De Stelling: Klanten geven meer om lage prijzen dan om sustainability

sustainability

Digitalisering, globalisering, duurzaamheid en een pandemie dwingen bedrijven tot het maken van strategische keuzes ten aanzien van hun prioriteiten. Supply Chain Magazine legde een aantal supply chain-directeuren en -talenten diverse stellingen voor. In een online serie komt er telkens één aan bod. Deze week een stelling over sustainability en Covid-19.

Stelling: Volgens 83 procent van de executives heeft Covid-19 supply chain sustainability versneld of bevorderd, aldus MIT in Boston. Maar eigenlijk is dit greenwashing, aangezien maar liefst 45 procent het eens is met de recente stelling van Gartner dat ‘onze klanten meer geven om lage prijzen dan waar onze producten zijn ingekocht en gemaakt’.

Joost Bous, Supply Chain Director bij Action:

‘Deze twee stellingen kun je mijns inziens los van elkaar zien. Covid heeft een impact (gehad) op het besef dat een echte wereldeconomie met waardeketens die de wereld omspannen ook zijn kwetsbaarheden kent. Het meer lokaal/regionaal oplossen van uitdagingen binnen de supply chain helpt duurzaamheid. Veel klanten vinden momenteel prijzen erg belangrijk en zullen dat ook belangrijk blijven vinden. Echter, de manier waarop producten worden ingekocht, gemaakt, opgeslagen en vervoerd, en de mate waarin dat bijdraagt aan een duurzame maatschappij, wint wel heel snel aan draagvlak bij een brede groep klanten. Ook voor Action is het belangrijk deze elementen te combineren om relevant te blijven. Daar willen wij ook onze verantwoordelijkheid blijven tonen door heldere doelstellingen te formuleren voor een circulaire bedrijfsvoering en onze grondstoffen zo duurzaam mogelijk in te kopen. Wij willen duurzaam gemaakte en getransporteerde producten betaalbaar en toegankelijk maken voor de miljoenen klanten in alle landen waar wij opereren.’

Hans Willems, VP Global Customer Care & Supply Chain Europe bij Boston Scientific:

‘Uit mijn persoonlijke ervaring bij Boston Scientific is gebleken dat ‘sustainability’ en ‘lean’ vaak hand in hand gaan. Het onderscheid dat in deze stelling gemaakt wordt, met een verwijzing naar greenwashing, kan ik daarmee niet onderschrijven. Boston Scientific streeft er bijvoorbeeld al jaren naar om volledig op maat gemaakte verpakkingen naar ziekenhuizen te sturen (per klantenorder). Hierdoor blijft de ziekenhuizen veel afval bespaard – hetgeen vaak ook een vereiste is in hun tenders – maar wordt ook een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd doordat er minder lucht vervoerd wordt. Covid-19 heeft daar niet veel aan veranderd. Wel is er sprake geweest van een gewenste, hogere leverbetrouwbaarheid. ‘Supply Assurance’ was zeker in het begin van de pandemie een vereiste.’

Theo Wienholts, Chief Operating Officer bij Rouveen Kaasspecialiteiten:

‘Dit klopt. Binnen Rouveen zijn we ook al enkele jaren met een duurzaamheidsprogramma bezig. Tot nu toe waren we vooral intern gericht op duurzaamheid, maar we beginnen nu ook langzaam onze klanten erbij te betrekken. Dit is echter een langzaam en langdurig proces. Klanten betalen op dit moment niet méér of willen niet méér betalen voor een sustainable supply chain.’

Willemijn Potjer, Supply Chain Director bij Schoeller Allibert:

Willemijn Potjer

‘Ik ben het eens met de stelling dat Covid-19 supply chain sustainability heeft versneld, omdat het ons deed beseffen dat lange ketens een risico vormen. Om die reden gaan we toch kijken naar meer lokale oplossingen. Daarbij zien we op zowel het gebied van grondstoffen als van transport dat we moeten zoeken naar alternatieven. Die zullen meer richting sustainable solutions gaan omdat je je momenteel nu eenmaal sneller verplicht voelt groenere oplossingen te kiezen, door druk van buitenaf en het toegenomen aantal groene oplossingen. Wel geloof ik inderdaad dat men nog steeds veel geeft om lagere prijzen, maar ik heb de hoop en het vertrouwen dat men goedkoper kan produceren als er meer vraag is.’

Raymond van der Putten, Supply Chain Director bij Zuiver:

‘De huidige klanten zijn inderdaad nog steeds kostengedreven en niet bereid hogere prijzen te betalen. Onze strategie houdt echter rekening met een volgende generatie kopers die hiertoe wel bereid is.’

Danny van der Ster, EMEA Logistics & Supply Chain Excellence Director bij Assa Abloy Group:

‘Ik kan hier eenvoudig op reageren met “Geheel eens” (met ketenspecifieke uitzonderingen)! De echte change is nog niet gestart…’

Pieter-Jelle van Dijk, Director Operations bij Ricoh Europe SCM:

‘Ik zie inderdaad geen versnelling. Zeker is wel dat bedrijven de inrichting van het netwerk tegen het licht houden. Nearshoring staat op de agenda, vooral vanwege de exceptionele containerkosten uit de Far East.’

Arthur van Och, Supply Chain Director bij ForFarmers:

Arthur van Och‘Als één van de leidende Europese diervoederproducenten zijn wij van mening dat het klimaatprobleem en de daaraan gerelateerde duurzaamheid een wereldwijde uitdaging is, die dus niet beperkt is tot landsgrenzen. Bij het invoeren van duurzame maatregelen is het van belang dat rekening gehouden wordt met het internationale concurrentieveld én dat consumenten op juiste en eerlijke wijze worden geïnformeerd. Want hier groen moeten doen terwijl er vanwege prijs niet groen wordt geïmporteerd, is niet logisch en al zeker niet duurzaam. Als Covid ons al iets geleerd heeft, is het om voor primaire processen in hoge mate zelfvoorzienend te zijn. Dat zou wat ons betreft zeker moeten gelden voor de voedingsketen waar wij een onderdeel van zijn.’

Roland van Bussel, Chief Operating Officer bij Moonen Packaging:

‘Mee eens. Juist Covid-19 en ook de naweeën ervan die we nu nog ervaren (grondstoffenschaarste, containertekorten, personeelstekorten, etc.) zorgen voor hectiek in de supply chain, steeds meer VUCA en daardoor vooral focus op Uncertainty en Volatility. Duurzaamheid zal wel meer aandacht gaan krijgen als bedrijven zich hebben aangepast aan deze situatie, zeker door meer lokaal sourcen en voorkomen van risico’s.’

Ardjan van der Blonk, Supply Chain Director bij Alliance Automotive Benelux:

‘Een driver die supply chains meer sustainable maakt, is de focus op beschikbaarheid en het mitigeren van de supply-onzekerheid. De huidige problemen in de wereldwijde supply chain laten duidelijk de afhankelijkheden en kwetsbaarheid van de keten zien. Hierdoor zal er gedeeltelijke verschuiving naar nearsourcing plaatsvinden van strategisch belangrijke producten. Grondstoffenschaarste zal een katalysator zijn voor een circulaire supply chain, waarmee de stijging van de inkoopprijzen en de beschikbaarheid deels kan worden opgevangen. Sustainability en de klantbehoefte aan lage prijzen zijn daarom niet tegenstrijdig.’

Peter Wijnen, Director Operations bij IFF International Flavors & Fragrances:

‘Covid-19 heeft het denken over sustainable supply chains bevorderd. Zo worden leveranciers dichter bij de producerende of assemblerende fabriek gezocht. Een andere manier van bevoorraden wordt naarstig bekeken, en risico-inventarisaties worden opgesteld, waarbij het alternatief vaak niet financieel haalbaar is. Duurzaamheid in een supply chain kan niet een impulsief gedrag zijn dat door interrupties in de keten of een pandemie wordt opgewekt; duurzaamheid van producten en services dient vanuit visie en missie deel te zijn van de strategische overwegingen van een bedrijf.’

Edgar Beers, Director BU Sourcing & Supply Chain bij Sitech:

Edgar Beers‘Hier is oorzaak en gevolg handig omgedraaid. Als je de wereld op slot zet, vliegtuigen aan de grond, fabrieken in Azië dicht en containerschepen aan de ketting, dan lijkt lokaal en wellicht iets meer sustainable inkopen te worden versneld. Enige initiatieven zullen na Covid ook wel blijven bestaan, maar de economie en daarmee de globale supply chains zijn nog niet wezenlijk veranderd.’

Wiggert Deelen, Senior Director Global Supply Chain Transformation bij Heineken:

‘Volgens recente onderzoeken van BCG zou een goed deel van de eindconsumenten inmiddels bereid zijn enkele procenten meer te betalen voor duurzaam geproduceerde en vervoerde consumentenproducten. Ook beweren ze dat het niet meer dan enkele procenten zal kosten om duurzame waardeketens op te zetten.’

Ronald Schneijdenberg, Senior Director Supply Chain Planning and PMO bij Medtronic:

‘In onze industrie is sustainability wel degelijk belangrijk en een differentiator. Covid-19 heeft laten zien dat lokale productie en distributie van medische hulpmiddelen erg belangrijk is. Wij leveren geen PPE’s en vaccins, maar de uitdagingen bij de levering van deze producten – vooral in het begin van de pandemie – heeft onze klanten (ziekenhuizen en overheden) ervan overtuigd dat zij ook voor hun andere noodzakelijke medische producten niet afhankelijk willen zijn van lagelonenlanden en complexe supply chains.’