PA Consulting waarschuwt voor impulsieve bezuinigingen na Covid-19

PA Consulting

Kostenbeheersing is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. Veel bedrijven voelen zich gedwongen fors in de kosten te snijden om de cashflow en liquiditeit op de korte termijn te behouden. Dit kortetermijndenken leidt volgens PA Consulting echter bijna altijd tot een verslechtering van de concurrentiepositie op de lange termijn, terwijl er vaak nog voldoende andere mogelijkheden zijn.

Besparingen op korte termijn verminderen in de regel de capaciteit om te innoveren en houden onvoldoende rekening met de volledige ketenkosten, simpelweg omdat dit lastiger is. Het gevolg is dat als de kernoorzaken van de kosten niet worden aangepakt, op een later moment de kosten toch weer terugkomen. Een nieuw PA-rapport, op basis van onderzoek bij 180 marktleiders in tien verschillende branches, geeft een drietal aanbevelingen om deze valkuilen te vermijden.

Focus op kosten in de hele keten

Een eerste aanbeveling is om te focussen op kosten in de héle keten. Kostenoptimalisatie moet volgens PA Consulting een structureel onderdeel worden van de dagelijkse activiteiten en niet worden gezien als tijdelijke oplossing in tijden van crisis. Een kijk op de héle keten is hier van belang. Zo heeft het volgens PA geen zin om te besparen op leveranciers als dit later tot hogere interne kwaliteitskosten leidt. Juist nu veel organisaties door de coronacrisis zijn gedwongen om kostenefficiënt te werken, is er volgens de experts van PA momentum om kostenoptimalisatie structureel in te bedden in de bedrijfsvoering.

Versimpel de organisatiestructuur

Een tweede aanbeveling uit het rapport is het versimpelen van de organisatiestructuur. Om kostenoptimalisatie structureel uit te voeren, is eenvoud belangrijk. Een simpeler organisatiestructuur in combinatie met een proactieve mentaliteit stelt organisaties in staat snel stappen te zetten in de gebieden waar de meeste impact kan worden gemaakt, door bijvoorbeeld het verminderen van overheadkosten.

Gebruik nieuwe technologieën en werkmethodes

Het gebruik van nieuwe technologieën en werkmethodes is de derde aanbeveling die gedaan wordt. Gedurende de coronacrisis is door de meest succesvolle organisaties al maximaal gebruik gemaakt van technologieën als collaboratieve communicatietools en werd snel overgeschakeld naar nieuwe, flexibele manieren van werken. Na de crisis is het doorzetten van deze toepassingen een voorwaarde voor structurele kostenoptimalisatie. Hiervoor is volgens PA Consulting data-analyse van onder meer telematica-data van cruciaal belang, willen organisaties de benodigde inzichten verkrijgen.

Organisaties kunnen van elkaar leren

Bij succesvolle organisaties is kostenbeheersing een concreet onderdeel in strategie, organisatie en bestuur, processen, tools, competenties en methodologieën, aldus PA Consulting. In het rapport worden tien sectoren aan de hand van deze aspecten gerangschikt op prestaties in kostenefficiëntie, en worden voor iedere sector concrete aanbevelingen gedaan. Het onderzoek toont aan dat sommige sectoren uitblinken in kostenbeheersing, terwijl anderen tekortschieten. Maar ongeacht de sector kunnen organisaties van elkaar leren. Life sciences presteert bijvoorbeeld uitmuntend op organisatie, maar schiet tekort in hun cost management tooling. Voor defensie en luchtvaart is dit weer andersom.

Structurele focus op kostenbeheersing

‘Met een structurele focus op kostenbeheersing zijn organisaties niet alleen beter bestand tegen crises, maar ook in staat om sneller te innoveren’, meldt Hans Houmes, Lead Partner Industrial Manufacturing bij PA Consulting. ‘Hierdoor komen mogelijkheden om winstmarges te vergroten sneller in beeld, wordt ook productontwikkeling efficiënter en maakt het de gehele organisatie dynamischer omdat er constant wordt gezocht naar manieren om slimmer te werken’, aldus Houmes.