De Stelling: Focus verschuift van duurzaamheid naar kostenverlaging door Covid-19

supply chain-directeuren

Digitalisering, globalisering, duurzaamheid en een pandemie dwingen bedrijven tot het maken van strategische keuzes ten aanzien van hun prioriteiten. Supply Chain Magazine legde een aantal supply chain-directeuren en -talenten diverse stellingen voor. In een online serie kwam er telkens één aan bod. Deze week tot besluit een stelling over de impact van de Covid-19-pandemie op de duurzaamheid van supply chains.

Stelling: De Covid-19-pandemie en de economische crisis als gevolg daarvan zorgen ervoor dat bedrijven de focus leggen op kostenverlaging en daarmee plannen voor een duurzame supply chain op een lager pitje zetten.

Aad Ramondt, Manager Supply Chain Development bij A.S. Watson Benelux:

‘Absoluut niet mee eens. Juist nu blijkt het belang van een transparante supply chain en het vermijden van onnodige transportbewegingen. Daarnaast is er ook een duidelijke trend zichtbaar naar meer lokale sourcing en willen klant én consument beter begrijpen wat ze kopen. Dit alles zal juist leiden tot een transparantere supply chain met meer lokale sourcing en meer keuzes voor duurzame oplossingen.’

Frans Jaap Pannekoek, Head of Operations bij Tony’s Chocolonely:

‘De harde realiteit van de impact van Covid-19 zal op korte termijn zeker de focus op ‘overleven’ leggen voor bedrijven in zwaar weer. En terecht natuurlijk. Daar zullen kostenbesparingen bij horen, en wellicht prioriteit krijgen boven duurzame initiatieven. Op middellange termijn voorzie ik echter dat door deze periode van gedwongen consumentengedragsverandering bepaalde elementen blijvend zullen zijn. De business zal zich daar opnieuw toe moeten verhouden. Daarnaast denk ik dat overheden hun hernieuwde macht in het economisch veld zouden moeten omzetten in kracht voor het goede, zonder aan de werking binnen de markten te komen.’

Michiel van Veen, Operations & Supply Chain Director bij Royal Lemkes:

‘Bij Royal Lemkes komt duurzaamheid vanuit haar strategie. Daarnaast selecteren we díe onderwerpen die zowel duurzaam als kostenefficiënt zijn. Het besparen van plastic in je supply chain, of het creëren van een circulaire supply chain, moet een positieve businesscase hebben om succesvol te zijn. Omdat veel duurzaamheidsinitiatieven integraal en ketenbreed moeten worden ingezet, wordt er momenteel wel anders geprioriteerd in de keten. Daarom zijn voor de korte termijn (tot en met de zomer) veel initiatieven echter stil komen te liggen.’

Ardjan van der Blonk, Supply Chain Director bij Alliance Automotive Services:

‘Oneens. Kostenverlaging en duurzaamheid zijn niet tegenstrijdig. Wel zullen de investeringen in duurzaamheid dit jaar veelal worden uitgesteld tot 2021, in verband met de cashposities van bedrijven.’

duurzaamheidRemco van Haastrecht (foto), Supply Chain Director bij Eriks Nederland:

‘Ik vrees dat de focus op kosten(verlaging) de boventoon zal gaan voeren; bedrijven zullen veelal in de overlevingsmodus gaan. Al geloof ik persoonlijk dat duurzaam ook kan zorgen voor efficiency – al is dat meer op de langere termijn.’

Aron Waas, Global Supply Chain Director bij Royal Boon Edam International:

‘Het antwoord is ‘ja’, dit is echter van tijdelijke aard. Het is nu zeker zo dat de focus van bedrijven meer op kostenreductie dan op verduurzaming van de supply chain ligt. Olie- en metaalprijzen zijn stevig gedaald en bedrijven willen hier uit noodzaak van profiteren. Dit betekent onder andere onderhandelingen met leveranciers door de gehele supply chain. Om dezelfde reden worden transportbewegingen nog meer geconsolideerd of verminderd en wordt luchtvracht wegens schaarste en extreme kosten zoveel als mogelijk gemeden. Dit helpt uiteraard mee aan verdere verduurzaming.

Tegelijkertijd zijn het de overheden die grotendeels bepalend zijn voor de mate waarin verduurzaming plaatsvindt. Denk hierbij aan de CO2-heffing die het kabinet de meest vervuilende industrie wil opleggen; deze blijft nog even op de plank maar zal vanaf volgend jaar toch echt verder ingevoerd gaan worden. Overheden (ook Europees gezien) dwingen de tendens tot verdere verduurzaming steeds meer af en vinden hierbij een breed maatschappelijke draagvlak. Bedrijven zullen innovatief moeten zijn om kostenefficiënt te verduurzamen en tegelijkertijd te voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden door maatschappij en overheid.’

Danny van der Ster, Logistics Excellence Director EMEA bij Assa Abloy Nederland:

‘Op basis van mijn huidige ervaring is het antwoord hierop ‘ja’. Aangezien wij een beursgenoteerde multinational zijn, hebben wij een relatief kortetermijnfocus (resultaat/EBIT) en worden er diverse kostenverlagingsmaatregelen afgekondigd om het EBIT-niveau acceptabel te houden. Wel is het zo dat initiatieven die resulteren in een structurele kostenverlaging, zoals magazijnconsolidatie en outsourcing, een hogere prioriteit krijgen.’

Wybe Jan Bleeker, Supply Chain Director bij Picnic supermarkets:

‘Het zal zeker zo zijn dat er opnieuw naar de kosten wordt gekeken, dat is van alle tijden als er een crisis is. Deze crisis heeft ons echter inzicht gegeven in de onderlinge afhankelijkheden van de opgezette internationale supply chains en daarmee duidelijk gemaakt dat duurzaamheid een belangrijke component is in het ontwerp van de toekomstige supply chains.’

Erwin van der Schoot, Director Global Supply Planning bij AkzoNobel:

‘Niet correct. Uiteraard is er een verhoogde focus op cash en kosten in de supply chain, welke noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering. De trends in duurzaamheid in bijvoorbeeld verfoplossingen en energie-efficiency zijn echter blijvend en niet op een lager pitje gezet. End-to-end supply chain-verbeteringen zullen des te meer doorgedreven worden. Demand sensing, supply agility en versnelde innovatie zullen veel meer een competitief voordeel worden. Bedrijven die dit vermogen al hadden vóór de Covid-turbulentie konden sneller reageren en daarmee winnen van de concurrentie. Het executive committee heeft dit duidelijk kunnen waarnemen doordat in deze periode de volledige focus van het bedrijf terugviel op de basics van de supply chain: plan-source-make-deliver!’

duurzaamheidRaymond van der Putten (foto), Supply Chain Director bij Zuiver:

‘Kostenverlaging is een belangrijke factor in het herstel na corona. Globalisering heeft nu echter haar negatieve kant getoond. Een tegenbeweging van globalisering is inkoop en productie meer lokaal organiseren. De klant zal daar meer open voor staan en op deze wijze meewerken aan verduurzaming.’

Folkert Tjebbes, VP Supply Chain & Operations EMEA bij Univar Solutions:

‘Duurzaamheid heeft ook door Covid-19 verder aan belang gewonnen. Bijvoorbeeld door de schokkende werkelijkheid van de satellietkaartjes die een fantastisch veel schonere lucht laten zien nu wij minder produceren en thuisblijven in een lockdown. Daar waar duurzaamheid niet tot extra kosten leidt, zullen bedrijven de kans aanpakken om te vergroenen. Ik zie dit in de sfeer van reizen, autoverkeer en energiezuinige toepassingen, waar ook kostenbesparingen gehaald kunnen worden. Voor kostenverhogende en investeringsintensieve veranderingen in duurzame supply chain zal het anders liggen. Het economisch klimaat is een hindernis en digitalisering en efficiency zal hoger op de agenda staan nu groei onzeker is. Voor bedrijfstakken die minder afhankelijk zijn van een eventuele recessie geldt dat niet; beslissingen voor duurzaamheid kunnen nu wellicht makkelijker worden genomen.’

Edgar Beers, Director BU Sourcing & Supply Chain bij Sitech:

‘Ja, ik zie zeker meer focus voor kostenverlaging. Echter niet per se ten koste van duurzaamheid. Dat suggereert immers dat die twee tegenstrijdig zijn. Ik zie juist een toenemende focus op duurzaamheid, mede omdat de pandemie laat zien dat we snel kunnen schakelen en deze het belang van duurzaamheid hoger op de agenda zet.’

Rianne Land, Global Supply Chain Analyst bij Sonepar:

‘Ik verwacht niet dat plannen voor een duurzame supply chain op een lager pitje komen te staan, omdat deze plannen essentieel zijn voor organisaties om te kunnen groeien of te blijven bestaan. Ik denk dat organisaties zullen investeren in supply chains om deze flexibeler, transparanter en duurzamer te maken om (economisch) duurzame groei op lange termijn mogelijk te maken. Daarnaast kan kostenverlaging hand in hand gaan met het verduurzamen van de supply chain, door processen efficiënter te maken.’

Rolf Groothuis, Strategic Supply Chain Manager bij Aeronamic:

‘Elke crisis zorgt ervoor dat de focus van bedrijven verschuift. Voor sommige bedrijven is dit tijdelijk, voor andere krijgt deze focus een meer definitief karakter. Als je organisatie werkzaam is in de luchtvaartindustrie, dan lijkt het erop dat de focus aan de basis staat van een nieuwe richting en wellicht strategie. De paradox in deze stelling is dat de pandemie voor de luchtvaart weleens een boost kan geven aan een duurzame supply chain.’

duurzaamheidKarin Stoopman (foto), supply chain-talent en Logistics & Customer Service Manager bij Red Bull Nederland:

‘Op de korte termijn zal een groot deel van de bedrijven zich focussen op het verlagen van de kosten om het hoofd boven water te houden. Heel begrijpelijk, maar mijns inziens niet een overlevingsstrategie voor de lange termijn. We komen nu in een fase van acceptatie, waarin er een nieuw ‘normaal’ is. Dat is een uitgelezen kans om mee te gaan in de verandering. Sustainability en de ecologische footprint zijn topics die steeds belangrijker worden, juist voor de nieuwe generatie. Consumenten gaan bewustere keuzes maken en bedrijven kunnen hierop inspelen. Juist in deze tijd denk ik dat bedrijven moeten investeren en zorgen dat hun bestaansrecht geborgd wordt.

Supply chain is de aorta van je organisatie. Het raakt alle onderdelen van het bedrijf en kan hiermee een echte impactmaker zijn op het gebied van duurzaamheid. Door duurzaamheid op te nemen in het bedrijfs-DNA, laat je de consument zien dat je voorbereid bent op een goede toekomst; zowel die van hen als die van je bedrijf. Daarnaast lijkt een duurzame supply chain wellicht een investering, maar vele voorbeelden laten al zien dat deze investeringen zich in de loop der jaren terugbetalen. Een win-winsituatie dus, voor jou en voor de wereld.’

Joost Bous, Supply Chain Director bij Action:

‘Allereerst gaan kostenverlaging en verduurzaming vaak hand in hand, dus het hoeft elkaar niet per se te bijten. Het zal verder erg afhankelijk zijn van hoezeer bedrijven geraakt worden door Covid-19 en wat de vooruitzichten zijn. Als het gaat om survival van je bedrijf maak je andere afwegingen dan als je relatief weinig impact van de coronacrisis hebt. Bij Action zullen we zeker niet onze plannen voor verduurzaming van de supply chain op een lager pitje zetten, gezien het belang dat we hieraan hechten.’

Antoine Leclercq, Supply Chain Professional 2019 en Head of Global Supply Chain Management bij Ampleon:

‘Op korte termijn zou dit weleens kunnen. Door de gevolgen van de Covid-19-pandemie kan het zijn dat bedrijven genoodzaakt zijn enorm op de kosten te focussen, wat niet ten goede zal komen aan de duurzaamheid. Ik ben echter van mening dat de pandemie de plannen voor duurzame supply chains op de middellange en lange termijn juist zal versnellen. In de hightechindustrie zijn er vaak 100 procent-afhankelijkheden van leverancier/klant. De druk op dual sourcing en regionalisatie van supply chains zal groter worden nu deze afhankelijkheden soms pijnlijk aan het licht komen. Er ontstaat steeds meer besef van de noodzaak van duurzame en robuuste supply chains.’

Mis het septembernummer van Supply Chain Magazine over duurzame en circulaire supply chains niet! Neem een (proef)abonnement om er zeker van te zijn dat u deze editie ontvangt: https://shop.supplychainmedia.eu/