Eriks optimaliseert Europese supply chain

Eriks

Industrieel dienstverlener Eriks heeft een duidelijke supply chain-strategie en vroeg logistiek adviesbureau Groenewout de mogelijkheden te analyseren voor één centrale, Europese supply chain, inclusief investeringsvoorstellen. Een omvangrijk project dat niet zonder haken en ogen is. ‘Maar de voordelen zijn het meer dan waard’, stelt European Supply Chain Director Remco van Haastrecht.

Eriks is één van de grootste industriële serviceproviders wereldwijd. Het richt zich op hoogwaardige technologische artikelen en diensten voor de industriële markt en is actief in achttien landen. Het zwaartepunt ligt echter nog steeds in Europa, waar afgelopen jaar driekwart van de omzet werd gerealiseerd. Hier beschikt het bedrijf over twintig logistieke en productielocaties. De 90.000 klanten zijn te vinden in elke branche: van voedingsmiddelen tot energie en van transport tot chemie.

‘Elk land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Mede daaraan danken we ons succes’, zegt Remco van Haastrecht (foto). ‘Die lokale verantwoordelijkheden kunnen echter tot een bepaalde suboptimalisatie in de organisatie leiden. Naarmate je blijft groeien, kan dat een uitdaging zijn.’ Het was voor Eriks reden om Groenewout nogmaals naar een studie te laten kijken die al in 2016 door hen werd uitgevoerd. ‘We hebben ze gevraagd te beoordelen of er potentie is voor één Europese supply chain; met geconsolideerde voorraden en een kleiner aantal locaties. Deze locaties zijn dan wel voor hun nieuwe functie geoptimaliseerd. Ons onderbuikgevoel zei dat die potentie er is, maar dat wilden we natuurlijk eerst goed onderbouwd hebben voordat we knopen zouden doorhakken.’

Retrofit-studies

Groenewout analyseerde alle relevante productie- en logistieke data; van aantal sku’s en voorraadniveaus tot aantal vierkante meters, goederenstromen en rotatiesnelheden. De conclusie was duidelijk: het consolideren van de Europese voorraden in één supply chain is absoluut opportuun. ‘Ons onderbuikgevoel klopte dus. Net als in 2016, maar destijds was de organisatie er nog niet rijp voor. Nu wilden we doorpakken’, aldus Van Haastrecht.

Vanuit investeringsoogpunt wilde Eriks de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk intact houden. Groenewout werd gevraagd een investeringsvoorstel voor te bereiden en een aantal retrofit-studies te doen, onder andere naar de locaties in Rijnmond, Capelle en Alkmaar. Per locatie is gekeken naar de impact van zo’n centrale Europese supply chain. Maar ook mogelijkheden om processen efficiënter te laten verlopen, de beschikbare ruimte, de lay-outs, eventuele automatisering en de benodigde investeringen zijn meegenomen in het onderzoek. ‘Eigenlijk is er per locatie bekeken wat we precies nodig hebben om te komen tot een efficiënte, toekomstgerichte operatie’, vat de supply chain director samen.

Lokaal optimaliseren

Voor de locatie Alkmaar bijvoorbeeld verzorgde Groenewout een haalbaarheidsstudie, rekening houdend met nieuwe operationele processen, volumegroei en logistieke optimalisaties. Bestaande stromen, processen en data zijn geanalyseerd, waarna nieuwe logistieke concepten, inclusief diverse financiële scenario’s en een investeringsplanning, werden opgezet. ‘De analyse van bestaande stromen en cijfers gaf ons al een enorm inzicht in de operatie. Op basis van diverse scenario’s, what if’s en cashflow-overzichten hadden we bovendien alle informatie om de juiste beslissingen te nemen’, meldt Van Haastrecht.

‘Ook beschikken we nu over een concrete calculatie van de benodigde vierkante meters, inclusief groeiscenario’s en gebaseerd op verschillende assortimenten en orderprofielen. En we kennen precies de bouwkundige beperkingen’, stelt Van Haastrecht. En dankzij het nieuwe logistieke concept is Eriks ook klaar voor de geplande SAP EWM-implementatie.

Nieuwe Europese supply chain-structuur

De verschillende retrofit-studies vormen de basis voor de businesscases die per locatie zijn gemaakt. Deze zijn in één masterplan samengevoegd en aan de managementboard van moederbedrijf SHV voorgelegd. Ook zij oordeelden positief en gaven groen licht voor de businesstransformatie.

Met de nieuwe Europese supply chain-structuur verwacht Eriks de voorraadpositie met 15 tot 25 procent te reduceren. Tegelijkertijd zal de performance verder verbeteren; van 80 naar 95 procent. ‘Dat betekent meer orders op tijd en compleet bij de klant’, licht Van Haastrecht toe. ‘Bovendien nemen de kosten voor de logistieke supply chain-operaties af met 10 tot 12 procent. Een prestatie die het bedrijf zonder de inbreng van Groenewout niet zo op de rails had gekregen, aldus Van Haastrecht.