Weer minder verkocht door de Nederlandse industrie

Nederlandse industrie

De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie blijft hangen op een laag niveau. De score van 45.9 vorige maand is een fractie beter dan de 45.3 score in juli. De index zit al bijna een jaar onder de 50, wat betekent dat de industriële bedrijvigheid al die tijd is teruggelopen. In lijn met de afnemende vraag hebben fabrieken de afgelopen maanden hun productie teruggebracht, voorraden afgebouwd en minder personeel aangenomen.

De genomen maatregelen zorgen voor een lager kostenniveau. Dat blijkt uit de deelindicator voor de inkoopprijzen, die in augustus een zeer lage score laat zien van 38.6 in vergelijking met de score in augustus 2022 van 73.4 of zelfs de piek van 93.5 in 2021. Vooral de grondstof- en energieprijzen voor grootverbruik zijn flink gedaald door de zwakke vraag en het einde van de disruptie en tekorten in de wereldwijde supply chain.

De dalende inkoopkosten zullen echter niet direct leiden tot winstgroei in de Nederlandse industrie, zegt David Kemps, sector banker Industrie bij ABN-Amro. ‘Bij een lagere bezettingsgraad van het machinepark nemen de gemiddelde vaste kosten per eenheid product toe en de hogere loon- en interestkosten zullen het positieve effect van de lagere inkoopprijzen tenietdoen.’

Energiekosten blijven aandachtspunt

Volgens Kemps blijven ook de energiekosten, zeker voor de energie-intensieve industrie als de chemie, de kunststof- en papierindustrie en de oppervlaktebewerkers (verzinkerijen, coaters), een aandachtspunt. ‘Deze kosten zijn weliswaar flink afgenomen ten opzichte van vorig jaar, maar energie is nog steeds tweemaal zo duur als voorheen. Bovendien loopt bij veel bedrijven komende winter het vaste contract af.’

De industriële bedrijven hebben tot nu toe de kosten ook goed kunnen doorbelasten aan hun afnemers. De verwachting is echter dat veel fabrikanten hun prijzen stap voor stap moeten verlagen om hun productievolume op peil te houden. ‘Dit zal een drukkend effect hebben op hun winstgevendheid’, aldus Kemps.

Dit sluit aan bij de uitkomst van de recente Conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bijna 85 procent van de deelnemers geeft hierin aan dat de winstgevendheid over juli gelijk is gebleven of zelfs verslechterd is ten opzichte van de voorgaande peiling in april 2023.

Ook ondernemingen met grote orderportefeuilles

Gelukkig hebben veel ondernemingen, zoals in de machinebouw, hightech-verspaning en verpakkingsmiddelenindustrie, nog steeds grote orderportefeuilles. Iets minder drukte op de fabrieksvloer is bij veel bedrijven zeer welkom. Kemps: ‘Dat geeft weer lucht voor proces- en productinnovatie en duurzame investeringen na twee zware jaren na de covid-tijd die volledig in het teken stonden van productievolume draaien.’