Bol helpt leveranciers met terugdringen CO2-uitstoot

Bol.com

Bol maakt zich hard om de klimaatdoelstellingen van het moederbedrijf, Ahold Delhaize, te realiseren. Samenwerking in de keten is daarbij volgens de webwinkel echter een ‘must’. Ze roept haar leveranciers daarom op ook hun steentje bij te dragen. Om hen te helpen, lanceert Bol de Klimaathub. 

De klimaatdoelstellingen van Ahold Delhaize zijn opgesteld op basis van de richtlijnen van het Science Based Target initiative (SBTi). Doel is ervoor te zorgen dat de uitstoot van CO2 in de supply chain teruggedrongen wordt in lijn met het anderhalvegraadscenario. Omdat samenwerking met leveranciers daarbij essentieel is, wil Bol hen met de Klimaathub een handje helpen. Op de Klimaathub vinden leveranciers alle benodigde informatie – zoals handige instructievideo’s en tips – die hen helpt bij de eerste stappen op weg naar het reduceren van CO2-uitstoot of het versnellen van CO2-reductie.

Duurzamer winkelen bevorderen

Oscar Hundman, Chief eCommerce Officer bij Bol: ‘De detailhandel is verantwoordelijk voor een aanzienlijk percentage van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Bij Bol willen we duurzamer winkelen bevorderen en de impact van onze activiteiten op de planeet zo veel mogelijk reduceren. Dat kunnen we niet alleen. Om uitstoot te verminderen, moeten we onze krachten bundelen en samen werken aan het tegengaan van klimaatverandering. Aangezien het meten en reduceren van de uitstoot van broeikasgassen voor veel ondernemers een nieuw onderwerp is dat zich snel ontwikkelt, ondersteunen we onze leveranciers daarbij met de Klimaathub.’

Net zero-doelstellingen SBTi

Bol vraagt al haar leveranciers om zich vóór eind 2024 te verbinden aan de net zero-doelstellingen van het SBTi. Dit wordt gezien als een belangrijke stap naar het opstellen van eigen targets van leveranciers. Daarnaast vraagt Bol de leveranciers met de vermoedelijk hoogste CO2-uitstoot om hun emissie over 2023 nog dit jaar te rapporteren. Vanaf 2025 breidt Bol deze vraag stapsgewijs uit naar de overige leveranciers. Deze rapportage – via de internationale klimaatbenchmark CDP – wordt vervolgens onderdeel van een proces waarbij leveranciers jaarlijks rapporteren over het voorgaande jaar.