Driekwart Europese supply chains ondervindt negatieve impact door coronavirus

sustainability

Vrijwel alle Europese producenten, groothandels en retailers ondervinden een duidelijke impact van de corona-pandemie op hun supply chains. Voor 78 procent van hen is de impact negatief op de korte termijn, voor 17 procent echter positief. Slechts 5 procent zegt geen hinder te ondervinden. Dit blijkt uit onderzoek van Supply Chain Media onder 143 supply chain-beslissers in Europa. Deze directeuren en managers zijn werkzaam in alle industrieën die fysieke goederen produceren en verhandelen. De respondenten zijn verantwoordelijk voor de supply chains in Europa of zelfs wereldwijd.

Door Martijn Lofvers

De 143 respondenten hebben online een survey ingevuld in de laatste week van maart, in de meest hectische periode voor hun supply chains. De korte survey bestond uit een reeks vragen over de uitgevoerde assessments, de geconstateerde bottlenecks, de veranderingen in vraag en aanbod, de ondernomen acties en de uiteindelijke impact op het bedrijf. Uit de reacties van enkele supply chain executives kwam naar voren dat een dergelijk onderzoek in het heetst van de strijd zeer waardevol is om te zien hoe bedrijven reageren.

Verschillende assessments

De focus van de uitgevoerde assessments ligt bij Europese bedrijven voornamelijk op operationeel vlak. Van de uitgevoerde assessments scoort de risicoanalyse van de eigen operatie (productie, warehouse en transport) het hoogst met 94 procent. Van alle respondenten onderzocht 85 procent het operationele risico van de inkomende goederenstroom van grondstoffen en onderdelen en 76 procent van de uitgaande stroom van product (leveringen).

Op tactisch vlak bekijken bedrijven vooral de beschikbare capaciteit bij strategische leveranciers en verschillende scenario’s om vraag en aanbod te matchen, met respectievelijk 81 en 77 procent. Een Europese supply chain-directeur van een producent van smaak- en geurstoffen gaf aan door vrijwel alle afnemers te zijn gebeld met de vraag naar beschikbare voorraden en productiecapaciteit. Executives met een wereldwijde verantwoordelijkheid voor supply chains kijken meer naar de financiële gezondheid van strategische toeleveranciers dan hun collega’s verantwoordelijk voor Europa.

Bottlenecks in supply chains

De belangrijkste supply chain bottlenecks in de coronacrisis zijn de inkomende goederenstromen van leveranciers, het gebrek aan zicht op de demand van klanten en uitgaande transporten naar klanten, volgens respectievelijk 62, 60 en 50 procent van de respondenten. Bij producenten van consumentengoederen scoort gebrekkige demand visibility het hoogst met 70 procent. In de business-to-business is de levering van grondstoffen en onderdelen voor driekwart van de bedrijven de grootste bottleneck.

De veranderingen in de vraag bij afnemers sinds het begin van de coronacrisis in China zijn heel wisselend. Bij 58 procent van de respondenten vertoont de vraag een kleine tot een extreme daling, terwijl 30 procent juist een kleine tot een extreme stijging in de vraag ervaart. De extreme dalingen en stijgingen in de vraag zijn vooral te zien bij consumentengoederen. De aanbodkant van goederen laat bij de meeste bedrijven een duidelijke daling zien. Bij 59 procent is de aanvoer van grondstoffen en onderdelen in aantallen en volume gedaald. Bij iets meer dan een kwart van de respondenten is deze supply stabiel gebleven.

Acute acties

De respondenten is een lange lijst van mogelijke, vanwege de coronacrisis ondernomen acties voorgelegd. Driekwart van de Europese bedrijven heeft gezondheidsmaatregelen genomen in de warehouses ter preventie van interne verspreiding van Covid-19. De daarna meest voorkomende actie is het plaatsen van extra orders bij leveranciers, door 63 procent van de bedrijven. Bijna 60 procent heeft de strategische planningscyclus (Sales & Operations Planning) versneld van maandelijks naar wekelijks of zelfs dagelijks. 37 procent heeft de fabriek tijdelijk stilgelegd om ervoor te zorgen dat medewerkers veiliger kunnen werken, zoals snoepproducent Mars in ’s werelds grootste chocoladefabriek in Veghel heeft gedaan.

Het verkorten en het verlengen van de betalingstermijn scoren laag met respectievelijk 10 en 17 procent. Unilever is hierin een positieve uitzondering met de aankondiging facturen van zijn kleine en middelgrote strategische leveranciers zo snel mogelijk te betalen en bovendien kleine retailklanten, vooral in de snel groeiende landen, te financieren.

supply chains