Uitblijven Duits traject kan Betuweroute nekken

goederenvervoer per spoor

De eens zo omstreden Betuweroute bestaat inmiddels tien jaar. In dat tijdsbestek nam het gebruik van de spoorgoederenlijn flink toe. Om ook in de toekomst de groei bij te kunnen benen, moet de lijn echter ook in Duitsland worden doorgetrokken. En daar is haast bij.

De Betuweroute werd op 16 juni 2007 officieel geopend. Inmiddels is duidelijk dat deze ader van het Nederlandse spoorgoederenvervoer in een behoefte voorziet. Van de 43.350 goederentreinen die in 2015 de Nederlandse grens passeerden, ging 56,5 procent via deze route. Vorig jaar was er weliswaar een lichte daling, maar dat had met werkzaamheden te maken, bericht het FD van 16 juni 2017.

Was het spoor langs de A15 er niet geweest, dan hadden deze treinen over het reguliere spoor naar Duitsland gemoeten. Óf de vracht had bijvoorbeeld via de weg vervoerd moeten worden. Zonder de Betuweroute zou volgens chief operational officer Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam ál het goederenvervoer per spoor over het gemengde spoornet hebben moeten gaan. Een onmogelijkheid, volgens Paul.

Groter spoorgebruik verwacht

Uit de in mei gepubliceerde Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt bovendien duidelijk dat op termijn een nog groter gebruik van het spoor verwacht wordt. In een scenario van lage economische groei neemt het spoorgoederenvervoer met 51 procent toe. Bij hoge groei is zelfs bijna sprake van een verdubbeling met een toename van 88 procent, aldus het FD.

En daar dient zich een probleem aan, omdat het doortrekken van de aansluiting naar Duitsland al jaren op zich laat wachten. De Betuweroute kan in potentie 160 treinen per dag aan, maar doordat op het traject van Emmerich naar Oberhausen een extra goederenspoor ontbreekt, ligt de werkelijke capaciteit op 110 treinen per dag. Dat kan dus straks last geven op het gemengde net.

Bouwvergunningen

Volgens het FD verwacht de Duitse regering in 2019 alle bouwvergunningen rond te hebben. Pas dan kan ook een betrouwbare datum voor ingebruikname van het spoor bekendgemaakt worden. Vervoerders vragen zich echter af of er na 2022 nog wel ruimte is om omleidingen op te vangen. Bovendien brengt het omrijden extra kosten met zich mee: door de afstand, maar ook door de inzet van extra machinisten.