Jubilerend HAN-lectoraat zet schijnwerpers op datagedreven logistiek

datagedreven logistiek

Datagedreven logistiek staat bij veel bedrijven nog in de kinderschoenen. Er is grote behoefte aan hbo’ers die het in de praktijk gaan brengen, maar wat moeten die kunnen? Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) worstelen ze met die vraag, bleek tijdens het event ‘Unboxing Logistics’. Toch lijkt het goed te komen: jonge mensen hebben van nature al veel data-skills en … er is een lectoraat dat voor kennis en verbinding zorgt.

Door Harm Beerens

Aanleiding voor het evenement, dat op 22 september plaatsvond, was het twintigjarig bestaan van het HAN-lectoraat Logistiek & Allianties. Volgens lector Dennis Moeke (foto), die in 2018 het stokje van Stef Weijers overnam, slaat het lectoraat al twee decennia een kennisbrug tussen wat hij noemt ‘het werkveld’, eigen onderzoek en het onderwijs. ‘Op dit event staan we daar graag bij stil. We laten zien met wat voor prachtige thema’s we ons bezighouden én hoe interessant logistiek is. We willen het vakgebied unboxen, uitpakken, en laten zien dat het veel meer is dan vrachtauto’s rijden en dozen schuiven.’

Behoefte aan data science

Een van de thema’s waar Moeke in zijn welkomstwoord op doelt, is datagedreven logistiek. Tijdens Unboxing Logistics is er een speciale track aan gewijd. Deze wordt geleid door senior researcher Robert Goedegebuure, die binnen het jubilerende HAN-lectoraat onder andere nadenkt over wat studenten logistics management moeten weten over data science als ze het bedrijfsleven in gaan. ‘Moeten we specialisten opleiden? Generalisten? Of is er juist behoefte aan mensen die een brugfunctie vervullen tussen IT en management? We zijn daarin nog zoekende.’

Vacatures turven

Om meer inzicht in de datakennisbehoefte van bedrijven te krijgen, lopen er diverse initiatieven. Eén daarvan is dat studenten de gevraagde skills in logistieke vacatures gaan turven, uiteraard met behulp van geavanceerde data science tools. ‘Ik zou daar wel mee oppassen’, waarschuwt Pieter Jan Venema van werving- en selectiebureau Logisch, die als bezoeker aanwezig is. ‘Bedrijven stellen in vacatureteksten vaak heel hoogdravende eisen terwijl in de praktijk daar niemand aan voldoet. Er zit dus een verschil in wat bedrijven opschrijven in een vacature en de skills die in de praktijk echt nodig zijn.’

Community met bedrijven

datagedreven logistiekWaar wellicht meer input vanuit het werkveld is te halen, is de Data Analyse Competenties (DAC)-community. Dit DAC is een door het lectoraat opgezet platform waarin onderwijs en werkveld elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Er vinden regelmatig bijeenkomsten plaats waarin professionals uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld hun datavraagstukken kunnen inbrengen. Goedegebuure (foto): ‘Bedrijven zitten vaak op een schat aan logistieke data waarvan ze niet weten wat ze er precies mee kunnen. Binnen het DAC kunnen ze studenten vragen hun data te analyseren en met aanbevelingen te komen. Het is geweldig om te zien hoe flabbergasted ze soms zijn over wat ze dit oplevert.’ Het lijkt kortom wel goed te zitten met de data skills waarover studenten als digital natives vaak van nature al beschikken.

Kennis ontbreekt

‘Het is heel waardevol om af en toe met vakgenoten bij elkaar te komen’, zegt bezoeker Femke Lucassen, die vanuit haar vorige job als data-analist bij Verploegen Logistics aan diverse DAC-bijeenkomsten heeft deelgenomen. ‘Ieder logistiek bedrijf weet dat het meer datagedreven moet werken, maar het probleem is: ze hebben er de mensen en de kennis niet voor. Vooral kleinere organisaties hebben vaak maar een enkele hbo’er in dienst, die er dan helemaal alleen voor staat. Juist die mensen hebben, weet ik uit ervaring, heel veel behoefte aan een klankbord. Dat is waar het DAC in voorziet.’

Het zal voor logistieke onderwijsorganisaties waarschijnlijk altijd een uitdaging blijven om in te spelen op de behoefte van het bedrijfsleven. Veranderingen gaan razendsnel, terwijl er jaren overheen gaan voordat een curriculum is aangepast. Met een lectoraat als Logistiek & Allianties, dat nu al twintig jaar z’n werk doet als verbindende kennisfactor, lukt het in Arnhem en Nijmegen aardig om onderwijs, werkveld en wetenschap in sync te houden.