Stimuleringsfonds helpt Gelderse bedrijven fors te besparen op grondstoffen en CO2-uitstoot

Stimuleringsfonds

Vier Gelderse bedrijven maken zich op voor een forse besparing op fossiele en minerale grondstoffen. Mede dankzij een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van het programma Circulaire Fabrieken investeren ze in impactvolle, circulaire ontwikkelingen. Het heeft een besparing van maar liefst 6,6 miljoen m3 grondwater en een enorme reductie van de CO2-uitstoot tot gevolg. 

De regio Stedendriehoek, bestaande uit acht gemeenten rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen, werkt aan een duurzame, economische ontwikkeling en een volledig circulaire economie in de regio. De regio ondersteunt en motiveert bedrijven hun circulariteit te verbeteren door onder andere het programma Circulaire Fabrieken.

Vier bedrijven krijgen jaarlijks een substantiële financiële bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds van Circulaire Fabrieken waardoor ze hun product, productie of keten meer circulair kunnen maken. Het programma Circulaire Fabrieken wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Regio Deal Cleantech Regio en de projectpartners KplusV, Saxion Hogeschool en VNO-NCW Midden.

Forse besparing op grondstoffen door circulaire projecten

De bijdrage uit het Stimuleringsfonds bedraagt in totaal 687.000 euro. Dit is 50 procent van de projectkosten voor de bedrijven met een maximum van 200.000 euro per aanvraag. Door deze circulaire projecten kan een flinke besparing op fossiele en minerale grondstoffen worden gerealiseerd, waaronder maar liefst 6,6 miljoen m3 grondwater en een enorme reductie van CO2-uitstoot.

De vier bedrijven en projecten die recent geselecteerd zijn voor een bijdrage uit het fonds zijn BioPanel, Waterrotonde Eerbeek, Leadax Circular Roofing en Circufloc.

BioPanel

BioPanel gaat haar bio-based plaatmateriaal – een alternatief voor de huidige op aardolie gebaseerde platen – aan het einde van hun levensduur upcyclen naar nieuw bio-based plaatmateriaal. BioPanel is gemaakt uit snel hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. Het materiaal stoot tot 99 procent minder CO2 uit dan regulier gebruikte materialen en is nagenoeg CO2-vrij te produceren. Fred van Schoonhoven van BioPanel is blij met de financiële ondersteuning uit het Stimuleringsfonds. ‘Dit gaat onze circulariteit echt vormgeven.’

Waterrotonde Eerbeek

In het project Waterrotonde Eerbeek bouwt Industriewater Eerbeek een pilotinstallatie, als onderdeel van een proces dat moet leiden tot een volledig circulair watersysteem voor vier papierfabrieken, operationeel in 2029. De primaire grondstof grondwater wordt voor 100 procent gereduceerd. Er wordt dus geen grondwater meer gebruikt, wat leidt tot een potentiële besparing van 6.600.000 m3 grondwater per jaar.

Circular Roofing

Circular Roofing heet het project van Leadax. Het bedrijf heeft duurzame dakbedekking ontwikkeld, met een onbenutte plastic afvalstroom als grondstof. Productie en keten zijn maximaal verduurzaamd, recycling en upcycling aan het einde van de levensduur is geborgd. Het bedrijf gaat nu verder investeren in ketenintegratie en doorontwikkeling van dit product.

Warmteplan BV

Tot slot ontwikkelt Warmteplan BV met het project CircuFloc een bio-based, circulair product met een zeer goede isolatiewaarde voor gebouwen, schaalbaar in productie en betaalbaar voor de consument. Dat levert jaarlijks een reductie van 1.128.000 kilo primaire grondstoffen op.

Nieuwe aanvragen voor cofinanciering

De vier bedrijven hebben eind 2022 hun aanvraag ingediend bij het Stimuleringsfonds Circulaire Fabrieken voor cofinanciering van hun circulaire project. Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelde de investeringsaanvragen. Dat gebeurde op basis van uiteenlopende criteria, zoals mate van circulariteit op de R-ladder, slaagkans en totaal jaarlijks vermeden primair grondstofverbruik. In januari 2023 werd de subsidie aan de aanvragers toegekend.

Later dit jaar gaat het Stimuleringsfonds weer open voor nieuwe aanvragen van maakbedrijven. Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag, kan contact opgenomen worden met Maarten van der Westerlaken.