Landmacht zoekt langdurig partnerschap voor nieuw logistiek centrum

logistiek centrum

Defensie is bezig zich te ontwikkelen tot een zogenoemde Adaptieve Krijgsmacht, die snel en adequaat kan reageren op onvoorziene omstandigheden. Samenwerking is daarin het sleutelwoord en Defensie zoekt daarvoor steeds nadrukkelijker het bedrijfsleven op. In het kader van die ontwikkeling zoekt de Krijgsmacht nu naar een publiek-private samenwerking van minimaal vijftien jaar om een ‘Logistiek Centrum Soesterberg’ te realiseren.

Op dit moment kent de Landmacht verschillende, landelijk verspreide magazijnen die inmiddels sterk verouderd zijn. Het Logistiek Centrum Soesterberg moet deze verschillende magazijnen gaan bundelen in een modern warehouse. Defensie zoekt daarvoor naar een partner die dit logistieke centrum bouwt en vervolgens samen met Defensie exploiteert. De Krijgsmacht hoopt in 2019 te kunnen beginnen met de bouw van het centrum. Voor logistieke bedrijven biedt dit een kans om een langdurig partnerschap aan te gaan met Defensie, een grote en unieke organisatie.

Defensie publiceert volgende week de marktconsultatie ‘Logistiek Centrum Soesterberg’. Naar verwachting gebeurt dit op woensdag 4 april 2018. Na publicatie van de marktconsultatie op het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland TenderNed, wordt op vrijdag 13 april een plenaire informatiesessie georganiseerd waarvoor geïnteresseerden zich bij Defensie kunnen aanmelden. Ook is er op een later moment de mogelijkheid tot een individueel gesprek. Details over de informatiesessie en de mogelijkheid tot dialoog komen in de publicatie van de marktconsultatie te staan.