Tijd voor een grote supply chain reset

supply chain reset

In haar rapport ‘The need for a supply chain reset’ haalt topanalist Lora Cecere hard uit naar de manier waarop bedrijven hun supply chains aansturen. Planningssystemen zijn de afgelopen drie disruptieve jaren ernstig tekortgeschoten, waardoor bedrijven terug moesten vallen op Excel, wat slecht uitpakte. Wat moet er volgens de grande dame van de supply chain gebeuren om supply chain planning weerbaar te maken tegen dynamiek en verstoringen?

Onderzoeksbureau Supply Chain Insights, opgericht door Lora Cecere, vroeg bedrijven wat ze in de afgelopen drie jaar als hun grootste supply chain-uitdagingen zagen. Maar liefst een kwart van de bedrijven geeft aan dat hun planningssystemen tekortschoten. Deze bleken niet te kunnen omgaan met de enorme variabiliteit in vraag en aanbod die zich in deze periode manifesteerde. 91 procent van de onderzochte productiebedrijven zette zijn ‘optimizers’ zelfs helemaal uit. Bedrijven gingen van lieverlee maar weer met Excel plannen, ook al waren de uitdagingen waar ze voor stonden hier veel te complex voor. Juist in de tijd dat de behoefte aan flexibiliteit en het denken in scenario’s het grootst was, bleek dat de systemen die hiervoor zijn bedoeld dit niet konden bieden.

De kern van het probleem zit volgens Cecere niet in de planningssystemen zelf, maar in het feit dat ze gekoppeld zijn aan ERP-systemen. Planningssoftware baseert zich op historische transactiedata en masterdata uit het ERP. Onder stabiele omstandigheden werkt dat prima, maar zodra er dynamiek ontstaat, gaat het mis. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de levertijd van een product. Voor het berekenen van de veiligheidsvoorraad gaat een planningssysteem uit van een vaste levertijd, zoals die in het ERP is vastgelegd. Tijdens de pandemie bleek echter dat levertijden uiterst variabel kunnen zijn. Omdat een ERP niet is ontworpen om hiermee om te gaan, gingen de planningssystemen verkeerde voorraden berekenen. Daarom zeg ik: stop met het koppelen van planningssystemen aan transactiesystemen en investeer in plaats daarvan in een planning master layer die wél met dynamiek kan omgaan.’ … … …

Verder lezen?