Doe mee aan onderzoek supply chain resilience

Doe mee aan onderzoek supply chain resilience

Bedrijven staan momenteel onder extreme druk om de supply chains draaiende te houden bij toenemende prijsstijgingen, uiteenlopende verstoringen en schaarste aan grondstoffen, materialen en capaciteiten. Heeft onvoldoende supply chain resilience een grote impact op de bedrijfsresultaten? En hoe kan technologie de veerkracht in verschillende industrieën vergroten? Deze vragen onderzoekt adviesbureau KPMG met afstudeerstudenten van de Universiteiten van Amsterdam, Delft en Tilburg in samenwerking met Supply Chain Magazine.

Agco, een internationale fabrikant van landbouwvoertuigen, kreeg met behulp van supply chain risk managementsoftware al in december 2019 in de gaten dat er productieproblemen in China waren, nog vóór de grote uitbraak van corona. Door de aanvoer van onderdelen veilig te stellen, kon Agco blijven produceren, terwijl bijvoorbeeld autofabrikanten in het voorjaar van 2020 de productie moesten stilleggen.

De afstudeerstudenten gaan onderzoeken hoe technologie, waaronder big data analytics, de veerkracht van de supply chain kan beïnvloeden. Thijs Titulaer onderzoekt daarbij productiebedrijven die halffabricaten toepassen. Wouter de Wilt kijkt naar de impact van big data analytics op resilience bij producenten van Fast Moving Consumer Goods.

Doe mee aan onderzoek supply chain resilience

Voor deze onderzoeken zijn de studenten op zoek naar supply chain-directeuren en -managers in relevante industrieën. Een interview duurt ongeveer 30 minuten en is strikt vertrouwelijk. Uitkomsten uit de interviews zullen geanonimiseerd in het verslag komen. Deelnemers aan deze interviews krijgen meer inzicht in praktische en relevante ontwikkelingen op het gebied van supply chain resilience. KPMG zal de literatuur- en branche-inzichten combineren tot een waardevol rapport met sterke aanbevelingen. Supply Chain Magazine zal de hoofdpunten online publiceren.

Contacten afstudeerstudenten:

Thijs Titulaer | titulaer.thijs@kpmg.nl | 06-283 744 38

Wouter de Wilt | dewilt.wouter@kpmg.nl | 06-551 912 94

Contact KPMG:

Jort Meijer | meijer.jort@kpmg.nl | 06-510 838 40

Contact Supply Chain Magazine:

Martijn Lofvers | martijn.lofvers@supplychainmedia.nl| 06-547 613 83