Flink, Zapp en Getir. Vooral Flink heeft het bezorggebied de afgelopen maanden fors uitgebreid.

Flitsbezorging niet onomstreden

‘Deze groei van 30 procent is aanzienlijk te noemen voor het niet geheel onomstreden fenomeen flitsbezorging. Niet alleen de beperkende regelgeving vanuit gemeentes, zoals het verbod op het openen van zogeheten dark stores, werkt flitsbezorgers tegen. Ook het negatieve sentiment in de maatschappij rondom flitsbezorging vormt mogelijk een belemmering voor verdere groei’, aldus de onderzoekers van Kantar.

Een ruime meerderheid (65%) van de consumenten die niet van plan zijn er gebruik van te gaan maken, beschouwen flitsbezorging als overbodige luxe. Ook de reputatie weerhoudt hen ervan het uit te proberen: 24 procent wijst op overlast van dark stores, impact op het klimaat en arbeidsomstandigheden van de bezorgers. Toch lijken deze belemmeringen vooralsnog onvoldoende groot om de onstuimige groei te remmen, aldus Kantar.

Verdere groei verwacht

De verwachting is dan ook dat de markt voor flitsbezorging door zal blijven groeien. Enerzijds omdat de intentie om flitsbezorging de komende zes maanden uit te proberen is gestegen en anderzijds omdat het niet bij één keer uitproberen blijft. Het merendeel van de consumenten die het uitproberen blijft namelijk met regelmaat, gemiddeld twee keer per maand, bestellingen plaatsen. Dit raakt met name de fysieke supermarkten, online supermarkten en maaltijdbezorgers.