Neergang in containervaart bedreigt veiligheid en vitale investeringen

Safety and Shipping Review 2023

De daling van de vrachttarieven in de containervaart vormt een bedreiging voor toekomstige investeringen en kan gevolgen hebben voor het onderhoudsniveau en de budgetten voor risicobeheer. Dat meldt verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) in haar nieuwe Safety & Shipping Review 2023.

Na de post-pandemische boom in de containervaart hebben de economische en geopolitieke onzekerheid en de dalende vraag de vrachttarieven aangetast. In april 2023 lagen de kosten voor het verschepen van een container tussen Azië en de VS of Europa meer dan 80 procent lager dan een jaar eerder, terwijl sommige routes zich nu op het niveau van vóór de pandemie bevinden.

Terwijl de vrachttarieven zijn gedaald, worden inmiddels ook nieuwe, tijdens de boom bestelde, schepen opgeleverd, waardoor de al bestaande overcapaciteit nog groter wordt. De Mediterranean Shipping Company nam in maart 2023 twee megaschepen in ontvangst – de MSC Tessa en MSC Irina – die met elk meer dan 24.000 TEU tot de grootste containerschepen ter wereld behoren. Dit na de oplevering in februari van de 24.118 TEU grote OOCL Spain, het eerste van zes schepen in aanbouw.

Groei wereldwijde containervloot

De Baltic and International Maritime Council (BIMCO) voorspelt dat de zwakke vraag naar containerschepen het aanbod in 2023 overtreft, waardoor de vrachtprijzen en de waarde van tweedehands schepen tot volgend jaar onder druk komen te staan. De scheepvaartinstantie voorspelt een negatieve groei van de vraag in de eerste helft van 2023, met een herstel in de tweede helft die leidt tot een totale groei van de vraag van 1 à 2 procent in 2023, gevolgd door 5 à 6 procent in 2024.

De wereldwijde containervloot zal naar verwachting met 6,3 procent groeien in 2023 en met 8,1 procent in 2024. Het aanbod zal stijgen door de vermindering van de havencongestie en de oplevering van nieuwe schepen die tijdens de bloeiperiode van de afgelopen twee jaar werden besteld. BIMCO voorspelt dat in 2023 en 2024 4,9 miljoen TEU zal worden opgeleverd, wat neerkomt op 19 procent extra vlootomvang ten opzichte van begin 2023.

‘De grote vraag is of de daling van de vrachttarieven zal leiden tot kostenbesparingen. En zo ja, zal dit gevolgen hebben voor het onderhoudsniveau of resulteren in lagere budgetten voor risicobeheer? In eerdere recessies waren de investeringen in scheepsonderhoud niet altijd op het vereiste niveau, wat leidde tot verliezen en een toename van het aantal machineclaims’, zegt Justus Heinrich, Global Product Leader Marine Hull bij AGCS.

Vitale investeringen in gevaar

Lagere vrachttarieven kunnen ook vitale investeringen in brandveiligheid en decarbonisatie in gevaar brengen, stelt kapitein Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk Consulting bij AGCS. ‘We staan aan de vooravond van de oplevering van nieuwe grotere schepen op een moment dat de industrie al onder druk staat door lagere vrachttarieven. Dit is misschien goed nieuws voor eigenaars van vracht, maar niet voor de containervaart’, aldus Khanna.

‘Recordwinsten voor de containerindustrie ondersteunden innovatie op gebieden als decarbonisatie, alternatieve brandstoffen en branddetectie en -preventie. Als de markt onder druk komt te staan, bestaat het risico dat dergelijke initiatieven hun momentum verliezen. We zouden niet graag zien dat veiligheidsinitiatieven, vooral wat betreft de verbeteringen die we hopen te zien in het ontwerp van containerschepen – en roll-off, roll-on en brandbeveiliging in het bijzonder – op de achtergrond raken.’