Logistieke meerwaarde voor eigen regio moet maatstaf zijn bij XXL-dc’s

zero-emissie

Noord-Brabant wil strenge regels voor de komst van XXL-dc’s op bestaande industrieterreinen. De maatregel is een reactie op maatschappelijke kritiek op de sterke groei van het aantal ‘blokkendozen’. De discussie over verdozing in de transport- en logistieksector laait steeds vaker op en draagt het risico met zich mee van ‘not in my back yard’-reacties.

Er zijn twee belangrijke invalshoeken bij het verdozingsvraagstuk: 1. de steeds grotere impact van e-commerce met de noodzaak van grote warehouses dichtbij, en 2. de rol van Nederland als distributieland en ‘Gateway to Europe’.

De knooppunten in de Brabantse corridor staan centraal in een groter knooppuntennetwerk. Dat netwerk verbindt nationale en internationale goederenstromen met de hoogwaardige Nederlandse maakindustrie en agribusiness. Dit Brabantse knooppuntennetwerk zorgt ook voor verbinding met consumenten en eindgebruikers in heel Nederland.

Brabantse corridor belangrijker dan ooit

Onder invloed van opkomende economieën in Oost- en Centraal-Europa, handelsoorlogen, de Brexit, en de economische stagnatie verleggen transportvolumes zich van Nederland naar andere regio’s. Tegelijk is een verschuiving zichtbaar van simpele doorvoer, waar weinig aan verdiend wordt, naar meer toegevoegde waarde-activiteiten bij wederuitvoer. Die toegevoegde waarde-activiteiten vragen op hun beurt weer om logistieke knooppunten. Dat alles maakt de Brabantse corridor met de verbindingen naar het Europese achterland belangrijker dan ooit.

Om al deze goederen nationaal en internationaal af te kunnen zetten, is een goed ontsloten netwerk nodig. Met daarin knooppunten die onderling én met de nationale en internationale buitenwereld verbonden zijn. In datzelfde netwerk zijn state of the art warehouses en distributiecentra noodzakelijk voor het bundelen en ontkoppelen van steeds grotere goederenstromen.

Regionale belangen ook in nationaal perspectief plaatsen

Nederland moet blijven investeren in de voorzieningen voor handel, industrie en de logistieke sector in het achterland. Het gaat daarbij om de mainports en de verbindingen tussen logistieke hubs in Nederland en in de rest van West- en Centraal-Europa. Deze investeringen gaan gepaard met druk op de infrastructuur en de omgeving. En die druk moet gemanaged worden.

Om tot een juiste afweging te komen rond de XXL-dc’s moeten regionale belangen ook in nationaal perspectief geplaatst worden. Het samen optrekken van regionale beleidsmakers met hun landelijke collega’s uit meerdere disciplines en met ondernemers op nationaal niveau is hierin cruciaal.

Machiel Bode, sector specialist Transport, Logistics & Mobility bij ING Sector Banking