‘Bedrijfsleven kan duurzame plannen onmogelijk waarmaken’

verduurzamen

Ondanks de belofte om te verduurzamen, zijn er nauwelijks bedrijven die daadwerkelijk haast maken met dit streven. Dat blijkt uit onderzoek van South Pole, projectontwikkelaar en leverancier van klimaatoplossingen. Ambities worden zo ver doorgeschoven dat de haalbaarheid nog maar zeer de vraag is. En hoewel aanpassing aan klimaatverandering als een absolute prioriteit wordt gezien, ontbreekt in veel gevallen een duidelijke strategie en wordt er nauwelijks budget voor vrijgemaakt. Ook in Nederland zijn de groene ambities van bedrijven nog lang niet altijd terug te zien.

Voor het onderzoek vroeg South Pole 200 bedrijven wereldwijd naar de plannen om te verduurzamen. Daaruit blijkt dat het bedrijfsleven steeds vaker beloftes doet om groener te worden. Bijna de helft van de ondernemingen geeft aan dat zij ‘net zero’-emissiedoelstellingen hebben vastgesteld; zij streven kortom naar een CO2-neutrale operatie. In veel gevallen zijn deze beloftes niet wetenschappelijk onderbouwd en nauwelijks realistisch te noemen, constateert South Pole. In 60 procent van de gevallen moet dit streven pas ná 2040 zijn gerealiseerd, of is er niet eens een jaartal op de ambities geplakt.

Ook Nederlandse bedrijven maken geen haast

Van de bedrijven in Nederland heeft nog geen 10 procent de net zero-emissiedoelstellingen vastgesteld, concludeert René Groot Bruinderink, Head Climate Solutions Nederland van South Pole. ‘De situatie in Nederland en de conclusies uit het onderzoek maken duidelijk dat bedrijven zich niet realiseren dat er haast gemaakt moet worden met verduurzamen. Ook voor de bedrijven zelf, die zich al op zeer korte termijn moeten gaan houden aan afspraken hierover. Het niet hebben van een plan en doelstelling kan voor hen grote problemen opleveren.’

Worsteling

Het onderzoek toont verder de worsteling van het bedrijfsleven met klimaatverandering aan. In totaal noemt 58 procent van de ondervraagde bedrijven aanpassingen op dit gebied een belangrijke prioriteit. Een op de vijf meent echter over een duidelijke strategie te beschikken om klimaatverandering het hoofd te bieden. Slechts 7 procent van de bedrijven heeft daadwerkelijk extra budget vrijgemaakt om deze plannen uit te voeren. Opvallend is dat de bedrijven de druk om te verduurzamen voornamelijk voelen vanuit de consument. Voor de toenemende inmenging van de overheid geldt dat niet.