Haarspeldbocht

mierenhoop

De weg naar supply chain-volwassenheid is zwaar, onverhard en vol met kuilen en onverwachte, verraderlijke bochten. De coronapandemie en de verschillende lockdowns zorgden voor tekorten aan onderdelen en materialen. De voor velen onverwachte oorlog in Oekraïne heeft geleid tot gigantisch hoge energieprijzen, snel oplopende inflatie en terugval in de vraag bij klanten.

Ondanks, of misschien wel dankzij, deze disrupties is bij Nederlandse bedrijven wat betreft de volwassenheid in supply chain management de afgelopen twee jaar een belangrijke stap voorwaarts gezet. Dit blijkt uit de vijfde score van de tweejaarlijkse Nationale Supply Chain Monitor, die is gestegen van 3.0 naar 3.2 op een schaal van 1 tot 5. Deze stijging lijkt wellicht minimaal, maar geeft eigenlijk weer dat de bedrijven op de weg omhoog een cruciale haarspeldbocht hebben genomen van interne naar externe oriëntatie. Gezien de huidige turbulentie in de wereld is deze oriëntatie op de toeleveranciers en klanten ook logisch en noodzakelijk.

De vraag is of de Nederlandse bedrijven na het nemen van deze haarspeldbocht hun klim naar de hoogste bergtop van optimalisatie van het complete netwerk weten voort te zetten. De vooraanstaande Amerikaanse supply chain-analist Lora Cecere maakt jaarlijks zogenaamde Orbit Charts, waarin ze voor individuele beursgenoteerde multinationals de omloopsnelheid van de voorraad uitzet tegen de operationele marge over een periode van tien jaar.

Verkeerde afslag

Het is fascinerend om te zien dat bij veel vooraanstaande multinationals de score vaak wel omhooggaat naar rechtsboven in deze grafiek, maar onderweg regelmatig terugvalt als blijkt dat het bedrijf een foute strategische keuze heeft gemaakt en een verkeerde afslag nam. Cecere constateert dat de meeste bedrijven vijf tot zeven verschillende supply chain-stromen hebben, maar dat slechts 9 procent deze stromen actief ontwerpt.

Uit mijn eigen Inventory Strategy Survey uit 2021 onder 150 Nederlandse bedrijven kwam ook naar voren dat de overgrote meerderheid de bedrijfsstrategie niet duidelijk heeft vertaald naar een supply chain-strategie. Om de weg naar volledige volwassenheid met succes te vervolgen, zullen ze de te beklimmen berg en de te nemen route moeten visualiseren. Uit een eigen recente steekproef blijkt de visualisatie van de end-to-end supply chain echter de grootste uitdaging te zijn.

Martijn Lofvers, Chief Trendwatcher Supply Chain Media
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl