Hele supply chain profiteert van real-time transport visibility

real-time transport visibility

Real-time transport visibility is veel meer dan inzicht geven in de actuele posities van vrachtauto’s en containerschepen. Dat blijkt tijdens Supply Chain Media’s Webinar Wednesday, waar zes softwareleveranciers van real-time transport visibility laten zien hoe de markt zich heeft ontwikkeld. ‘Ook voor voorraadbeheerders is het zaak dat ze geen theoretisch gemiddelde, maar accurate en actuele data over levertijden gebruiken.’ 

Door Marcel te Lindert 

Onderzoek van het Amerikaanse analistenbureau Supply Chain Insights van Lora Cecere laat zien dat er een grote kloof bestaat op het gebied van visibility. Bedrijven hechten veel belang aan transparantie, niet alleen in transport, maar ook in productieprocessen, hun leveranciersnetwerk en interne systemen. Ze slagen er echter onvoldoende in om de gevraagde transparantie daadwerkelijk te realiseren. Marc Boileau van FourKites snapt wel hoe dat kan. ‘Aanvankelijk waren bedrijven al blij als ze wisten waar hun vrachtwagens reden. Inmiddels vragen ze om veel meer dan dat. Ze weten wat de negatieve gevolgen zijn als bepaalde delen van hun supply chain aan het zicht onttrokken zijn. Aan ons de taak de kloof te dichten.’

FourKites levert net als Transporeon, DeliveryMatch, Wakeo, Shippeo en Mixmove software op het gebied van real-time transport visibility. ‘Voor ons draait het daarbij om end-to-end supply chain visibility. Bedrijven willen één overzicht met al hun zendingen, ongeacht de transportmodaliteit die ze daarvoor gebruiken. En ze willen een voorspelling van de verwachte aankomsttijd’, verklaart Boileau. ‘Eventueel kan daar extra intelligentie aan worden toegevoegd. Denk aan het voortdurend herberekenen van de verwachte aankomsttijd en automatisch informeren van belanghebbenden binnen en buiten het bedrijf.’

Zeven value drivers

Met real-time visibility kunnen meerdere problemen worden opgelost. Nestlé gebruikt het platform van FourKites om de prestaties van vervoerders te meten, terwijl Henkel daarmee zijn klanten meer inzicht in hun zendingen wil geven. Het Amazon-effect, noemt Boileau dat. ‘En neem Bayer, dat zijn transporttijden met 44 procent zag afnemen. Als je investeert in real-time transport visibility, is het belangrijk om duidelijk voor ogen te hebben wat je wilt bereiken.’

Shippeo heeft in totaal zeven value drivers geïdentificeerd, van reductie van transportkosten en de optimalisatie van de cashflow tot een betere personeelsplanning en de vermindering van uitstoot van CO2. ‘Vaak gaat het niet alleen over efficiëntie, maar ook over beloftes aan klanten en verlaging van emissies’, stelt Thomas Spieker van Shippeo. ‘En over de inhoud van de zending. Klanten willen weten hoe ze hun facturatieproces kunnen versnellen, zodat ze eerder over hun geld kunnen beschikken. Dat zijn de onderwerpen waarover we praten met klanten.’

Accurate en actuele data

Toen Shippeo vijf jaar geleden startte met het bouwen van een visibility-platform, besloot het bedrijf de zaken direct grondig aan te pakken. Spieker: ‘We hebben niet alleen koppelingen gemaakt met vrachtauto’s, maar wilden ook data uit transportmanagementsystemen ontvangen. We wilden vaarschema’s van rederijen hebben en informatie over de activiteiten op containerterminals. Met behulp van artificiële intelligentie kunnen we op basis van die data bijzonder nauwkeurige voorspellingen genereren. Die inzichten delen we vervolgens met andere partners in het ecosysteem, van magazijnen tot financiële afdelingen.’

Vandaag de dag bieden visibility-platforms een groot scala aan functies. ‘Als voorraadbeheerder is het zaak dat je accurate, actuele data over levertijden gebruikt. Niet een theoretisch gemiddelde, maar een levertijd die gebaseerd is op de daadwerkelijke aankomsttijd’, vertelt David Watson van Wakeo. ‘Daarnaast wil je niet alleen weten wat de positie van je zendingen is, maar ook prestaties van vervoerders kunnen analyseren. En misschien je supply chain daarop aanpassen. Als supply chain professional wil je weloverwogen beslissingen nemen op basis van betrouwbare data.’

Vertrouwde routes

De aanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee laten zien wat het belang is van vertrouwde routes. Watson: ‘Wij stellen bedrijven in staat om op basis van actuele informatie de beste transportopties te kiezen. Zodat je niet op het laatste moment gedwongen wordt over te schakelen op luchtvracht. Met andere woorden: ons visibility-platform helpt om vooraf de juiste keuzes te maken. En al bij de inkoop van transport zinvolle discussies met vervoerders daarover te voeren en betere afspraken te maken.’

E-commerce kent andere uitdagingen, legt Roland Slegers van DeliveryMatch uit. ‘Integratie met andere systemen is een belangrijk thema. Tijdens het aankoopproces onttrekken we al data aan het e-commercebedrijf en diens vervoerders. Op het moment dat de aankoopbeslissing gemaakt wordt, weten wij al welke vervoerder de zending op welk moment tegen welke prijs en met welke uitstoot kan afleveren. Soms moeten we daarvoor binnen één seconde 50.000 opties doorrekenen. Het e-commercebedrijf kan zijn klanten laten kiezen of zelf beslissen om standaard voor de snelste of duurzaamste optie te gaan.’

Als de zending geboekt is, houdt het platform van DeliveryMatch de voortgang in de gaten. Wordt de order in het warehouse op tijd gepickt en verpakt? Wordt deze op tijd opgehaald door de vervoerder? Verloopt het transport op schema? ‘Als er iets fout gaat, springt het licht van groen op oranje. In dat geval moet het bedrijf een interventie plegen. En als het licht op rood springt, moet de klant geïnformeerd worden’, legt Slegers uit.

Visualisatie van knooppunten

Mixmove heeft zijn eigen methode om dit soort events vast te leggen. Dit bedrijf maakt gebruik van een ‘graph database’. Daarin worden data niet in tabellen opgeslagen, maar vastgelegd in de vorm van ‘nodes’ (knooppunten) en de relatie tussen die nodes. ‘Die nodes kunnen een entiteit, een transactie of een object zoals een pakket representeren. Al die nodes zijn op de een of andere manier aan elkaar gerelateerd. Op die manier kunnen we digitaal vastleggen wat er in de supply chain gebeurt’, meldt Nuno Bento van Mixmove.

Een voorbeeld van een node is een vrachtauto. Als het platform van Mixmove via het telematicasysteem informatie over de positie van de vrachtauto ontvangt, wordt de aankomsttijd aangepast. ‘Maar omdat we ook transacties vastleggen, weten we welke zending in die vrachtauto zit. Dus als de positie van de vrachtauto wordt aangepast, heeft dat ook gevolgen voor de aankomsttijd van de zending. Op die manier verschaffen we inzicht in de supply chain’, aldus Bento.

Transporeon benadrukt dat real-time transport visibility moet worden gekoppeld met planning en executie. ‘Als het geïntegreerd is in het bredere geheel, blijkt pas echt wat de potentie is van een visibility-platform. Dan zie je wat je had gepland en wat er daadwerkelijk gebeurt. Dan ontstaan pas echt inzichten die je kunt vertalen naar daden’, vertelt Alexis McCubbin van Transporeon.

McCubbin legt tot slot uit hoe real-time visibility onze transportoperaties zal veranderen. Manuele inspanningen maken plaats voor geautomatiseerde processen. In plaats van te reageren op verstoringen kunnen we proactief inspelen op afwijkingen. Daardoor verbetert de klantervaring. McCubbin: ‘We zien een verschuiving richting automatisering van beslissingsprocessen. Gestuurd door verladers en vervoerders die middels parameters vastleggen wat toelaatbaar en acceptabel is. Dat is voor elk bedrijf weer anders.’