Cybergevaren groter risico voor bedrijven dan coronavirus

cybergevaren

Cybergevaren vormen momenteel het grootste risico voor bedrijven wereldwijd. Dat blijkt uit de Risicobarometer 2022 van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). De dreiging van ransomware-aanvallen, datalekken of een grote IT-uitval baart bedrijven daarmee meer zorgen dan bedrijfsonderbrekingen en verstoring van de supply chain, natuurrampen of de coronapandemie.

Cyberincidenten staan voor de tweede keer in het elfjarig bestaan van de enquête op de eerste plaats van de Allianz Risicobarometer 2022, bedrijfsonderbreking daalt naar de tweede plaats en natuurrampen staan op de derde plaats, gestegen van een zesde plaats in 2021. Klimaatverandering stijgt naar de hoogste plaats ooit, nummer 6 (gestegen van de negende plaats) en de pandemie daalt naar de vierde plaats.

‘Bedrijfsonderbreking zal in 2022 waarschijnlijk het belangrijkste onderliggende thema blijven’, vat CEO Joachim Mueller van AGCS samen. ‘Voor de meeste bedrijven is hun grootste angst dat ze niet in staat zijn hun producten te produceren of hun diensten te leveren. In 2021 was er sprake van een ongekende disruptie. Dit jaar belooft slechts een geleidelijke versoepeling van de situatie, hoewel nieuwe problemen in verband met Covid-19 niet kunnen worden uitgesloten. Veerkracht opbouwen tegen de vele oorzaken van bedrijfsonderbreking wordt steeds meer een concurrentievoordeel voor bedrijven’, aldus Mueller.

Ransomware

Cyberincidenten staan in de meeste onderzochte landen in de top-3 van gevaren. De belangrijkste reden hiervoor is de stijging in ransomware-aanvallen, wat door de respondenten wordt gezien als de grootste cyberdreiging voor 2022. Recente aanvallen hebben zorgwekkende trends laten zien als dubbele afpersingstechnieken, waarbij codering van systemen wordt gecombineerd met datalekken. Daarbij wordt geprofiteerd van kwetsbaarheden in software die duizenden bedrijven kunnen treffen of die gericht zijn op kritieke fysieke infrastructuur.

Bedrijfsonderbreking

Bedrijfsonderbreking staat op de tweede plaats van de meest zorgwekkende risico’s. In een jaar dat werd gekenmerkt door wijdverbreide storingen, werd de omvang van de kwetsbaarheden in moderne supply chains duidelijker dan ooit. Volgens de enquête zijn cyberincidenten de meest gevreesde oorzaak van bedrijfsonderbreking. Dit weerspiegelt de stijging van ransomware-aanvallen, maar ook de impact van het groeiende vertrouwen van bedrijven in digitalisering en de verschuiving naar thuiswerken. Natuurrampen en de pandemie zijn volgens de respondenten de twee andere belangrijke triggers voor bedrijfsonderbreking.

Pandemie

De pandemie blijft een grote zorg voor bedrijven, maar daalt van de tweede naar de vierde plaats. De coranacrisis blijft de economische vooruitzichten in veel bedrijfstakken overschaduwen, maar het is hoopgevend dat bedrijven vinden dat ze zich goed hebben aangepast. 80 procent van de respondenten denkt dat hun bedrijf voldoende of goed is voorbereid op een toekomstig incident. Het verbeteren van het beheer van de bedrijfscontinuïteit is de belangrijkste actie die bedrijven nemen om hun bedrijf veerkrachtiger te maken.

Natuurrampen en klimaatverandering

De stijging van natuurrampen en klimaatverandering naar respectievelijk de derde en zesde plaats is volgens AGCS veelzeggend. Beide onderwerpen zijn immers nauw met elkaar verbonden. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat de frequentie en ernst van aan het weer gerelateerde gebeurtenissen als gevolg van de opwarming van de aarde toenemen, meldt de verzekeraar. In 2021 werd meer dan 100 miljard dollar aan vergoedingen uitgekeerd in verband met schade door natuurrampen. Orkaan Ida in de VS was daarbij vermoedelijk de meest kostbare gebeurtenis, maar meer dan de helft van de geleden schade werd veroorzaakt door zogenaamde secundaire risico’s als overstromingen, zware regenval, tornado’s en zelfs winterse vorst, aldus AGCS.