‘Covid-19 voedingsbodem voor geopolitieke risico’s’

supply chain-disrupties

De Covid-19-pandemie versterkt bestaande geopolitieke risico’s. Economisch en politiek nationalisme groeien, mede dankzij de maatregelen die de coronacrisis moeten bestrijden. Bovendien wordt de veerkracht van supply chains fors op de proef gesteld en neemt het risico op stakingen, rellen en maatschappelijke onrust toe. Dat blijkt uit de Aon Risk Maps 2020.

De Risk Maps bevatten bevindingen van onderzoek naar politieke risico’s, terrorisme en politiek geweld in de wereld. Het rapport van dit jaar heeft ook een speciale analyse van de impact van de coronapandemie op deze thema’s. De coronacrisis blijkt op economisch, politiek en sociaal vlak diepe sporen na te laten. Door de maatregelen die overheden nemen om de volksgezondheid te beschermen en de verspreiding van het virus te stoppen, worden internationale bedrijven met nieuwe risico’s geconfronteerd.

Op (sociaal)economisch vlak blijkt dat landen die het hardst geraakt zijn – door een sterke afhankelijkheid van toerisme of detailhandel óf door aanzienlijk meer slachtoffers van het virus onder de bevolking – te maken hebben met een groter risico op maatschappelijke onrust en anti-overheidsprotesten. Dit gevaar bestond ook vóór de coronacrisis al, maar uit het onderzoek blijkt dat het risico bij drie op de vijf ontwikkelde economieën in 2020 als gevolg van Covid-19 toeneemt.

Supply chains onder druk

Tegelijkertijd neemt volgens de Risk Maps ook de druk op de internationale supply chains van bedrijven verder toe. Economisch nationalisme in de vorm van bijvoorbeeld onteigening, valutacontroles, handelsbeperkingen, nearshoring en de-globalisering stelde de supply chains ook vóór de coronacrisis al op de proef. Nu het handelsverkeer door de pandemie een enorme dreun heeft gekregen, is het voor bedrijven maar de vraag of zij nog volledig een beroep kunnen doen op hun bestaande keten.

Onvoldoende aandacht voor andere risico’s

‘Doordat bedrijven nu nog de focus hebben op het zo goed mogelijk doorkomen van de huidige crisis bestaat de kans dat andere risico’s onvoldoende aandacht krijgen. Verlies deze niet uit het oog’, waarschuwt Alex van den Doel, Managing Director Aon Global Risk Consulting. ‘Na Covid-19 volgt onherroepelijk een nieuwe uitdaging met een mogelijk grote impact. Wanneer de coronamaatregelen wereldwijd worden opgeheven, neemt bijvoorbeeld de kans op onrust en terrorisme in landen met een onderliggende instabiliteit hoogstwaarschijnlijk weer toe.’ Ook cyberrisico’s blijven volgens hem groot.

‘Door Covid-19 kwam risicomanagement als onmisbare discipline al in de spotlights. Het is voor bedrijven echter een absolute noodzaak om hun risicomanagement en -beheersing topprioriteit te houden, ook ná deze crisis’, stelt Van den Doel. Volgens hem moet risicomanagement daarbij naadloos aansluiten op continuïteitsmanagement en crisismanagement om zo optimaal voorbereid te zijn op zowel de verwachte als onverwachte incidenten.