De Stelling: Covid-19 leidt tot structurele sourcing-verschuivingen

reshoring

Digitalisering, globalisering, duurzaamheid en een pandemie dwingen bedrijven tot het maken van strategische keuzes ten aanzien van hun prioriteiten. Supply Chain Magazine legde een aantal supply chain-directeuren en -talenten diverse stellingen voor. In een online serie komt er telkens één aan bod. Deze week een stelling over de impact van de Covid-19-pandemie op bedrijven en sourcing in China.

Stelling: Voortdurende en ongeëvenaarde wereldwijde supply chain-uitdagingen, vooral rond componenten en producten geproduceerd in China, zullen in 2020 en 2021 leiden tot structurele sourcing-verschuivingen.

Aron Waas, Global Supply Chain Director bij Royal Boon Edam:

‘De Covid-19-pandemie heeft enorme impact op supply chains, op een schaal waar nagenoeg niemand rekening mee had gehouden. De enorme wereldwijde uitdagingen zullen zeker gaan zorgen voor structurele sourcing-verschuivingen. De laatste jaren was al een trend zichtbaar naar het inrichten van meer lenige supply chains. De huidige situatie maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om meer transparantie en zichtbaarheid te hebben in de hele keten, om zo risico’s goed te kunnen managen. Deze zichtbaarheid gaat verder dan alleen first tier-leveranciers.

Een leverancier in Amerika die zijn materialen uit China haalt, is geografisch gezien net zo risicovol als een Chinese leverancier. Door dit beter inzichtelijk te hebben, kan sourcing geografisch veel beter gespreid worden om risico’s gerelateerd aan een gebied goed te managen. Ook als dit leidt tot hogere kosten. De focus zal de komende jaren meer komen te liggen op het managen van de verhouding tussen kosten en risico’s. Een duurdere leverancier met lager risico kan in dat geval beter zijn dan een goedkopere leverancier in een risicovollere omgeving.

Ook zijn veel bedrijven al bezig met een “China + 1”-sourcing-strategie om risico’s beter te spreiden. Er zijn andere interessante opkomende landen waar skills, kennis en productiemogelijkheden in rap tempo groeien en de kosten ook nog laag liggen. Daarnaast zullen ook overheden hieraan bijdragen middels het vanuit strategisch oogpunt promoten van insourcen voor bepaalde industrieën (pharma, hightech), om minder afhankelijk te zijn van andere landen.’

Remco van Haastrecht, Supply Chain Director bij Eriks Nederland:

‘Ik denk van wel, al weet ik niet of het zo snel kan. Een crisis als deze, met de wereldwijde afhankelijkheid van onder andere China, leert wel dat er slim gekeken zal moeten worden naar de sourcing-strategie. Wij gaan dat zeker doen.’

Iris van Zundert, Supervisor Order Fulfilment bij Ricoh Europe SCM:

sourcing‘Ik denk zeker dat bepaalde sourcing-vraagstukken in een ander daglicht komen te staan. Naar mijn mening speelt hierbij vooral de vraag of je afhankelijk wilt zijn van één source voor een product(groep) en de daarbij behorende risico’s. Met het volledig platleggen van een bepaald gebied kan dit betekenen dat de aanvoer compleet stopt; voor kritieke producten kan het dus zinvol zijn om over meerdere sources te beschikken. Daarnaast verwacht ik dat in sourcing-vraagstukken de flexibiliteit en reactiesnelheid van een leverancier extra mee gaan spelen. De huidige situatie heeft ons laten zien dat de wereld om ons heen snel kan veranderen; je onderscheidt je door snel te kunnen reageren op deze veranderingen.’

Norbert Romeijn, Director Procurement & Supply Chain bij Yokogawa:

‘Door de global economy en verplaatsing van productie naar China, heeft de wereld een grote supply chain-crisis meegemaakt – en we zijn er nog lang niet uit. Productiebedrijven in China hebben veel van hun componenten uitbesteed aan landen als Indonesië, Maleisië en andere lagelonenlanden in Azië. Die hebben het ook heel moeilijk in deze crisistijd. Zij zorgen voor vertraging van al opgestarte productiebedrijven in China. Ik ondervind dit dagelijks.

Ook de logistieke sector heeft het moeilijk. Logistiek dienstverleners met een eigen vliegtuigvloot hebben een groot voordeel in deze tijd. Zij zijn niet afhankelijk van de commerciële luchtvaartmaatschappijen, waarvan de capaciteiten drastisch zijn teruggelopen. Dit heeft geleid tot een enorme luchtvrachtdisruptie van Azië naar Europa.

Ik denk dat alle grote bedrijven hun supply chain-strategie tegen het licht zullen houden. Nu zien we veel productie in China, met alle risico’s van dien. Als bedrijven geen back-up-plannen hebben voor hun productie, komen ze in gevaar als de productie in één land stagneert. Dit geldt ook voor inkoop, waar veel inkoopprofessionals nog onvoldoende inzicht hebben in de second en third tier-leveranciers in hun supply chain. Ik voorspel dat ik de komende periode veel met supply risk management bezig zal zijn.’

Marcel van Rossum, Senior Director SC Strategy & Deployment bij Johnson & Johnson:

‘Covid-19 zal leiden tot herbezinning op de huidige supply chain-netwerken. In een aantal gevallen zal dit tot structurele sourcing-verschuivingen leiden, vooral als de componenten kritisch zijn voor high value-eindproducten. Bedrijven zullen een matrix opstellen van kritisch en kostprijs en afhankelijk van waar die zich in het kwadrant bevinden, kiezen voor sourcing-verschuiving, meer voorraad of meer second en third sourcing om minder afhankelijk te zijn van supply chain-disrupties.’

Joost Bous, Supply Chain Director bij Action:

sourcing‘Ik verwacht zeker dat er verschuivingen plaats zullen vinden qua sourcing. Wel denk ik dat dit zeer afhankelijk is van het type producten, de sectoren en de uiteindelijke duur van de pandemie. Als die een hoge mate van recurrence zal blijken te hebben en daarmee langer bij ons blijft, zal het effect heviger zijn. Bijvoorbeeld voor componenten en producten voor de gezondheidszorg. Daarnaast hebben ook reisbeperkingen impact op het gemak waarmee inkopers de wereld overgaan op zoek naar producten.’

Ardjan van der Blonk, Supply Chain Director bij Alliance Automotive Services:

‘Een brede heroverweging zal worden uitgevoerd. Ik verwacht buiten de strategische producten echter geen grote verschuivingen. Ook zal er meer Europees voorraadinzicht en samenwerking komen bij bedrijven die dit nog niet hebben om disrupties in de supply op te kunnen vangen.’

Danny van der Ster, Logistics Excellence Director EMEA bij Assa Abloy Nederland:

‘In ons geval zal dit beperkt zijn, aangezien de fabrieken in China ook grotendeels ons eigendom zijn. Wel zullen we meer op assemblage en late configuratie gaan focussen (dichtbij de markt) en zullen wij onze voorraadstrategie herzien.’

Erwin van der Schoot, Director Global Supply Planning bij AkzoNobel:

‘Correct: paint en coatings is vanwege de grote volumes al vrij regionaal/lokaal opgezet. Door de Covid-crisis is de noodzaak hiervan verder toegenomen, omdat er erg veel restricties in interregionale distributie zijn. Om die reden zijn er extra lokalisatie/dual sourcing-projecten gestart om de supply chain chains veilig te stellen.’

Folkert Tjebbes, VP Supply Chain & Operations EMEA bij Univar Solutions:

‘De global supply chain zal niet zomaar verdwijnen, maar het principe dat Azië het economisch centrum blijft omwille van de laagste kosten en grootste lokale groei, krijgt concurrentie. Produceren in de VS en Europa wordt weer gewaardeerd en dat geeft mogelijkheden voor ontwikkeling, zeker ook nu ‘groei’ als enig en leidend principe ter discussie staat.’

Antoine Leclercq, Head of Global Supply Chain Management bij Ampleon:

sourcing‘Absoluut, met de kanttekening dat het beide kanten opgaat. Zo zal China meer en meer Chinese content vragen, en Amerika en Europa zullen steeds vaker non-Chinese content willen. Ampleon – waar de helft van de klanten Chinees is en de andere helft Europees – zit hier middenin. De handelsoorlog tussen de VS en China versnelt structurele sourcing-verschuivingen in een enorm tempo. Het is naïef te denken dat door Chinese bedrijven handelsembargo’s op te leggen de trend naar duurzame Chinese supply chains zal vertragen. Deze verschuivingen zijn op grote schaal al gaande en dit zal alleen maar versnellen.’

Edgar Beers, Director BU Sourcing & Supply Chain bij Sitech:

‘Eens, mijn supply chain is redelijk lokaal georganiseerd; met name China, Italië en de VS hebben tot problemen geleid. In global supply chain-situaties heb je nu echt een probleem.’

Rolf Groothuis, Strategic Supply Chain Manager bij Aeronamic:

‘Ik denk dat dit geldt voor alle producten en componenten, niet alleen afkomstig uit China. Structurele sourcing-verschuivingen worden geïnitieerd door kostenbeheersing en technologische ontwikkelingen. Om de positie in de maakindustrie in West-Europa te continueren, heb je beide nodig om de toegevoegde waarde op productniveau te handhaven.’