Flinke onderschatting van emissies in binnenvaart

emissies in binnenvaart

De tot nu toe gehanteerde kengetallen voor emissies in de binnenvaartsector leiden tot een aanzienlijke onderschatting van de daadwerkelijke emissies. Dat is één van de meest opvallende bevindingen van een onderzoeksproject van de Topsector Logistiek, uitgevoerd door Covadem, Shipping Technology, Nestra, TNO en het EICB.

Een jaar lang meten op negentien schepen heeft een gedetailleerd inzicht opgeleverd in de emissies en de bepalende factoren daarvoor in de binnenvaartsector. Het ‘high-definition telemetry’-project leidde dan ook tot nieuwe inzichten en belangrijke conclusies.

De metingen uit de praktijk tonen volgens de Topsector Logistiek aan dat de emissies een factor 2 tot 3 hoger liggen dan de gangbare kengetallen voor brandstofverbruik en CO2, zoals bijvoorbeeld de kengetallen die gebruikt worden in het framework van de Global Logistics Emissions Council (GLEC). Dit heeft grote consequenties voor bedrijven die rapporteren op basis van primaire, gemeten data volgens het CountEmissionEU-protocol. Zij rapporteren hierdoor minder gunstige emissiecijfers dan bedrijven die gebruikmaken van generieke, secundaire data.

Uitstoot op zendingsniveau toewijzen

Het onderzoek toonde ook aan dat aan de hand van scheepsdata zoals brandstofverbruik, ladinggewicht, vaarsnelheid en kielspeling, een zeer nauwkeurig beeld kan worden gecreëerd van de totale emissie en de emissies per ton en ton.km. Deze Key Performance Indicators (KPI’s) stellen bedrijven in staat de uitstoot van binnenvaarttransport op zendingsniveau toe te wijzen en om onderlinge vergelijkingen te maken. Dit biedt de sector dan ook waardevolle inzichten in hoe emissies in de toekomst kunnen worden verminderd.

Onbenut vermogen

Het onderzoek maakte daarnaast duidelijk dat de variatie in emissies per ton.km significant is en dat verschillende factoren hierop van invloed zijn, zoals stroomsnelheid, kielspeling en vaarrichting. Vaarroutes stroomopwaarts vertonen bijvoorbeeld gemiddeld een factor 3 hogere CO2-emissie per ton.km dan stroomafwaarts. Ook toonde het onderzoek aan dat veel schepen een motor hebben met een vermogen dat groter is dan nodig, wat leidt tot onbenut vermogen en hogere emissies.

‘De resultaten van dit onderzoek bieden de binnenvaartsector waardevolle handvatten om emissies te verminderen en efficiënter te opereren. Het is van groot belang dat deze inzichten worden meegenomen in toekomstig beleid en dat er actie wordt ondernomen om de huidige kengetallen aan te passen aan de realiteit van de binnenvaartsector’, aldus de Topsector Logistiek.