Driekwart bedrijven past supply chain aan vanwege pandemie

supply chains pre-coronaniveau

Covid-19 blijkt een katalysator voor verandering te zijn. Driekwart van de bedrijven is van plan de supply chain aan te passen op basis van de lessen die getrokken werden uit de pandemie. Dat blijkt uit onderzoek van BluJay Solutions, leverancier van supply chain-software en -diensten.

Opnieuw publiceert BluJay Solutions de belangrijkste bevindingen van zijn jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken in logistiek en supply chain. Het rapport ‘Creating Resilience Amid Disruption’ biedt inzicht in hoe supply chains aangepast worden om succesvol te blijven, in hoe logistieke organisaties de wereldwijde ontwrichting door Covid-19 hebben doorstaan en hoe zij hun supply chain toekomstbestendig willen maken.

Veerkrachtige supply chain

En hoewel de pandemie enerzijds heeft gezorgd voor een grote verstoring van de supply chain, was het anderzijds ook een aanjager voor verandering en innovatie. In totaal verwacht 75 procent van de respondenten gematigde tot extreme veranderingen door te gaan voeren in de manier waarop zij hun supply chains ontwerpen en exploiteren. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat ze veerkrachtiger worden.

De functies of processen die binnen hun supply chain de meeste verandering of evaluatie vereisen, zijn de IT-capaciteiten (61%) en het personeelsbeleid (58%). Voor veel bedrijven heeft de snelle en onverwachte verschuiving naar thuiswerken tekortkomingen in hun HR-beleid en IT-capaciteiten aan het licht gebracht. Vooral van on-premise applicaties afhankelijke bedrijven die niet toegankelijk zijn via de cloud, ervoeren dit.

Transparante relaties met leveranciers

Een meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat het creëren van een veerkrachtige supply chain begint met het ontwikkelen van sterkere, meer transparante relaties met de belangrijkste leveranciers (53%). Samen met (interne) trainingen van medewerkers (49%) en het uitbreiden en diversifiëren van het personeelsbestand (43%) vormt dit de top-3 van stappen die bedrijven verwachten te zetten.

Ook het inzicht in vraag en aanbod wordt in de toekomst nog belangrijker; een belangrijke les die uit de pandemie is geleerd, is het belang van real-time zichtbaarheid in vraag en aanbod om efficiënt te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. De mogelijkheid om verschillende scenario’s vooraf in kaart te kunnen brengen en simulatie is daarbij van groot belang.

Disruptie binnen supply chain

‘Disruptie is altijd al een onderdeel geweest van het beheer van de supply chain, maar de snelheid en omvang van de enorme verstoring die organisaties in 2020 hebben ervaren, is ongekend. De supply chain van bijna elk bedrijf ter wereld is beïnvloed, waarbij sommige bedrijven hun activiteiten stop hebben gezet en andere moeite hebben om aan de onverwachte toename van de vraag te voldoen’, stelt Chief Marketing Officer Patrick Maley van BluJay Solutions.

‘De pandemie heeft duidelijk laten zien hoe belangrijk veerkracht voor de supply chain is voor zowel het hebben van succes als de kans op overleven. De resultaten van het onderzoek leveren nuttige resultaten op en zullen gesprekken tussen alle belanghebbenden op gang brengen om zo slimmere, betere en veerkrachtige supply chains te creëren.’

Generatieperspectief

Nieuw in het onderzoek dit jaar was de selectie op de generatie van de respondenten, om zo de data te kunnen analyseren in het kader van het generatieperspectief. Deze werkwijze toont een verschil in focus aan: zo erkennen de Milennials en Generatie Z het belang van Business Intelligence en Machine Learning in het leveren van een verbeterde klantervaring (24%), terwijl slechts 7 procent van de Silent Generation en de Baby Boomers dit als belangrijke ontwikkeling erkent.