Studenten onderzoeken mogelijkheden blockchain voor Joint Corridors Noord-Brabant

Joint Corridors

Steeds meer Brabantse verladers en vervoerders verruilen het traditionele wegtransport voor een collectief multimodaal transport op zogeheten Joint Corridors. Hierbij wordt gebruik gemaakt van internationale transportroutes per spoor, water en weg – via Brabant – tussen de belangrijkste zeehavens en bestemmingen in Europa en zelfs China. Een volgende stap in de ontwikkelingen is het digitaliseren van de vrachtdocumenten en de toepassing van blockchain. Onder de noemer ‘e-Joint Corridor 2020’ onderzoeken vijf studenten namens Logistics Community Brabant nu de mogelijkheden.

Brabantse ondernemers, onderwijs en overheid ontmoetten elkaar op 30 januari in Station 88 in Tilburg. Ze spraken er over de mogelijkheden om samen met Lean & Green Off-Road, de Topsector Logistiek, Connekt, de provincie Noord-Brabant, MCA Brabant en Logistics Community Brabant (LCB), het multimodale transport op de Joint Corridors op te schalen.

Wando Boevé, lid van de Topsector Logistiek en voorzitter van de actielijn Synchromodaal Transport, zette het economische en maatschappelijke belang van transportsamenwerking uiteen: ‘Denk hierbij aan de opkomende klimaatdoelstellingen rondom de vermindering van CO2-uitstoot, de onderhoudsplannen van het overbelaste wegennet in de komende jaren en tegelijkertijd een toenemende groei van het vrachtvolume.’

e-Joint Corridor 2020

Joint CorridorsDe Off-RoadRunners, vijf studenten van Breda University of Applied Sciences, presenteerden tijdens de bijeenkomst ook de resultaten van hun onderzoek waarin de kracht van de Joint Corridor, tussen de binnenlandterminals in Tilburg, Oosterhout, Moerdijk en de diepzeeterminals in Rotterdam, werd blootgelegd. Brabantse (MKB-)bedrijven kunnen zo eenvoudig kennismaken met de Joint Corridors en direct aansluiten en meeprofiteren. Dit is vertaald naar promotiemateriaal voor alle Joint Corridors.

De volgende stap in de ontwikkelingen is de digitale transformatie van papieren vrachtdocumenten en de toepassing van blockchain-technologie. Dit biedt volgens hen ongekende mogelijkheden voor productiviteitsverbetering bij de fysieke en administratieve vrachtverwerking en een verhoging van de toegevoegde waarde voor transportklanten. Ook kunnen verschillende Joint Corridors hiermee met elkaar verbonden worden tot een naadloos netwerk. Om alle mogelijkheden te ontdekken, start een vijftal studenten namens Logistics Community Brabant een afstudeeronderzoek onder de noemer ‘e-Joint Corridor 2020’.

Appél aan verladers en vervoerders

Het slotakkoord was voor Marc Glaudemans, directeur Innovatief, Concurrerend en Bereikbaar Brabant bij de provincie. Hij roemde de samenwerking en innovatiekracht van ondernemers, onderwijs, onderzoek en regionale en landelijke overheid rondom transportthema’s die van groot belang zijn voor de concurrentiepositie en bereikbaarheid van Noord-Brabant. Er werd afgesloten met een appél aan verladers, vervoerders en andere stakeholders om eenvoudig en snel in te stappen bij de ontwikkeling van Joint Corridors.