Eerste SCM Talkshow belicht de uitdagingen van Frans Pannekoek (Tony’s Chocolonely)

SCM Talkshow

Supply Chain Media houdt op 31 maart voor het eerst haar SCM Talkshow. In dit nieuwe livestream event gaat Martijn Lofvers in een tv-studio het gesprek aan met verschillende supply chain-directeuren over hun uitdagingen en aanpak. Eén van hen is Frans Pannekoek, Head of Operations van Tony’s Chocolonely. Tijdens deze sessie vertelt hij meer over zijn uitdagingen rond moderne slavernij en wat Tony’s Chocolonely eraan doet om dit te voorkomen.

Inkoop van commodities is een zakelijk spel van vraag en aanbod waarbij bedrijven een zo laag mogelijke prijs krijgen. Tony’s Chocolonely wil cacaoboeren juist een hogere prijs bieden zodat ze hun levensstandaard kunnen verhogen en de oorzaak van kinderarbeid en illegale ontbossing wordt weggenomen. Direct contact met lokale gemeenschappen in Ghana en Ivoorkust is daarbij cruciaal.

Eigenlijk is het helemaal niet gebruikelijk dat foodproducenten rechtstreeks contact hebben met de boeren die helemaal aan het begin van de keten staan. Zeker niet in de cacaoketen, waar de relaties tussen boeren, coöperaties, handelaren, grondstofverwerkers en chocoladeproducenten in de loop der jaren steeds afstandelijker en anoniemer zijn geworden. Volgens Pannekoek (foto) zijn mede hierdoor de problemen juist ontstaan.

‘In een ver verleden kwamen de handelaren naar Europa om hun cacao te verkopen en was er nog persoonlijk contact. Maar op een gegeven moment werd de termijnmarkt geïntroduceerd en werden commodities voortaan als een soort beleggingsproduct verhandeld. Waar een product vandaan komt, maakt voor de inkoper niet meer uit. Dat de prijs die boeren voor hun bonen ontvangen ondertussen zo laag werd dat ze er niet meer van rond konden komen – terwijl grote multinationals verderop in de keten enorme winstmarges opstrijken – bleef lange tijd voor iedereen verborgen.’

Bean Tracker

Een eerlijke verdeling van opbrengsten over ketenpartners en het uitbannen van moderne slavernij in de cacaobranche, dat is waar Tony’s Chocolonely voor is opgericht. De ruggengraat achter de ‘slaafvrije’ supply chain van Tony’s Chocolonely is de Bean Tracker, een dataplatform dat Tony’s samen met het Nederlandse bedrijf ChainPoint heeft ontwikkeld. Iedere schakel in de keten registreert hierin hoeveel cacaobonen hij inkoopt, op voorraad heeft en verkoopt. Van iedere reep die het bedrijf produceert, is te traceren waar de grondstoffen vandaan komen en hoe in iedere schakel met kinderarbeid en andere duurzaamheid-KPI’s wordt omgegaan.

Pannekoek: ‘Data compliance en de Bean Tracker zijn zaken waaraan ik heel veel tijd besteed. Het transparant maken van de toevoerketen is nu eenmaal een belangrijk fundament om onze claim voor slaafvrije chocola waar te kunnen maken. Het is bovendien de grondslag waarop een deel van de geldstromen loopt; op basis van de data uit de Bean Tracker krijgen de coöperaties hun geld en worden de Open Chain-premies verstrekt. Je snapt dat ons er alles aan is gelegen die informatie correct en compleet te krijgen.’

Meer over dit onderwerp live tijdens de SCM Talkshow!