Wie wil groeien, heeft meer vrouwen in supply chain nodig

vrouwen in supply chain

Rondom Internationale Vrouwendag vraagt Supply Chain Media aandacht voor de positie van vrouwen in supply chain. Dat is hard nodig, blijkt uit de cijfers. Het aandeel vrouwen hier groeit slechts langzaam. Met name hoog in de hiërarchie is het percentage dames opvallend laag. Beth Morgan van Boom! en Anna Petrova van KraftHeinz delen hun inzichten daarover tijdens Webinar Wednesday. ‘Cijfers laten zien dat bedrijven met meer vrouwen in managementposities meer winst maken.’

Door Marcel te Lindert

Dat vrouwelijk leiderschap van grote waarde is in de supply chain, spreekt voor zich. ‘De samenleving bestaat uit 50 procent mannen en 50 procent vrouwen. Onze bedrijven zouden een afspiegeling moeten vormen van de maatschappij en van hun klantenbestand. Dat is onze morele plicht’, stelt Beth Morgan, oprichter en CEO van Boom! ‘Maar afgezien daarvan: we hebben al het beschikbare talent nodig om de huidige uitdagingen in de supply chain het hoofd te bieden. Laten we dus de pool van talenten groter maken.’

Boom! is een wereldwijd netwerk dat het aandeel vrouwen in de supply chain graag ziet groeien. Volgens Morgan is dat ook in het voordeel van het bedrijfsleven. ‘Er is veel onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat bedrijven met een bovengemiddeld aantal vrouwen in het hoger management meer winst maken. Daarnaast is diversiteit belangrijk om innovatief te zijn. Diversiteit in leeftijd, cultuur en achtergrond, maar ook in gender.’

Diversiteit in leveranciersbestand

Anna Petrova deelt de inzichten van Morgan. ‘Diversiteit is niet alleen voor de interne bedrijfscultuur belangrijk. Binnen KraftHeinz hebben we een enorm divers klantenbestand. Hoe wil je in de behoeften van die klanten voorzien als je zelf geen diverse organisatie hebt?’, vraagt de vice president en head of global supply chain center of excellence bij KraftHeinz. ‘Maar diversiteit moet hand in hand gaan met psychologische veiligheid. Succesvolle bedrijven bieden ruimte voor diversiteit in denken, zowel aan de directietafel als op de werkvloer. Zij discussiëren veel en laten het beste idee winnen, ongeacht wie met dat idee komt.’

Morgan sluit zich daarbij aan. ‘Eén van de thema’s van deze Internationale Vrouwendag is inclusie. Dat vraagt om een omgeving waarin iedereen zich veilig voelt en optimaal kan presteren. En wat diversiteit betreft: dat is niet alleen van belang met het oog op de interne organisatie en het klantenbestand. We zien steeds meer bedrijven die bewust streven naar meer diversiteit in het leveranciersbestand om diversiteit in denken in de hele supply chain te bevorderen.”

Heel erg langzaam

Uit onderzoek van Gartner en Awesome, een Amerikaans netwerk van vrouwen in supply chain, blijkt dat het aantal vrouwen hier met enkele procenten per jaar groeit. ‘De trend is positief, maar de groei gaat wel heel erg langzaam’, meldt Morgan. ‘Belangrijker is het beeld dat ontstaat als we een verdeling maken naar managementniveau. Hoe hoger in de hiërarchie, hoe kleiner het aantal vrouwen. Het aantal vrouwen op het hoogste managementniveau bedraagt nog maar 26 procent, maar neemt gelukkig wel toe.’

Petrova heeft bij bedrijven gewerkt waar op het hoogste managementniveau evenveel vrouwen als mannen actief waren. ‘Dus er zijn organisaties die het wat dat betreft goed doen’, benadrukt ze. ‘Maar ik vraag me af wat er binnen bedrijven gebeurt. Waarom daalt het aantal vrouwen als we hoger in hiërarchie gaan? Mijn conclusie is dat we op dit punt allemaal nog beter ons best moeten doen om talent te koesteren en de diversiteit in de talentenpijplijn te versterken.’

Doelen stellen helpt

Morgan heeft wel enkele verklaringen voor de trend. Zij wijst op de neiging van leidinggevenden om mensen aan te stellen die op henzelf lijken. ‘Soms helpt het om simpele aanpassingen door te voeren. Denk aan bedrijven die werken in ploegendiensten. Het helpt als ze de begin- en eindtijden beter afstemmen op schooltijden en zorgtaken. En soms spelen psychologische en culturele aspecten een rol. Anders dan veel mannen solliciteren vrouwen vaak pas naar een hogere functie als ze zeker weten dat ze daarvoor volledig gekwalificeerd zijn.’

Morgan benadrukt dat het niet voldoende is om alleen te praten over gendergelijkheid. Het helpt volgens haar om harde doelen te stellen. ‘Sommige bedrijven streven naar bijvoorbeeld 40 procent vrouwen in managementposities. Als je dat hardop zegt, moet je daar ook iets aan doen en investeren in mensen, processen en systemen. Als meer bedrijven dit soort doelen stellen en de voordelen daarvan zien, ontstaat vanzelf een sneeuwbaleffect.’

Mannen als bondgenoten

Petrova is anderhalf jaar geleden teruggekeerd naar Europa nadat ze jarenlang in Noord-Amerika werkte. Het valt haar tegen hoever Europa is als het gaat om diversiteit en gendergelijkheid. ‘Ik had verwacht dat Europa verder zou zijn dan Noord-Amerika. Ook omdat in Europa duurzaamheid hoog op de agenda staat en diversiteit daar onderdeel van is. Het is een onderwerp dat nog niet door elke leider wordt omarmd’, aldus Petrova. ‘Misschien ligt het aan de tone of voice. We moeten mannen zien als bondgenoten in de strijd om meer gendergelijkheid en hen overtuigen van de noodzaak daarvan. Dat is de enige weg.’