Kramp zet volgende stap richting multi-echelon supply chain

Kramp

Duurzaamheid en digitalisering blijven de belangrijkste thema’s in de supply chain in Nederland. Dat is voor Kramp niet anders. Tijdens de jaarlijkse online kick-off van de SCM Directors Club vertelde Martijn Bonte, uitgeroepen tot Supply Chain Director Nederland van 2023, hoe de technische groothandel invulling geeft aan deze thema’s. ‘Wij zijn bezig met de transformatie richting een supply chain waarin de klant van begin tot eind centraal staat.’ 

Door Marcel te Lindert

Elk jaar stelt Supply Chain Magazine Nederlandse supply chain-directeuren de vraag welke twee megatrends op de lange termijn de grootste impact op de bedrijfsvoering hebben. Net als vorig jaar staat ook nu bij de zestig respondenten sustainability en daaraan gelieerde schaarste aan grondstoffen bovenaan, op de voet gevolgd door digitalisering en technologische ontwikkelingen. Op ruime afstand volgen andere megatrends zoals geopolitieke ontwikkelingen met bijbehorende handelsoorlogen, en personeelstekort, onder andere door vergrijzing.

Bundeling van stromen

Martijn Bonte (foto) kan zich goed vinden in deze rangschikking van megatrends, blijkt in het tweegesprek met Martijn Lofvers van Supply Chain Magazine. Bonte is Chief Operations Officer (COO) van Kramp, een technische groothandel in de agrarische sector met elf distributiecentra door heel Europa. ‘Duurzaamheid heeft natuurlijk impact op elk bedrijf, maar zeker ook op bedrijven in onze sector. Een kwart van alle broeikasgassen wereldwijd wordt veroorzaakt door landbouw. Met alleen al onze rol binnen de sector zorgen we voor vergroening. Als Kramp er niet zou zijn, hadden onze klanten rechtstreeks moeten bestellen bij al onze tweeduizend leveranciers. Met onze distributiecentra zorgen wij voor bundeling van al die stromen.’

Bonte trekt het thema duurzaamheid graag wat breder dan alleen de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Hij wijst op de maatschappelijke discussie over de toekomst van de landbouwsector. Als we de wereldbevolking de komende veertig jaar willen blijven voeden, dienen we volgens hem evenveel voedsel te produceren als in de afgelopen 8000 jaar. ‘De afgelopen vijftig jaar zijn we als Nederland heel erg goed geworden in zoveel mogelijk opbrengst genereren met een beperkte hoeveelheid land. Dat streven naar maximale productiviteit moeten we zien te combineren met de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.’

Digitalisering als disruptie

Als het gaat om verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering, geeft Bonte in alle eerlijkheid toe dat zijn bedrijf nog zoekende is. ‘Wij kunnen als Kramp een grote broek aantrekken en zeggen dat we de sector willen veranderen, maar de onderdelen die wij leveren zijn niet de grootste vervuilers. Als nuchtere Achterhoekers willen wij geen loze beloftes doen, maar binnen onze eigen scope echte impact maken. Wij zijn nu aan het ontdekken hoe we dat moeten doen. Bijvoorbeeld door nog beter te consolideren. Meer goederen in één vrachtauto stoppen is beter voor het milieu én voor onze kosten.’

Digitalisering is de megatrend waarmee Kramp zich onderscheidt van de concurrentie. ‘Wij zijn het meest digitale bedrijf in een vrij conservatieve sector waarin nog steeds veel met gidsen en faxen wordt gewerkt. Kramp is in feite een e-commercebedrijf’, aldus Bonte. ‘Tegelijkertijd zorgt digitalisering ook voor een disruptie in onze markt. Onze leveranciers en afnemers kunnen ook zelf een webshop openen. Als groothandel zijn we dus kwetsbaar. Daarom zijn we continu op zoek naar manieren om onze toegevoegde waarde te vergroten. Niet alleen voor onze afnemers, maar ook voor onze leveranciers en boeren. Kortom, voor de hele supply chain.’

Focus op ingaande goederenstromen

Op de vraag wat op dit moment de belangrijkste thema’s in de directie zijn, worden operational excellence en bijbehorende kostenbeheersing het vaakst genoemd. Snel daarna volgt businesstransformatie door digitalisering. Dat laatste staat ook bovenaan Kramps prioriteitenlijstje voor 2024. ‘Natuurlijk is kostenbeheersing ook belangrijk, maar het was al onderdeel van onze strategie om door schaalvergroting kostenvoordelen te realiseren. Daar zijn we al lange tijd mee bezig, zodat we niet opeens ad-hoc allerlei acties hoeven te ondernemen. We hebben een strategie die ons robuust maakt.’

Op het gebied van businesstransformatie noemt Bonte zes strategische maatregelen. ‘Wij willen van een meer warehouse-gerichte organisatie bewegen naar een supply chain waarin de klant van begin tot eind centraal staat. Traditioneel lag de focus binnen Kramp altijd op de uitgaande goederenstroom, met voor de rest heel veel voorraad in onze distributiecentra. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in de ingaande goederenstroom, onder andere met een speciaal team en een control tower. Daardoor zijn we inmiddels vrij goed in staat om bijvoorbeeld problemen rond het Suezkanaal goed te managen.’

Multi-echelon supply chain

Ook wil Kramp meer investeren in supply chain planning, een domein dat binnen het bedrijf jarenlang weinig aandacht kreeg maar sinds de pandemie aan urgentie heeft gewonnen. ‘Daarnaast willen we verder investeren in onze vestiging in Varsseveld. Niet alleen ter voorbereiding op verdere groei, maar ook om de locatie in te richten als centraal warehouse voor heel Europa. De afgelopen jaren is het door verschillende uitbreidingen een samenraapsel van 60.000 vierkante meter geworden. Wij willen nu toewerken naar wat de beste set-up van een centraal warehouse is. Met forse uitbreidingen van onze shuttlesystemen, die we meer als orderpick- dan als opslagsystemen willen gebruiken. Hiermee zetten we de volgende stap naar een multi-echelon supply chain.’