Dicht de kloof tussen onderwijs en praktijk

Multidisciplinary Challenge

‘Dat kun je nu wel willen, een groene wand plaatsen op een distributiecentrum, maar wat is de impact daarvan op de constructie van het gebouw?’ Dat was de vraag van een student Bouwkunde gedurende de Multidisciplinary Challenge voor derdejaars aan de Hogeschool Rotterdam. Een vraag die goed illustreerde waar het in dit project om draaide.

Zo’n twintig studenten hielden zich twee weken lang bezig met het vraagstuk wat mogelijke hiaten zijn tussen de huidige ontwikkelingen enerzijds en het aanbod van onderwijs anderzijds. Het kader binnen dit project betrof logistiek vastgoed, zoals warehouses en distributiecentra. Wat zijn binnen dit logistiek vastgoed relevante trends en welke kennis missen de studenten om deze uitdagingen, na het afstuderen, bij de horens te vatten?

Praktijk is weerbarstig

Gedurende de eerste week van de Multidisciplinary Challenge kregen de studenten een gastcollege van twee consultants werkzaam in het logistiek vastgoed. Zij gingen met name in op het financiële aspect bij de aankoop van vastgoed. Hoe waardeer je de financiële status quo van een dergelijk project? De studenten ontdekten dat er vaak een kloof is tussen het idee, het ontwerp en de haalbaarheid daarvan.

‘Op school leren we om overal zonnepanelen op te gooien. Door dit gastcollege kwam ik te weten dat de praktijk wel wat weerbarstiger is, rekening houdend met bijvoorbeeld het overbelaste elektriciteitsnet, leveranciersproblemen en meer’, vatte een van de studenten het samen. Idealistische concepten kunnen soms gemakkelijk in conflict komen met de werkelijkheid.

Mismatch tussen theorie en praktijk

Wat is de conclusie van de studenten na deze twee weken van graven en sparren? Er is wel degelijk sprake van een mismatch tussen theorie, het onderwijs, en praktijk, het beroepenveld. Er mist met betrekking tot belangrijke trends en ontwikkelingen niet alleen pragmatische kennis bij de student maar ook de vaardigheid van het multidisciplinair benaderen ervan. Waar een opleiding soms relatief eenzijdig kennis overdraagt, vraagt de praktijk vaak om een holistische aanpak om belangrijke aspecten niet uit het oog te verliezen.

Deze bevindingen kunnen worden geïnterpreteerd als een oproep voor de hogeschool: verlies de praktijk, de realiteit, niet uit het oog! Natuurlijk is het zo dat er altijd een discrepantie zal blijven bestaan tussen het onderwijs en het werkveld, maar het blijft te allen tijde wenselijk dit gat zo klein mogelijk te maken.

Juist hogescholen die zich met hun pragmatische benadering behoren te onderscheiden van universiteiten, doen er goed aan deze oproep ter harte te nemen. Hoe kan het bedrijfsleven, of het werkveld, meer worden betrokken bij de scholen? Een greep uit de voorstellen van de studenten: gastcolleges door experts, casusopdrachten, bedrijfsbezoeken en meer focus op stages. Vamos!

Ralph Brouwer, Instructeur Logistics Management aan de Hogeschool Rotterdam