Pandemie vergroot aandacht voor risico’s in de supply chain

risico's

De supply chains van 40 procent van de multinationals wereldwijd waren niet in staat het hoofd te bieden aan de door Covid-19 veroorzaakte crisis. Dit heeft de houding ten opzichte van risico’s drastisch veranderd, blijkt uit het rapport ‘Real-time Intelligence and the Future of Supply Chains’ van Orange Business Services.

Het onderzoek werd gehouden onder 320 senior executives van multinationals uit achttien landen in de productie-, transport- en logistieke sector. Zo’n 83 procent van de respondenten geeft aan zich nu, in vergelijking met twaalf maanden geleden, meer bewust te zijn van supply chain-risico’s als grondstoffentekorten, productieonderbrekingen en transportblokkades. De pandemie heeft hen doen beseffen dat ze meer snelheid, wendbaarheid en innovatie nodig hebben om veranderingen het hoofd te kunnen bieden en hun voortbestaan veilig te stellen.

Versterking van de supply chain

Volgens twee op de vijf respondenten kon hun supply chain de crisis op het hoogtepunt ervan niet aan. Het inbouwen van veerkracht en duurzaamheid in toeleveringsketens door middel van digitalisering en real-time data-inzichten is nu duidelijk een prioriteit voor transformatiestrategieën. Bijna acht op de tien respondenten zeggen dat ze hun digitale supply chain-strategie hebben versneld. Daarnaast geeft bijna 50 procent van de ondervraagde bedrijven aan dat ze hun strategieën voor risico-inkoop en -beheer de komende twee jaar willen herzien.

Automatisering zal steeds belangrijker worden om snel veranderende vraagniveaus aan te kunnen. Momenteel zegt 42 procent van de ondervraagde ondernemingen op die manier risico’s te beheren. Dit aantal zal volgens de onderzoekers de komende twee jaar echter verdubbelen. Technologische mogelijkheden, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), de cloud, 5G en big data analytics, zullen een steeds belangrijkere rol spelen bij het versterken van supply chains door verbeterde planning en uitvoering. Het verzamelen en delen van real-time gegevens zal de efficiëntie en zichtbaarheid in de hele keten verbeteren en bovendien de relatie tussen leverancier en fabrikant ten goede komen.

Kwetsbare ecosystemen

‘Door de wereldwijde gezondheidscrisis zijn organisaties zich bewust geworden van de kwetsbaarheid van hun ecosystemen. Kritieke hiaten moeten worden gedicht om end-to-end visibility op wereldwijde schaal te garanderen en het risico voor het bedrijf te minimaliseren’, zegt Kristof Symons, Executive Vice President International bij Orange. ‘Digitale technologieën en mogelijkheden zijn de sleutel om ondernemingen en hun partners in staat te stellen hun supply chain op een veilige manier opnieuw te ontwerpen.’

Duurzaamheidsprogramma’s nieuw leven inblazen

Hoewel sustainability  door de crisis lager op de agenda is komen te staan, beschouwt 59 procent van de respondenten het niet ethisch en duurzaam runnen van het bedrijf als een belangrijk risico voor de bedrijfsresultaten. 85 procent van de respondenten zegt dat hun bedrijf investeert om duurzamer te worden. Dit zijn dan nieuwe technologieën voor het verzamelen van data voor een beter inzicht in duurzaamheidscijfers en het beheren en controleren van factoren zoals energieverbruik. ‘Slimme fabrieken kunnen bijvoorbeeld een besparing van 30 procent op de energiekosten realiseren. Digitalisering en dataverzameling zullen primaire mogelijkheden zijn om duurzamer te worden en zowel de kosten als de planeet te sparen’, aldus Symons.