‘Maakindustrie moet fundamentele transformatie ondergaan om succesvol te blijven’

maakindustrie

De toekomst van de maakindustrie in Europa is onzeker, volatiel en complex. Om in zo’n omgeving te gedijen, moeten fabrikanten hun activiteiten fundamenteel transformeren om veerkrachtiger en flexibeler te worden. Dat stellen Workday, leverancier in enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources, en databedrijf IDC.

Fabrikanten moeten vandaag de dag een balans vinden tussen kosten en beveiliging, terwijl ook naleving van de ESG-regelgeving (Environmental, Social and Governance) gewaarborgd moet zijn. Om dit te bereiken is het essentieel te beschikken over de juiste vaardigheden en het juiste talent als basis voor een succesvolle bedrijfstransformatie en duurzame bedrijfsgroei op de lange termijn, aldus Workday.

Zakelijke uitdagingen

Workday en IDC zien dat fabrikanten momenteel worden geconfronteerd met verschillende zakelijke uitdagingen. De aanhoudende tekorten in de supply chain en de toegenomen concurrentie vergroten bijvoorbeeld de behoefte aan flexibele besluitvorming en dito operaties om zo een grotere zakelijke veerkracht op te bouwen. Daarnaast versterken de stijgende interne kosten de behoefte aan kostenbewaking en -beheersing.

Daar komt bij dat de toename van het aantal cyberaanvallen een groter risico voor fabrikanten vormt; de aanvallen kunnen leiden tot fabriekssluitingen en aanzienlijke kosten om deze inbreuken op de security te verhelpen. Tot slot roept ook de veranderende klant- en marktvraag om een hogere mate van flexibiliteit in productie en service.

Gebrek aan vaardigheden

Lacunes in de personele vaardigheden hebben invloed op de bedrijfsvoering en -transformatie, stelt Workday. Er is vooral een gebrek aan digitaal onderlegde werknemers, software-engineeringsvaardigheden om slimme en verbonden producten te ontwikkelen en cyberbeveiligingsvaardigheden om zich te beschermen tegen aanvallen.

De druk om eisen snel om te zetten in operationele vaardigheden resulteert volgens de leverancier in hogere uitvalspercentages in de productie, waardoor de kosten stijgen. Langere productiecyclustijden en kwaliteitsproblemen leiden tot afnemende klanttevredenheid en vervolgens tot beperkte bedrijfsgroei.

Om de negatieve gevolgen van de vaardigheidsproblemen te verkleinen of weg te nemen én om te voorkomen dat producenten achteropraken bij internationale concurrenten, moeten fabrikanten hun personeelsbestand en talentmanagement van begin tot eind aanpakken: van het aantrekken van talent tot het inschakelen van medewerkers, ervaring en retentie, aldus Workday.

Nauwe interne samenwerking

Nauwe samenwerking tussen CHRO’s, CIO’s en COO’s is essentieel om de juiste gegevens te verkrijgen en bruikbare inzichten te genereren, stelt Workday. Succesvol vaardigheids- en talentmanagement vereist volgens de leverancier onder andere inzicht in de benodigde vaardigheden en het identificeren van hiaten daarin, het begrijpen van functie-/taakvereisten, werving/toewijzing van de juiste vaardigheden aan taken, het aanbieden van passende trainingsprogramma’s en het begrijpen welke factoren van invloed zijn op de werknemerservaring.

Volgens onderzoek van IDC ervaren fabrikanten de grootste lacunes in vaardigheden bij het vermogen om met grote datasets te werken (43 procent) en het vermogen om problemen op te lossen (41 procent). In totaal 36 procent van de fabrikanten investeert in ESG en duurzaamheid om nieuw talent aan te trekken; 48 procent beschouwt privacywetgeving als een belangrijke investeringsbelemmering voor het uitvoeren van initiatieven op het gebied van werknemerservaring.

Fundamentele transformatie maakindustrie

‘Om de aanhoudende tekorten in de supply chain, de toegenomen concurrentie, de stijgende kosten en de veranderende klanteisen aan te pakken, moet de maakindustrie een fundamentele transformatie ondergaan’, stelt Hette Mollema, Vice President Benelux bij Workday.

‘Fabrikanten moeten investeren in het aantrekken van nieuw talent en de vereiste vaardigheden, het verbeteren van de werknemerservaring en het vergroten van de operationele veerkracht door flexibel personeelsbeheer en een flexibele planning.’ Deze investeringen leggen volgens Mollema de basis voor bedrijfsgroei op de lange termijn en succesvolle transformatie, waardoor bedrijven er beter in kunnen slagen de kosten te bewaken.