Top 28 Supply Chain Executives: storytelling wint aan belang

Top 28 Supply Chain Executives

Wat zijn de belangrijkste trends en thema’s in de supply chain? En welke vaardigheden hebben supply chain executives daarvoor nodig? De nummers 2 en 3 uit de Top 28 Supply Chain Executives, Paul Campbell van PepsiCo en Frederic Brut van MSD, geven hun mening in een webinar van Supply Chain Media, IG&H en Inspired-Search. ‘Duurzaamheid is niet alleen een uitdaging voor de supply chain, maar voor het hele bedrijf.’ 

Door Marcel te Lindert

Duurzaamheid en digitalisering zijn nog steeds de twee trends met de grootste impact op de bedrijfsvoering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Supply Chain Media onder supply chain executives, dat nagenoeg hetzelfde beeld vertoont als eerdere onderzoeken in 2020 en 2022. Paul Campbell (foto, rechts) vraagt zich af of alle aandacht voor digitalisering een tijdelijk verschijnsel of een serieus vraagstuk is. Vaak zie je dat de zaken waarover iedereen praat ook het meest belangrijk worden gevonden, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval hoeft te zijn. Neem artificiële intelligentie. De standaard uitspraak is dat ‘‘we daar iets mee moeten’’. Terwijl het de vraag zou moeten zijn of bedrijven een probleem hebben waarvoor artificiële intelligentie een oplossing biedt’, zegt de senior vice president supply chain Europe bij PepsiCo.

Frederic Brut (foto, links) had verwacht dat reshoring hoger op de lijst zou staan. ‘Wij komen van een gecentraliseerd productiemodel in de Verenigde Staten en Europa en bewegen naar een meer gedecentraliseerd productiemodel. Dat betekent onder meer producten verpakken op locaties dichter bij de klant en optimaliseren van kosten met de juiste mix van dure en goedkope locaties. Met dit vraagstuk zijn we binnen MSD drie of vier jaar geleden begonnen. Decentralisatie draagt bij aan onze doelstelling om onze patiënten zo snel mogelijk te helpen door de toegang tot medicijnen te verbeteren.’

De rol van supply chain bij verduurzaming

Dat duurzaamheid bovenaan staat, verrast beide executives allerminst. Zowel PepsiCo als MSD hebben verduurzaming van de bedrijfsvoering tot bedrijfsbeleid gemaakt. Wat meer twijfel hebben ze over de stelling dat zij zelf als supply chain executive daarbij voorop moeten lopen. Host Martijn Lofvers wijst op Ewan Andrew, de nummer 1 in de Top 28 Supply Chain Executives, die helaas niet aan het webinar kon deelnemen. Binnen drankenproducent Diageo is Ewan op het hoogste niveau verantwoordelijk voor zowel supply chain als duurzaamheid. ‘Vanuit zijn functie heeft hij vorig jaar besloten om te stoppen met geschenkverpakkingen vanwege alle extra verpakkingsmaterialen’, weet Lofvers.

‘Het klopt dat een groot deel van de CO2-emissies in de supply chain zit’, beaamt Campbell. ‘Maar om die te reduceren, moet de hele organisatie veranderen. Om terug te komen op dat voorbeeld van verpakkingen: ik kan besluiten om hernieuwbare verpakkingen te introduceren, maar als daardoor de propositie richting klanten of de houdbaarheid van producten verandert, stelt dat het hele bedrijf voor nieuwe uitdagingen. Daarom hebben wij er bewust voor gekozen om onze duurzaamheidsmanager niet langer aan mij, maar rechtstreeks aan de CEO te laten rapporteren. Duurzaamheid is een uitdaging voor het hele bedrijf.’

Lage score voor talent management

MSD heeft eveneens iemand in de top verantwoordelijk gesteld voor duurzaamheid, maar die persoon heeft vooral als taak om alle divisies en afdelingen binnen het bedrijf met elkaar te verbinden. ‘Maar als executives hebben we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid en KPI’s op dit vlak, denk aan het verminderen van luchtvracht en van de scope 3-emissies in onze supply chain’, stelt Brut. Dat is ook de aanpak die Oskar Verkamman van Inspired-Search voorstaat, het recruitmentbureau dat heeft bijgedragen aan de samenstelling van de Top 28. ‘Als je één persoon in de top verantwoordelijk maakt voor duurzaamheid, bestaat het gevaar dat de rest achterover gaat leunen. In mijn opinie zou duurzaamheid onderdeel moeten zijn van ieders doelstellingen en targets.’

Op de vraag wat op dit moment de twee belangrijkste gespreksonderwerpen aan de bestuurstafel zijn, scoort digitalisering hoog, evenals operational excellence en kostenreductie. Beide thema’s houden verband met elkaar, stelt Jasper van Rijn van IG&H, dat eveneens heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Top 28. ‘Digitalisering helpt om kosten te verlagen. We zien veel bedrijven hun processen digitaliseren om kostenefficiënter te worden. Tegelijkertijd denk ik dat we nog maar aan het begin staan als het gaat om digitalisering en automatisering. De ambities van de meeste bedrijven reiken veel verder dan de positie waar ze nu staan.’

Managen van de talentenpijplijn

Opvallend laag scoort het onderwerp talent & change management (10 procent). ‘Dat verbaast me’, stelt Brut. ‘Talent management en change management zou onderdeel van het DNA van supply chain executives moeten zijn. Dit is een onderwerp dat dagelijks aandacht verdient. Kijk naar de cruciale rollen die onze medewerkers vervullen. Talentontwikkeling en dergelijke is noodzakelijk om deze medewerkers te voorzien van de vaardigheden die ze nodig hebben om uit te blinken.’

Zouden supply chain executives op het punt van talent management niet een prominentere rol moeten vervullen? Zij kunnen hun kennis inzetten om de talentenpijplijn als een supply chain te besturen en knelpunten helpen oplossen. ‘Daar ben ik het in veel opzichten mee eens’, stelt Campbell. ‘Het management van de talentenpijplijn is een proces. En wij supply chain executives zijn gespecialiseerd in processen. Binnen PepsiCo hebben we de laatste jaren enkele tools ontwikkeld die ons daarbij helpen. Die tools helpen om vast te stellen welke kant we op moeten met onze mensen. Die komen deels voort uit het werk wat we hebben gedaan op het gebied van supply chain diagnostics.’

Belang van storytelling

Verkamman merkt op dat talent management een synoniem is geworden voor het werven van talent. ‘Maar werving is slechts één element van talent management. Het gaat ook over planning, onderhoud en ontwikkeling van het totale werknemersbestand. De verantwoordelijkheid daarvoor moet liggen op de afdeling, dus ook bij de supply chain executive’, stelt de recruiter, die eraan toevoegt dat talent management ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt blijft. ‘Cijfers wijzen uit dat de arbeidsmarkt in Europa de komende 25 jaar met 20 procent afneemt. We blijven dus nog tientallen jaren kampen met een tekort aan talent.’

De laatste vraag gaat over de vaardigheden die supply chain executives nodig hebben. Opvallend is dat storytelling & change management het hoogst scoort met ruim 40 procent, meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. ‘Als je een stap terugdoet, is het eigenlijk vrij logisch. Cruciaal bij het managen van veranderingen, is het vermogen om mensen met je mee te nemen, met name in deze volatiele en onzekere tijden. Het helpt beter een verhaal te vertellen dan de mensen kwijt te raken in details over de complexiteit van de supply chain. Als we door het verhaal worden geraakt, kunnen we hen aan ons binden.’