Yossi Sheffi: ‘Mens blijft onontbeerlijk in AI-gedreven supply chain’

Yossi Sheffi

Vier industriële revoluties hebben de rol van mensen binnen productieketens ingrijpend veranderd. Door artificial intelligence (AI) en robotica zullen opnieuw functies verdwijnen of inhoudelijk veranderen. De uitdaging is om supply chains zo te laten functioneren dat mens en machine elkaar optimaal versterken, maar de gouden formule is daarvoor nog niet gevonden, stelt supply chain-goeroe Yossi Sheffi, auteur van het in maart verschenen boek The Magic Conveyor Belt. ‘We moeten AI, robotica, Internet of Things en al die andere technologie inzetten om het welzijn van de hele mensheid te verbeteren.’

Sheffi begint zijn boek met een historisch overzicht van het vakgebied supply chain management. Hoe is het ontstaan? Wat waren de game changers? In levendige bewoordingen legt hij uit hoe ontwikkelingen op het gebied van transport, communicatie (EDI, internet) en visibility (gps, track & trace) het mogelijk hebben gemaakt dat bedrijven hun volledige productie naar andere landen konden outsourcen, naar talloze toeleveranciers over de hele wereld. Mooi om te zien dat Sheffi, die al bijna 50 jaar verbonden is aan het Massachusetts Institute of Technology en daar leiding geeft aan het MIT Center for Transportation and Logistics, met verwondering vertelt over al die schakels die in wereldwijde productieketens ogenschijnlijk zo moeiteloos met elkaar samenwerken. En dat zonder dat er sprake is van centrale aansturing.

Interessant zijn de cijfers en onderzoeken waarin hij laat zien wat de impact is geweest van deze ‘magic conveyor belts’ op het welzijn van de hele wereldbevolking: niet alleen door de brede beschikbaarheid van betaalbare goederen en voedsel, maar ook door de bron van inkomsten die het werken in supply chains met zich meebrengt. Miljoenen mensen verdienen er hun boterham mee: van de vrachtwagenchauffeur tot de logistiek manager, van de fabrieksarbeider tot aan de supply chain-directeur. Het boek laat zien hoe die functies in de loop der jaren zijn geëvolueerd en hoe ze als gevolg van AI, robotica en Industry 4.0-achtige ontwikkelingen de komende jaren nog verder zullen evolueren. Dit leidt tot euforie – er is immers een groot gebrek aan personeel – maar ook tot grote zorgen. Welke jobs zullen verdwijnen en hoe kun je daarop anticiperen? Dat is één van de hoofdthema’s van het boek. … … …

Verder lezen?