Supply chain academies dichten de kloof tussen theorie en praktijk

supply chain academies

Alleen bedrijven die zichzelf blijven ontwikkelen, zijn opgewassen tegen de grote uitdagingen van deze tijd. Daarvoor zijn de juiste talenten nodig, maar hoe ontwikkel je die? Steeds meer bedrijven zetten eigen programma’s of academies op voor ontwikkeling van supply chain-talenten. Ze bieden een mix aan leervormen die meer dan voorheen gericht zijn op het toepassen van het geleerde. Misschien nog wel belangrijker is om talenten in de leerstand te zetten.

Door Marcel te Lindert

Zoals veel bedrijven hanteert Canon strikte doelstellingen en strakke targets. Een aantal daarvan zijn niet haalbaar zonder aanpassing van gedrag. Dat betekent bijvoorbeeld dat medewerkers op een andere, betere manier moeten samenwerken. ‘Dat is een voorbeeld van een leerdoelstelling die we afleiden van de bedrijfsdoelstellingen’, stelt Karel Haan, learning & change consultant binnen Canon EMEA.

Canon hanteert het begrip ‘return on learning investment’. De investering die de leverancier van technologieën op het gebied van digitale beeldverwerking doet in het ontwikkelen van talenten, moet leiden tot een beter bedrijfsresultaat. Dat is lastig te meten, aangezien niet elke gedragsverandering goed te kwantificeren is. ‘Vaak gaat het om samenwerking, leiderschap en het vertrouwen in de eigen kwaliteiten’, aldus Haan. Hij verwijst naar een citaat van Peter Senge, auteur van het boek ‘The Fifth Discipline’ uit 1990: ‘Op de lange termijn is je enige duurzame bron van concurrentievoordeel het vermogen van je organisatie om sneller te leren dan de concurrentie.’ Haan kan zich volledig vinden in die woorden. ‘Waarbij het zaak is om het geleerde daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Leren is pas echt zinvol als managers en medewerkers daardoor hun dagelijkse taken beter uitvoeren dan voorheen.’

Lerende organisatie

De wil om continu te leren en daardoor de dienstverlening en producten te verbeteren, zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn in het bedrijfsleven. Volgens Lidewey van der Sluis is sturen op talentontwikkeling niet veel anders dan het creëren van een ‘lerende organisatie’. ‘Dat betekent dat iedereen in de leerstand staat. Leren door elkaar uit te dagen om steeds wakker te zijn en verder te bouwen aan verbetering. Die instelling helpt om talent maximaal te ontwikkelen. Hoe gaan medewerkers met elkaar om? Hoe helpen ze elkaar om het beste uit elkaar te halen? Belangrijke vragen’, zegt de hoogleraar strategisch leiderschap en talentmanagement aan Nyenrode Business Universiteit.

De vraag hoe je talenten ontwikkelt, raakt aan een andere vraag waarop organisaties eerst antwoord moeten vinden. Welke talenten zoek je, wie heb je er graag bij? Zoekt de organisatie excellente professionals die zichzelf in de praktijk al hebben bewezen? Of is de zoektocht vooral gericht op jonge professionals die nog in de praktijk moeten worden gevormd? ‘Voor welke talenten wil je als organisatie een thuis zijn? En hoe aantrekkelijk ben je voor die talenten? Talentmanagement speelt zich af op de arbeidsmarkt, maar krijgt binnen de eigen organisatie vorm’, stelt Van der Sluis.

Wat een organisatie aantrekkelijk maakt voor talenten, is vandaag de dag anders dan vroeger. ‘Als mensen stil worden gezet in hun ontwikkeling, als ze zich niet gewaardeerd voelen, niet trots zijn en geen betekenis ontlenen aan hun werk, dan gaat hun werkvuur uit. Hun energie gaat dan in de organisatie verloren’, zegt Van der Sluis. Zij benadrukt dat medewerkers het best tot hun recht komen als ze bij de organisatie passen. ‘Beide partijen moeten dezelfde heartbeat hebben, op dezelfde golflengte zitten. Een organisatie is een lerend systeem als medewerkers het leuk hebben met elkaar, graag samenwerken en het beste in elkaar naar boven halen. In lerende organisaties stroomt het van de energie.’ … … …

Meer lezen?

Lees nu het complete interview digitaal >>

of

kies voor één van onze abonnementen >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 8 – 2019.