Vier dimensies bepalend voor rangschikking Top 28 Supply Chain Executives Europe

Top 28 Supply Chain Executives Europe

Een grondige selectie ging vooraf aan de rangschikking van de Top 28 van Supply Chain Executives Europe 2021. Tariq Farooq van Sanofi werd de nieuwe nummer 1. Tijdens Webinar Wednesday gaven Inspired-Search, KPMG en Supply Chain Media tekst en uitleg over de manier waarop die lijst nu precies tot stand kwam.

Door Marcel te Lindert

De zoektocht naar de 28 beste supply chain executives startte eerder dit jaar met een lijst met maar liefst 300 namen. Om een indruk te krijgen van wat hen bezighoudt, zijn gesprekken gevoerd met meerdere supply chain executives. Zes thema’s kwamen steeds weer ter sprake: klantbehoefte, open innovatie, integrated business planning, wendbaarheid, duurzaamheid en diversiteit.

Martijn Lofvers toont een illustratie waarin deze thema’s zijn afgebeeld als tandwielen die in elkaar grijpen. ‘De belangrijkste conclusie is dat digitalisering de smeerolie is tussen al die tandwielen. Digitalisering is dus geen doel op zich’, stelt de chief trendwatcher van Supply Chain Media.

Geen focus op kostenreductie

Johan Smits, partner global strategy group bij KPMG, valt nog iets anders op. ‘De toekomstige leiders in de supply chain kunnen het verschil maken door diepgaand inzicht te krijgen in de klantbehoeftes, daar snel op te reageren met behulp van integrated business planning en snel nieuwe producten in de markt te zetten. Maar wat ik hier niet lees, is kostenreductie. Dat is een belangrijk verschil met het verleden.’

Managing director Edwin Tuyn van Inspired-Seach benadrukt het belang van diversiteit, een onderwerp dat in de supply chain vaak onderbelicht blijft. ‘Dat gaat niet alleen over het aantal vrouwen in de supply chain, maar ook over diversiteit in leeftijd en cultuur. Als je met je supply chain vooruit wil en een cultuur voor open innovatie wilt creëren, zul je meer aandacht moeten besteden aan diversiteit. Niet voor niets zijn we met veel klanten druk in gesprek over de vraag hoe we een goede mix in hun teams kunnen creëren.’

Beoordeling op vier dimensies

Inspired-Search, KPMG en Supply Chain Media zijn samen verantwoordelijk voor de samenstelling van de Top 28. Daarvoor hebben zij een meetmethode gebruikt die is gericht op vier dimensies: het succes van het bedrijf, de verantwoordelijkheid van de supply chain executive, de zichtbaarheid van de supply chain executive en het oordeel van hun vakgenoten. De eerste twee dimensies tellen daarbij zwaarder in de beoordeling dan de laatste twee.

KPMG heeft de eerste dimensie voor zijn rekening genomen, het succes van het bedrijf. Op basis van openbare bronnen maakte het adviesbureau een analyse van de financiële prestaties. Zes factoren zijn daarin meegenomen: de omzet en omzetgroei, de winst en winstgroei (EBIT), de return on capital employed (ROCE) en de verbetering op dat vlak. Volgens Smits geeft ROCE beter inzicht in de operationele efficiëntie van supply chains dan bijvoorbeeld de return on investment (ROI). ‘Met name tijdens de pandemie zag je dat sommige bedrijven bleven zitten met voorraden, terwijl andere juist kampten met tekorten. Door te kijken naar de ROCE kunnen we de prestaties van die bedrijven zo goed mogelijk met elkaar vergelijken.’

Farmacie scoort goed

De analyse van KPMG liet zien dat bepaalde sectoren zoals farmacie, hightech en verpakte consumentenproducten goed scoren, terwijl bedrijven in de mode- en automobielsector juist minder goed presteerden. De pandemie heeft een grote impact op de financiële prestaties, ziet Smits. ‘Leveranciers van materialen scoorden vorig jaar slecht, omdat de vraag direct na uitbraak van het virus flink instortte. Maar nu heerst er juist een tekort aan materialen. We verwachten dat deze leveranciers dit jaar een stuk beter scoren.’

Inspired-Search heeft een analyse gemaakt van de persoonlijke verantwoordelijkheid van supply chain executives. Niet eenvoudig, want binnen elk bedrijf wordt de functie anders ingevuld. ‘We hebben allereerst gekeken naar de scope van de functie. Iemand die alleen verantwoordelijk is voor productie, scoort lager dan iemand die ook inkoop en distributie in zijn takenpakket heeft. Ook de geografische scope is van belang: is iemand alleen verantwoordelijk voor een kleine regio of de hele wereld?’, verklaart Oskar Verkamman, managing director bij Inspired-Search.

Complexiteit van supply chains

Verkamman geeft toe dat supply chains zich lastig met elkaar laten vergelijken. ‘Daarom hebben we ook gekeken naar de complexiteit van zowel de organisatie als de supply chain. We hebben daarbij vooral gelet op de sector waarin een bedrijf opereert. Chipfabrikanten hebben doorgaans een uiterst complexe supply chain en scoren daarom hoger dan veel andere bedrijven. Bedrijven die hun productie en/of logistiek hebben uitbesteed, scoren juist weer lager wat complexiteit betreft. Als laatste hebben we gekeken naar de volwassenheid van de supply chain.’

Supply Chain Media beoordeelde de laatste twee dimensies: de zichtbaarheid van supply chain executives binnen de sector en in de media en het oordeel van vakgenoten. ‘We hebben gekeken naar het aantal interviews, presentaties en gastcolleges dat ze hebben gegeven. We hebben gekeken hoe vaak ze zelf het initiatief hebben genomen om de pers te halen’, legt Lofvers uit. Voor het oordeel van vakgenoten sprak Supply Chain Media vooral met headhunters en hoogleraren.

Veel nieuwe gezichten

Op basis van deze meetmethode stelden Inspired-Search, KPMG en Supply Chain Media een lijst met de 28 beste supply chain executives op. Opvallend is het grote aantal nieuwe gezichten in vergelijking met de lijst van vorig jaar. ‘Ondanks de pandemie zien we nog altijd veel supply chain executives overstappen naar een ander bedrijf. Vaak naar een bedrijf waar ze meer impact hebben op duurzaamheid. Ze moeten langer dan een jaar bij een bedrijf werken om in aanmerking te komen voor een vermelding in de Top 28’, aldus Tuyn.

Wat daarnaast opvalt, is dat de scope en de impact van supply chain executives toeneemt. Mede door de pandemie en de daaruit voortvloeiende verstoringen van supply chains heeft het vakgebied aan belang gewonnen. Supply chain executives krijgen daardoor een belangrijkere stem binnen bedrijven. ‘We zien mede daardoor het profiel van supply chain executives veranderen. Ze moeten snel kunnen schakelen, transformaties kunnen realiseren en cross-functioneel kunnen denken. En ze moeten een wereldburger zijn die invloed kan uitoefenen op mensen en bedrijven.’

Een echte verbinder

Lijstaanvoerder Tariq Farooq van Sanofi stond vorig jaar nog op de vierde plaats. Hij scoort hoog vanwege de goede financiële prestaties van zijn bedrijf. ‘Maar ook omdat hij de afgelopen jaren een indrukwekkende transformatie heeft doorgevoerd binnen zijn organisatie’, stelt Lofvers. ‘Daarnaast heeft hij veel tijd gestoken in samenwerking met andere bedrijven om de weerbaarheid van de supply chain te vergroten. En dit jaar hebben ze geholpen bij de productie van de Pfizer-vaccins.’

Smits, Verkamman en Tuyn sluiten zich aan bij de woorden van Lofvers. Alle drie noemen ze Farooq een echte verbinder. Tuyn: ‘Met leiders zoals Farooq willen mensen graag samenwerken. Hij zet zichzelf niet op de voorgrond, maar laat ook anderen delen in de eer. Dergelijke leiders zijn cruciaal om in deze tijden van schaarste het juiste talent binnen te halen.’