Negatieve effecten flitsbezorging vragen om oplossing

greenwashing

De populariteit van bezorging aan huis, met name eten, neemt hard toe. Volgens onderzoekbureau Kantar zijn flitsbezorgers op weg om eind 2022 een omzet van 1 miljard euro op jaarbasis te halen. Maar deze toenemende populariteit kent ook een keerzijde.

De ‘dark stores’ voor flitsbezorging, zo genoemd vanwege de vaak met zwart plastic afgeplakte ramen, hebben negatieve effecten op de leefomgeving. Zo klagen buurtbewoners over geblokkeerde stoepen, verkeersveiligheid en geluidsoverlast.

Daar moet een oplossing voor komen. Want gemeentes hebben nu niet genoeg mogelijkheden om flitsbezorging vanuit dark stores te reguleren. Dat komt omdat dark stores tussen supermarkten en gewone winkels in vallen.

Er zijn twee mogelijkheden: 1. Overleg tussen flitsbezorgers, gemeentes en bewoners moet voor een oplossing zorgen, 2. Flitsbezorgers verplaatsen zich naar industrieterreinen. Met deze laatste optie komt de belofte van 10-minutenbezorging wel te vervallen. En verdwijnt dus ook een belangrijk voordeel van deze dienstverlening. Dat roept de vraag op of flitsbezorging wel toekomst heeft.

Eendagsvlieg of ‘here to stay’

De populariteit van flitsbezorging – of misschien is het op dit moment vooral de enorme media-aandacht – is groot, en durfkapitalisten investeren miljarden. Toch worden er vraagtekens gezet bij de levensvatbaarheid op de lange termijn.

Voor het toekomstige potentieel van flitsbezorging heeft Nederland veel kleine huishoudens. Zoals singles of stellen zonder kinderen, die anders leven en minder plannen. En voor wie een hoger prijskaartje voor boodschappen geen issue is.

Omdat flitsbezorging goed past binnen onze gemakseconomie zal er zeker iets van blijven hangen. Zoals in zoveel markten zal de grootste hier overblijven. Bij een blijvende populariteit zullen ook bestaande partijen inspringen op dit fenomeen. De samenwerking tussen Jumbo en Gorillas is hiervan een voorbeeld.

Dirk Mulder, Sector Banker Trade & Retail bij ING Sector Banking