Allianz: bedrijfsonderbrekingen blijven belangrijk punt van zorg

bedrijfsonderbrekingen

Bedrijfsonderbrekingen blijven een belangrijk punt van zorg nu bedrijven in een snel veranderende wereld worden uitgedaagd om veerkracht op te bouwen en hun supply chains te diversifiëren. In de Allianz Risk Barometer 2024 nemen ze een tweede plaats in, na het nauw verbonden gevaar van cyber. Bedrijfsonderbrekingen staan ook in de top 3 van risico’s voor bedrijven van elke omvang en vormen de op een na grootste zorg in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië-Pacific en Afrika en het Midden-Oosten. 

Omdat bijna alle bedrijven afhankelijk zijn van supply chains voor kritieke producten en diensten, blijven bedrijfsonderbreking en onderbreking van de keten zeer belangrijke risicofactoren, stelt Marianna Grammatika, Head of Risk Consulting bij Allianz Commercial. De omvang van de onderbreking is daarbij bepalend. ‘Sommige industriesectoren werken met supply chains die uitgestrekte geografische voetafdrukken hebben.’

De prominente rol van bedrijfsonderbrekingen in de nieuwe Allianz Risk Barometer weerspiegelt ook de onstabiele omgeving waarin bedrijven momenteel opereren, volgens Alberto Barani, Business Interruption Group Leader bij Allianz Commercial. ‘We leven in een onderling zeer verbonden wereld. Ondanks inspanningen om de veerkracht te verbeteren, betekent de behoefte aan efficiëntie dat veel bedrijven nog steeds werken met lage voorraadniveaus en just-in-time-productie, wat resulteert in weinig marge voor fouten of verstoringen.’

Bedrijven beter voorbereid

Volgens Allianz zijn bedrijven sinds de coronapandemie veel beter voorbereid op bedrijfsonderbrekingen of gebeurtenissen in de supply chain. ‘Vóór Covid-19 waren bedrijven over het algemeen afwachtend. Nu zijn ze zich veel meer bewust van kritieke bedreigingen en de noodzaak om te diversifiëren en kritieke punten te beschermen. Als een bedrijf zich bewust is van bedrijfsonderbrekingen en de kwetsbaarheden van de supply chain, is het beter voorbereid en kan het slimmer en met meer kennis van zaken reageren’, aldus Grammatika.

Uit de Allianz Risk Barometer blijkt dat bedrijven het meest geneigd zijn alternatieve leveranciers te zoeken als ze actie ondernemen om hun supply chains minder risicovol te maken (60% van de reacties), gevolgd door het verbeteren van het bedrijfscontinuïteitsbeheer (42%) en het identificeren en verhelpen van knelpunten in de toeleveringsketen (37%). Kleinere bedrijven en bedrijven in gespecialiseerde en hoogwaardige sectoren zijn echter beperkter in wat ze kunnen doen om hun supply chains te diversifiëren.

‘Bedrijven hebben nog steeds een aantal opties om hun blootstelling aan risico’s te beperken. Dit kan het veranderen van het bedrijfsmodel zijn. Als dit niet haalbaar is, zijn er misschien opties om de supply chain opnieuw te configureren: sommige sectoren zijn sterk geconcentreerd op een klein aantal leveranciers of locaties. Voor anderen zijn de kosten van een toename van het aantal ontslagen of het verplaatsen van leveranciers gewoon te hoog’, stelt Grammatika.

Belangrijkste oorzaken van bedrijfsonderbrekingen

Cyberincidenten en natuurrampen zijn de bedrijfsonderbrekingen die bedrijven het meest vrezen, gevolgd door brand en machine-/uitrustingsdefecten. Bijna elk gevaar kan echter verstoringen veroorzaken. Bedrijfsonderbrekingen zijn nauw verbonden met veel van de andere wereldwijde toprisico’s in de Allianz Risk Barometer van dit jaar, zoals klimaatverandering (op plaats 7), politieke risico’s en geweld (8), tekort aan vaardigheden (10), energiecrisis (11) en de impact van nieuwe technologieën (12), om er maar een paar te noemen.

‘Het wereldwijde risicolandschap verandert voortdurend door klimaatverandering, digitalisering en geopolitiek. Sommige risico’s sluimeren, maar een belangrijke verandering in de geopolitiek of gebeurtenissen zoals extreme weerpatronen kunnen zeer snel de overheersende risico’s veranderen’, aldus Grammatika.

De recente problemen in de Rode Zee door aanvallen van Houthi-rebellen op schepen is het nieuwste risico dat supply chains treft. Meer dan 400 containerschepen werden tussen half december 2023 en begin januari 2024 omgeleid via de zuidpunt van Afrika, als gevolg van de aanvallen op deze belangrijke handelsroute tussen Europa en Azië. Reizen duurden daardoor langer en de levering van producten liep vertraging op.

Maar ook natuurrampen, brand en explosies kunnen leiden tot grote verliezen door bedrijfsonderbrekingen en verstoring van de supply chain. Ernstige overstromingen in Slovenië in augustus leidden bijvoorbeeld tot een van de grootste verstoringen in de supply chain van 2023, met productievertragingen en onderdelentekorten voor Europese autofabrikanten tot gevolg. En een brand in een grote fabriek voor vloeibaar aardgas in de VS eerder dit jaar zal waarschijnlijk leiden tot een van de grootste verliezen door bedrijfsonderbrekingen voor de energiesector in de afgelopen tijd.

Opkomende risico’s

Bedrijven noemden in het onderzoek van dit jaar bedrijfsonderbrekingen ook als hun grootste zakelijke zorg bij de gevolgen van klimaatverandering. Bedrijfsonderbrekingen in verband met klimaatverandering gaan echter verder dan alleen fysieke schade door stormen en overstromingen. Extreme weers- of klimaatgebeurtenissen kunnen een wijdverspreide impact hebben en economische problemen en politieke en sociale onrust veroorzaken, maar ook de logistiek en de productie verstoren. Een ernstige droogte beperkte bijvoorbeeld de doorvoer door het Panamakanaal in de laatste maanden van 2023, waardoor opstoppingen en vertragingen tot twee weken konden ontstaan.

Klimaatverandering heeft ook een indirect effect, omdat decarbonisatie nieuwe supply chains creëert. ‘Opkomende supply chains die verband houden met de energietransitie zijn al bestempeld als geografisch geconcentreerd, omdat ze afhankelijk zijn van elementen die alleen in een select aantal regio’s in de wereld te vinden zijn’, meldt Grammatika. Volgens haar zijn landen op zoek naar kritieke voorraden van technologie en zeldzame aardmaterialen die nodig zijn om overgangstechnologie en hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken. Politieke risico’s kunnen echter verstoringen veroorzaken en zijn moeilijker te beperken.

‘Geopolitieke risico’s zijn een groeiend punt van zorg voor bedrijven in opkomende energie- en technologieketens, evenals voor sectoren met een hoge waarde zoals technologie en kunstmatige intelligentie. Producenten van zeldzame aardmaterialen bevinden zich vaak in de meest onderontwikkelde en politiek onstabiele gebieden en zijn blootgesteld aan risico’s op het gebied van ESG (environmental, social and governance), zoals moderne slavernij, mensenrechten en ontbossing.’

Bedrijfscontinuïteitsplannen testen

In een snel veranderende wereld moeten bedrijven ook regelmatig audits van systemen uitvoeren en hun bedrijfscontinuïteitsplannen testen. Grammatika: ‘Er zijn altijd organisatorische veranderingen in bedrijven. Er moeten systemen zijn om die veranderingen te beheren.’ Degenen die nog geen business continuity management (BCM) hebben geïmplementeerd, moeten op zijn minst een businessimpact-analyse en risicobeoordeling in het bedrijf uitvoeren’, voegt Barani toe. ‘Voor degenen die BCM al hebben ingebed in het bedrijf, is het van vitaal belang dat ze deze plannen regelmatig controleren, bijwerken en testen, anders kunnen ze niet reageren als er een crisis uitbreekt.’