De Stelling: Het potentieel van control towers zal niet volledig worden benut

control towers

De technologieën van control towers, visibility en machine learning in supply chain planning staan volop in de belangstelling. Supply Chain Magazine legde enkele voorspellingen hierover van bekende analistenbureaus voor aan een aantal supply chain-directeuren in Nederland. Deze week twee stellingen over control towers van zowel Gartner als IDC. 

‘Tot 2023 zal minder dan 5 procent van de control tower-achtige implementaties het end-to-end-potentieel (E2E) vervullen vanwege de mindset en culturele obstakels.’ (Gartner)

‘Tegen 2024 heeft 50 procent van de fabrikanten met een control tower een digital twin geïntegreerd en realiseren zij een verbetering van 10 procent in de levering van innovatie en het vermijden van verstoringen.’ (IDC)

Freek van Iersel, Supply Chain Director Electronics EMEA bij Signify:

‘Ik ben het eens met beide stellingen. Ik zie het belang van control tower-achtige systemen groeien door de hoeveelheid aan beschikbare informatie aan de ene kant en de lessen uit de pandemie aan de andere kant. Ook het gebruik van digital twins zal groeien en bijdragen aan verbetering van visibility en verminderen van verstoringen. Maar ik geloof ook dat het volledige potentieel niet wordt gehaald. Het duurt een hele tijd voordat een nieuwe implementatie volledig wordt omarmd en benut. Vaak zie je dat eerst de huidige behoeftes worden afgedekt en pas in een later stadium wordt gekeken wat een control tower of een gelijkaardige implementatie eigenlijk nog meer te bieden heeft.’

Roland van Bussel, COO bij Moonen Packaging:

‘Wij zien dit in onze markt nog niet zo een-twee-drie gebeuren, omdat verpakkingsproducenten vaak nog een traditionele manier van werken hebben. Wij kunnen als onafhankelijk ketenregisseur die rol gemakkelijker pakken.’

Schelte Halma, tot voor kort Manager Global Supply Chain & Logistics bij Zeeman:

control towers‘Bij Zeeman wordt gebruikgemaakt van de Supply Chain Portal van Incore. Deze wordt sinds 2019 in de breedst mogelijke configuratie gebruikt. Ik ben van mening dat het E2E-potentieel grotendeels is bereikt. Maar de opmerking over mindset en culturele obstakels herken ik wel. Zo is er bijvoorbeeld niet één standaard voor het koppelen met de grote vervoerder van zeecontainers. Om alle bewegingen gekoppeld te krijgen, inclusief binnenvaart, is zoveel effort nodig dat een deel van de informatie afhankelijk blijft van manuele input.’

Olav Gribnau, Supply Chain Director Northern Europe bij Hero Group:

‘Wat de visie van Gartner betreft, zou dit zomaar waar kunnen zijn. Vooral bedrijven die een transitie moeten maken van lokale controle naar een bredere beheersing vanuit een control tower hebben een grote culturele en ook leiderschapsverandering door te maken. Vergeet niet dat de meeste leiders van dit soort ondernemingen zelf groot zijn geworden in de klassieke manier van werken. Beheersing vanuit een control tower is echt een ander spelletje dat ook de leiders van een bedrijf moeten leren spelen. En zoals iedereen weet: verandering komt alleen vanuit veranderd gedrag van de leiders. Kortom: een control tower is niet iets dat je even met een ‘big bang’ neerzet, maar is iets dat moet groeien vanuit een andere manier van aansturen. Ten aanzien van de visie van IDC is de vraag of het een volledige digital twin is of slechts een afspiegeling van een deel van het bedrijf. En natuurlijk of het een real-time digital twin is. Ik geloof er sterk in dat bedrijven op deelgebieden digital twins zullen realiseren. Misschien niet helemaal de real-time variant, maar zeker digital twins met geringe vertraging op de realiteit. Ook geloof ik dat op de gebieden waar ze dat introduceren er aanzienlijke verbeteringen zullen worden gerealiseerd.’

Ardjan van der Blonk, Supply Chain Director bij Alliance Automotive Services:

‘Ik denk dat Gartner dichter bij de waarheid zit. Het ketenbreed denken en concurreren met ketens staat nog in de kinderschoenen.’

Sikko Zoer, Vice President Global Supply Chain, Distribution & Logistics bij Medtronic:

control towers‘Een grote uitdaging met control tower-implementaties is inderdaad het invullen van een aantal kritieke succesfactoren. Een control tower staat niet op zichzelf, maar is een integraal onderdeel van een ecosysteem dat bestaat uit andere systemen, zowel binnen de grenzen van de eigen organisatie (bijvoorbeeld ERP, APS, et cetera), alsook externe systemen (onder andere van transporteurs). Om een control tower binnen zo’n ecosysteem optimaal te benutten, moet er een geïntegreerde systeemarchitectuur zijn met daarnaast een geïntegreerd en accuraat datamodel en een goed gedefinieerd governance-model dat de initiële definities vastlegt, maar ook wijzigingen proactief identificeert en zorg draagt voor eenduidige verwerking. Dat vraagt veel van een organisatie. Er moeten processen eenduidig worden vastgelegd met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Maar paradoxaal genoeg vraagt dit ook een andere mindset en cultuur. Enerzijds moet je als organisatie flexibel blijven binnen een meer gestandaardiseerde omgeving. Ik noem dat gestandaardiseerde flexibiliteit. Anderzijds moet je beweeglijk (agile) worden in denken en ook doen. Dit maakt ook dat beslissingsbevoegdheden lager in de organisaties moeten komen te liggen. Daarnaast maakt dat de grote hoeveelheid data en informatie die verwerkt moet worden dat er binnen control tower-omgevingen veel meer gebruik gemaakt gaat worden van technologie (AI, ML, et cetera) om events te identificeren, maar ook om beslissingen te nemen. Met andere woorden: er moet een level of trust ontstaan in de eigen organisatie en in de technologie. Dit vraagt een omslag in met name het denken en handelen van managers, maar ook een ander profiel van planners, analisten et cetera.’

Robert-Frans Niers, Corporate Director Plan & Deliver a.i. bij Zeelandia:

‘De definitie van control towers is erg breed en dus verwarrend. Spreken we over logistieke control towers of digital twins? Want dat zijn verschillende systemen. End-to-end control towers zijn mijns inziens voor het gros van de bedrijven een brug te ver, want dat impliceert dat zowel logistiek dienstverleners, leveranciers en andere stakeholders moeten worden aangesloten. Dit terwijl bedrijven vaak al een uitdaging hebben om zichzelf aan te sluiten. Daarnaast is het cruciaal voor bedrijven te weten welk inzicht voor hen prioriteit heeft en waar de grootste behoefte aan is. Ik deel om die reden de mening van Gartner. Theoretisch kan de stelling van IDC kloppen, maar is het meer wensdenken. De praktijk zal weerbarstiger zijn. Mijn advies: gebruik de control tower op onderdelen waar de grootste winst te realiseren valt (in financiële termen en wijze van aansturing van de keten). Van daaruit kun je verder ontwikkelen naar een meer stap voor stap end-to-end-denken.’

Pieter Aarts, Head of Global Supply Chain & Inventory bij Kaspersky:

‘Hier kan ik me wel in vinden. Ik denk dat de succesratio van veel control tower-implementaties best laag is. Geen idee of het in de buurt van 5 procent komt. Vergelijk het met de eindeloos lange weg naar Sales & Operations Planning en Integrated Business Planning.’