Vraaggedreven keten

Vraaggedreven keten

Een supply chain bevindt zich in de meest volwassen fase wanneer deze echt Demand-Driven is, volledig gedreven door klantvraag. Het boek ‘Demand-Driven Supply Chain Management’ door Simon Eagle behandelt niet deze verschillende fasen en de ontwikkeling naar het ultieme eindniveau van een klantgedreven supply chain, maar is eigenlijk een langdradige lofzang op de theorie Demand-Driven Requirements Planning (DDMRP).

Volgens Eagle heeft de toepassing van het concept DDMRP tot spectaculaire verbeteringen in de supply chain geleid door variabiliteit te minimaliseren en doorlooptijden variabel te maken. Maar nergens in het boek staat welke bedrijven deze resultaten hebben geboekt.

In essentie stelt Eagle dat de traditionele MRP met vaste doorlooptijden achterhaald is, volkomen terecht. Maar doordat hij zich voortdurend afzet tegen zeer kostbare, bestaande software voor Enterprise Resource Planning (ERP) en Advanced Planning System (APS), is het lezen van dit boek een behoorlijke uitdaging. Eagle biedt in dit boek echter wel interessante observaties over verschillende methoden van productiebesturing, zoals Lean en de Theory of Constraints (van Goldratt). Jammer genoeg wil dit boek veel te drammerig de lezer overtuigen van de kracht van het interessante concept DDMRP.

‘Demand-Driven Supply Chain Management’ (2017), Simon Eagle. Uitgever: KoganPage, 262 blz., €44,16.

Oordeel: **