Supermarkten gaan samenwerken voor meer grip op CO2-data in hun productieketens

CO2

Supermarktketens Jumbo, Lidl en Superunie én inkoopalliantie EMD sluiten een pact om de CO2-uitstoot in hun productieketens in kaart te brengen. De partijen, samen goed voor 60 procent van de markt, gaan samenwerken om essentiële data van leveranciers boven tafel te krijgen.

Initiatiefnemer van deze samenwerking is ImpactBuying. ‘Retailers die hun CO2-emissies willen reduceren, kijken aan tegen een groot datagat’, zegt Leontien Hasselman-Plugge, co-CEO van ImpactBuying. ‘Achter elke gevulde supermarkt zit een enorm complexe keten aan producenten en toeleveranciers, met vertakkingen over de hele wereld en producten die soms talloze keren van eigenaar verwisselen. De broeikasuitstoot van die producten komt voor meer dan 90 procent uit deze ketens.’

Dáár liggen dan ook de grootste kansen voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar dat kan alleen als duidelijk is wat de uitstoot per product nu is, wat de producent of handelaar heeft gedaan aan reductie en waar in de ketens de beste mogelijkheden zijn voor reductie. De exacte data daarover ontbreken nog grotendeels. Ook als er verbeteringen plaatsvinden, moet dat nauwkeurig worden gemeten en gerapporteerd. Het afgelopen jaar heeft ImpactBuying de basis gelegd voor de huidige samenwerking. Daarbij bleek dat een simpele en gestandaardiseerde manier van emissiedata ophalen cruciaal én mogelijk is.

Behapbare en betrouwbare datavergaring CO2

De data van leveranciers gaan supermarkten inzicht geven in hoe CO2 nu wordt berekend, wat de reductiedoelen van de leveranciers zijn en of deze worden gehaald. Er wordt ook gekeken naar hoe op grote schaal de CO2-uitstoot per product kan worden berekend en wat de daarvoor benodigde minimale gemeten data zijn, in plaats van de veronderstelde data. De supermarkten willen de CO2-uitstoot per product weten om zo verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de producten die bij hen in de schappen liggen. Door samen te werken willen de supermarktketens ook uitzoeken hoe de datavergaring behapbaar en betrouwbaar te maken, ook als het om ontzettend veel data gaat.

‘We zien een lawine aan duurzaamheids- en ESG-data op ons afkomen en dat maakt het logisch om pre-competitief samen te werken met onze retailcollega’s en ketenpartners. We willen zorgen dat als we de CO2 van een product rapporteren, we dezelfde standaarden en referentiedata gebruiken, zodat we een eerlijk speelveld hebben om reductie te realiseren’, aldus Paul van Hooren, Manager Product Integriteit van Superunie.

Sneller stappen maken in de productieketens

Marianne de Schutter, manager CSR van Jumbo Supermarkten: ‘We hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen neergezet om onze CO2-footprint terug te brengen. Door samen te werken met andere supermarkten en met onze leveranciers kunnen we sneller stappen maken in onze productieketens. We willen gezamenlijk inzichtelijk maken welke CO2-uitstoot er achter onze producten zit en waar de uitstoot in de keten plaatsvindt, zodat we weten wat de volgende stap is om de CO2 te reduceren.’

‘Het is van groot belang dat we in de voedselindustrie gezamenlijk werken aan het verminderen van de CO2-uitstoot’, zegt Quirine de Weerd, hoofd CSR en corporate communications van Lidl Nederland. ‘Om nauwkeurig de CO2-uitstoot van leveranciers in de ketens te kunnen berekenen, is het essentieel dat dit op uniforme wijze gebeurt. Samen met onze leveranciers kunnen we op basis van de verkregen data en inzichten sneller en efficiënter de Nederlandse voedselketen verder verduurzamen.’

Meer data delen

ImpactBuying pleit ervoor om meer data te standaardiseren en te delen tussen partijen in dezelfde sector, en niet alleen voor CO2-reductie. Data over ontbossing, voedselveiligheid en sociale rechtvaardigheid bijvoorbeeld. Leontien Hasselman-Plugge: ‘Je kunt pas verbeteren als je goede, betrouwbare data hebt. Het is waanzinnig mooi dat het lukt om een groot deel van de markt om tafel te krijgen en met elkaar – de concurrentie voorbij – samen te werken.’