Turbulentie dwingt Boon Edam tot ingrijpen in de supply chain

Boon Edam

Boon Edam heeft de afgelopen jaren een wereldwijd geïntegreerde supply chain opgezet die centraal wordt bestuurd vanuit Edam. Nu de grilligheid in de vraag naar toegangs- en beveiligingssystemen groter is dan ooit en verstoringen in de supply chain aan de orde van de dag zijn, ziet Aron Waas zich genoodzaakt om het besturingsplan bij te stellen. Tijdens de SCM Talkshow vertelt de chief supply chain officer van Boon Edam open over de vraagstukken waarmee hij worstelt.

Door Marcel te Lindert

Boon Edam produceert en verkoopt toegangssystemen voor overheidsgebouwen, datacenters, fulfilmentcenters en hotels. Steeds vaker gaat het om systemen die integraal onderdeel zijn van het ontwerp van het gebouw. ‘Architecten vragen om een ontwerp op maat. Dat betekent dat we steeds meer klantspecifieke producten leveren. Tegelijkertijd vraagt de markt om steeds kortere levertijden. Hoe moeten we dat bewerkstelligen?’, luidt de vraag van Aron Waas.

Het vraagstuk van korte levertijden versus meer klantspecifieke producten is niet het enige dat de chief supply chain officer bezighoudt. Een ander vraagstuk betreft het werkkapitaal. ‘We hebben veel problemen gehad met de aanlevering van chips. Omdat we heel lange commitments hebben afgegeven aan de leveranciers van die chips – soms tot wel drie jaar – zijn deze problemen nu redelijk onder controle. Dat we op deze manier de beschikbaarheid kunnen garanderen is cruciaal, maar ik heb ook te maken met een chief financial officer die eist dat het werkkapitaal niet te hoog oploopt. Wij zijn voortdurend bezig om beschikbaarheid en werkkapitaal met elkaar in balans te brengen.’

Verschuiving van het klantorderontkoppelpunt

Toen Waas aan de slag ging binnen Boon Edam, kende het bedrijf een decentrale organisatiestructuur. De fabrieken in Nederland, China en de Verenigde Staten opereerden onafhankelijk van elkaar en produceerden vrijwel uitsluitend voor de regionale markt. Waas heeft daarin verandering gebracht door een centraal aangestuurde supply chain op te zetten. ‘Eén van de gevolgen daarvan is dat we bezig zijn om één manier van werken te implementeren door wereldwijd SAP uit te rollen.’

Tegelijkertijd heeft Waas vier regionale distributiecentra opgetuigd. Het klantorderontkoppelpunt (KOOP) dat voorheen in de fabrieken lag, ligt nu in deze distributiecentra, zo dicht mogelijk bij de markt. Dat heeft geleid tot meer rust en regelmaat in de drie fabrieken, die in principe leveren aan alle vier distributiecentra. ‘Maar dat concept is inmiddels achterhaald door de coronacrisis en andere disrupties in de supply chain. Neem alleen al het transport. Voor een container die vroeger 3000 euro kostte, betalen we nu 20.000 euro. We hebben een nieuw plan nodig om onze supply chain te besturen.’

Afstemming tussen commercie en supply chain

Waas ziet met name de afstemming tussen commercie en supply chain steeds belangrijker worden. Sinds de coronacrisis is de grilligheid in de vraag enorm toegenomen. Voor producten die vorig jaar goed liepen, bestaat dit jaar opeens veel minder vraag. ‘Commercie bepaalt wat we verkopen, wij van supply chain bepalen hóe we dat doen. Maar die twee zaken kunnen we niet onafhankelijk van elkaar beschouwen. Die moeten we met elkaar verbinden om te waarborgen dat we onze belofte aan klanten kunnen waarmaken. Dat wordt een steeds grotere uitdaging, gezien de toenemende eisen van klanten rond ontwerp en levertijd.’

Daarnaast staat Boon Edam voor de uitdaging om de supply chain wendbaarder te maken. Door te investeren in de configuratie van producten, probeert het bedrijf de toenemende vraag naar klantspecifieke producten onder controle te houden. ‘Maar we zitten nog met het werkkapitaal dat zit opgesloten in voorraden. Dat is een probleem voor veel supply chain professionals. We hebben de afgelopen jaren allemaal zwaar gebufferd en nu zitten we daarmee’, aldus Waas, die zich achteraf afvraagt of al die buffers wel zo handig zijn geweest. ‘Toen de aluminiumprijzen stegen, hebben we extra voorraad aangelegd. Inmiddels zijn de prijzen enorm gedaald, maar wij hebben nog steeds heel veel liggen. Dat zijn de zaken waarmee we nu te dealen hebben.’

Deze uitzending gemist? Bekijk hem hier terug >>