Nederlandse industrie loopt niet voorop in duurzaamheid

Nederlandse industrie

De Nederlandse industrie loopt niet bepaald voorop als het gaat om duurzaamheid. Van de 282 bedrijven die deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) behoort maar 8 procent tot de meest duurzame in Europa. De rest zal dus nog stappen moeten zetten, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de door de Europese Commissie gepubliceerde benchmarks die beschrijven hoeveel CO2 de best presterende bedrijven in Europa uitstoten per ton product. Die benchmarks worden bepaald door het Europese Emissiehandelssysteem. De grootste uitstoters binnen de Nederlandse industrie moeten verplicht aan dit ETS deelnemen.

De benchmarks zijn gebaseerd op de 10 procent meest CO2-efficiënt producerende bedrijven in Europa. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar alle bedrijven in Europa binnen het EU ETS die staal produceren en hoeveel broeikasgas zij uitstoten per ton staal. De gemiddelde efficiëntie van de 10 procent schoonste staalproducenten is dan de basis voor de nieuwe benchmark voor staal.

De Nederlandse papierindustrie is de enige sector die gemiddeld beter presteert dan de nieuwe benchmark. Alle andere sectoren presteren gemiddeld minder goed dan de beste 10 procent van Europa. De sector die niet-metaalhoudende minerale producten maakt, zoals keramiek, glas en asfalt, presteert het verst onder benchmarkniveau.

Reductie van 7 miljoen ton CO2

De Nederlandse industrie moet als geheel een reductie van 7 miljoen ton CO2 bewerkstelligen om gemiddeld op benchmarkniveau te presteren. Omdat niet alle sectoren evenveel broeikasgas uitstoten, is het besparingspotentieel niet overal even groot. De meeste winst is echter te behalen in de chemische industrie, bij raffinaderijen en in de metaalindustrie.

Uitstoot verder verlagen door innovatie

‘In het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken door de Nederlandse industrie om bij de top van Europa te gaan horen wat betreft CO2-efficiëntie. Deze cijfers laten zien dat er nog stappen moeten worden gezet om dat ook waar te maken. Tegelijkertijd laten de cijfers ook zien dat het mogelijk is om met toepassing van bestaande technieken de CO2-uitstoot fors te reduceren’, zegt Mark Bressers, directeur-bestuurder van de NEa.

‘Wanneer met verdere innovatie de afgesproken reductieopgave van 14,3 miljoen ton CO2 uit het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd, brengt dit de Nederlandse industrie naar verwachting in de voorhoede van meest CO2-efficiënte industrieën en Nederland weer een stap dichter bij een klimaatneutrale samenleving’, aldus Bressers.

Nederlandse industrie