Massale zoektocht naar alternatieve leveranciers om supply chain-risico’s te spreiden

leveranciers

Als gevolg van de pandemie heeft 56 procent van de organisaties te maken gehad met een verstoring van de supply chain. Dat blijkt uit onderzoek van certificatie-instelling DNV GL Business Asssurance onder 1142 organisaties. De belangrijkste oorzaken van de verstoring zijn vertragingen in de bevoorrading (45%), logistieke problemen (34%) en beperkingen van de internationale handel (24%). Er wordt nu massaal gezocht naar alternatieve leveranciers.

Als gevolg van de disrupties is maar liefst 57 procent van de organisaties van plan de supply chain te versterken en te verbreden door samen te werken met nieuwe leveranciers. Ook proberen ze de gevolgen van de pandemie te beperken door middel van digitalisering (36%), aangepaste criteria voor leveranciers (36%) en een evaluatie van de aanpak van het voorraadbeheer (36%).

‘Met ernstige gevolgen als een daling van de verkoop en de omzet (57%), een daling in de productie (39%) en een stijging van de operationele kosten (35%), is het voor veel organisaties een grote uitdaging geweest om zaken te blijven doen. Het is niet verrassend dat de strategische verandering die de meeste organisaties hebben ondervonden, bestaat uit het spreiden van hun supply chain-risico’s door het uitbreiden van hun leveranciersbestand’, meldt Luca Crisciotti, CEO van DNV GL Business Assurance.

Actief en constructief samenwerken

Daarnaast toont het onderzoek aan dat organisaties actief en constructief samenwerken met bestaande leveranciers om pragmatische oplossingen te vinden. Uit het onderzoek blijkt dat 77 procent van de organisaties de risico’s identificeert en evalueert, 45 procent de maatregelen identificeert die risico’s beperken, 42 procent maatregelen implementeert die de risico’s beperken en 50 procent de uitgevoerde maatregelen opvolgt.

Dit duidt volgens DNV GL op een mate van volwassenheid in het beheer van bestaande leveranciers. Tegelijkertijd heeft slechts 26 procent controle over de indirecte leveranciers. Volgens DNV GL is het echter van essentieel belang leveranciers goed te leren kennen om op elk moment een volledig en veerkrachtig antwoord te kunnen geven, zeker tijdens de huidige pandemie. Covid-19 zet het risicomanagement van de supply chain hoger op de agenda en organisaties worden gedwongen hun volwassenheid te vergroten en hun veerkracht in de supply chain te verbeteren.

Veerkracht

‘Problemen moeten snel worden aangepakt. Veerkracht gaat minder over het handhaven van een stabiele toestand; het gaat om het kunnen aannemen van een wendbare en dynamische aanpak. Covid-19 dwingt organisaties om veerkracht te herbeleven, te veranderen en zich aan te passen. Het is goed om te zien dat organisaties leren en zich in de juiste richting bewegen’, aldus Crisciotti.