Mindmap voor voorraadmanagement

Mindmap voorraadmanagement

Voorraden vormen een substantieel onderdeel van het benodigde werkkapitaal bij bedrijven. In een onzekere economie is het noodzakelijk het werkkapitaal dat vastzit in voorraden te verlagen. Maar het management van voorraden is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Supply Chain Magazine heeft samen met Slimstock een mindmap over voorraadmanagement ontwikkeld met een praktische routebeschrijving langs relevante aspecten met de nodige waarschuwingsborden.

Mindmap manual

Veel managers beseffen zich niet hoe de logistieke grondvorm van hun bedrijf eruit ziet en wanneer de voorraad klantspecifiek wordt. De logistieke grondvorm vormt de basis voor vragen zoals: neem ik een product wel of niet op in mijn assortiment? Leg ik het wel of niet op voorraad? En zo ja, hoeveel leg ik dan op voorraad? Deze antwoorden verschillen per Stock Keeping Unit.

De meest voorkomende fout bij voorraadmanagement is dat alle delen van de voorraad over één kam worden geschoren en dat er niet wordt gemeten over het deel van de voorraad wat ertoe doet. Het aantal voorraaddagen geeft bijvoorbeeld geen informatie over de levensfase waarin een product zich bevindt: is het een nieuw, volwassen of end-of-life product? Het is daarom van belang dat je de logistieke kosten per soort voorraad inzichtelijk maakt en bekijkt hoe de individuele voorraadfuncties in relatie staan tot de financiële impact ervan. Niet alleen het voorraad houden zelf kost geld, maar het bestellen van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten ook.

De voorraad is niet de voorraad. De voorraadhoogte is een key performance indicator die vaak wordt uitgedrukt in geld. Dat zegt echter nog niets. Het is de vraag wat voor soorten voorraden je hebt en welke functies ze hebben. Managers van voorraadhoudende bedrijven dienen zich af te vragen welk aandeel de pijplijnvoorraad heeft, wat de omvang is van de seizoensvoorraad, hoe groot de capaciteitsvoorraad is en hoe groot de post incourant is. Dit zijn overwegend voorraden die zijn gedefinieerd door het management van een bedrijf en daar is niet meteen iets aan te doen. Het is dus belangrijk te weten hoe de voorraad is opgebouwd en waar de grote brokstukken uit bestaan.

Meten is weten. Weet wat je meet en zorg dat de definities helder zijn binnen het bedrijf. Als de key performance indicator bijvoorbeeld leverbetrouwbaarheid is, hoe wordt dit dan gemeten? Is dit op order, orderregel of op stuksniveau? Continu prestaties meten is voor de uitvoering van het voorraadmanagement het belangrijkste middel om de juiste punten te kunnen verbeteren. Een aandachtspunt hierbij is het databeheer: zijn de masterdata accuraat en staan alle parameters goed in het systeem?

Alle mindmaps van Supply Chain Magazine vind je hier.

Download de Mindmap voor voorraadmanagement

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct de Mindmap voor voorraadmanagement in je mailbox.