Vertragingen in het goederenvervoer zorgen voor schadepost van €1,7 miljard

vertragingen

De economische schade door vertragingen in het goederenvervoer op zowel wegen, vaarwegen als spoorwegen is in 2022 gestegen naar een recordhoogte van 1,7 miljard euro. Dat blijkt uit de Multimodale infrawijzer 2023, een onderzoek uitgevoerd door Panteia in opdracht van de Logistieke Alliantie.

Vrachtwagens staan stil in files, treinen hebben te maken met beperkte spoorcapaciteit en binnenvaartschepen wachten voor sluizen vanwege onderhouds- en capaciteitsproblemen. Nog nooit was de economische schade zo groot; reden voor de Logistieke Alliantie het kabinet met klem te verzoeken om te blijven investeren in noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur.

De Logistieke Alliantie is een alliantie van zestien partijen die hun krachten hebben gebundeld om de handel en logistiek te versterken. Leden zijn onder meer Evofenedex, Port of Rotterdam, Air Cargo Netherlands, VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland, Schiphol Group, MKB Nederland, ProRail, Bouwend Nederland en Port of Amsterdam.

Niet investeren geen optie

De alliantie dringt er bij het kabinet op aan het investeringsprogramma van het rijk – Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) – zo snel mogelijk uit te voeren. Dit om ervoor te zorgen dat de kostenpost voor het vervoer van goederen in de toekomst niet nog groter wordt.

‘Op de belangrijke goederencorridors zien we dat het knelt op zowel weg, spoor als vaarwegen. Daarom moeten we blijvend in alle modaliteiten investeren’, zegt Elisabeth Post, voorzitter van de Logistieke Alliantie. ‘Niet investeren is geen optie omdat het de Nederlandse economie 1,7 miljard euro per jaar kost.’

Aanleg nieuwe infrastructuur vertraagd

Door de stikstofproblematiek wordt de aanleg van nieuwe infrastructuur vertraagd. Minister Mark Harbers kondigde daarom afgelopen maart aan om de beschikbare middelen en capaciteit alleen in te zetten voor onderhoudsprojecten. Dit onderzoek laat echter zien dat naast investeringen in onderhoud, ook de noodzaak voor aanpassingen en uitbreidingen van infrastructuur onverminderd groot is, meent de alliantie.

Elisabeth Post wil dan ook dat de overheid haast maakt: ‘De spade moet zo snel mogelijk de grond in om de knelpunten aan te pakken. Dat is met een groeiende bevolking geen overbodige luxe maar pure noodzaak.’