Security Awareness belangrijkste IT-trend voor 2023

Security Awareness

Security Awareness is dé IT-trend van 2023, meldt Supply Value. Het onderwerp kwam als nummer 1 uit de bus bij het IT Trendsonderzoek 2023 van dit supply chain-adviesbureau. Datagedreven besluitvorming staat op de tweede plaats in de top 3 van het IT Trendsonderzoek; Business Intelligence bezet de derde plek. Maar ook ketenoptimalisatie heeft inmiddels een hoge prioriteit bij de IT-professionals, blijkt uit het rapport.

Sinds 2019 voert Supply Value jaarlijks het IT Trendsonderzoek uit. Hiermee onderzoekt het wat de aankomende IT-trends zijn volgens IT-professionals, welke IT-toepassingen zij zien en wat de ontwikkelingen van en binnen deze trends zijn. Doel van dit onderzoek is het ondersteunen van informatiemanagement- en technologieprofessionals bij het stellen van prioriteiten en het bepalen van de juiste focus.

Actuele verklaring voor Security Awareness

De pandemie, de tekorten in de supply chains, het gebrek aan personeel en de daaraan gerelateerde vaardigheidskloof brachten in 2022 veel onzekerheden en wisselvalligheden met zich mee in de werkomgeving. Dat Security Awareness op de eerste plek van het IT Trendsonderzoek is geëindigd, heeft daarom volgens de onderzoekers een actuele verklaring. Respondenten geven namelijk aan dat het cruciaal is om zoveel mogelijk kwetsbaarheden uit te sluiten en een zo robuust mogelijke continuïteit van IT en daarmee de organisatie te waarborgen. Ook blijft Security Awareness erg belangrijk voor de betrouwbaarheid van de dienstverlening naar klanten en ketenpartners toe.

De top 3 van het IT Trendsonderzoek wordt verder aangevuld met Datagedreven besluitvorming en Business Intelligence op respectievelijk de tweede en derde plek. Met Datagedreven besluitvorming worden data vanuit de hele organisatie verzameld en geanalyseerd alvorens beslissingen worden genomen waarmee meer zekerheid en overzicht wordt gecreëerd over de gehele organisatie. Ook met Business Intelligence wordt informatie en kennis consequent gebruikt om betere beslissingen te nemen. Zo wordt de business ondersteund met datagedreven werken.

Prioriteit van Data Cleaning enorm toegenomen

Data Cleaning & Preparation (4) en In- en outsourcing (5) volgen de top 3 op. Data Cleaning & Preparation zorgt ervoor dat data nauwkeurig kunnen worden gebruikt in de organisatie. Het opschonen van data is een uitdagende en tijdrovende klus. De onderzoekers constateren dat de prioriteit hiervan dit jaar enorm is toegenomen ten opzichte van vorige jaren. Voor In- en outsourcing geldt dat het een steeds belangrijkere keuze wordt wat van de IT in eigen beheer te houden en wat uit te besteden. Het expliciet uitdenken van een IT Sourcing-strategie blijkt steeds meer prioriteit te krijgen. Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek, waar de helft van alle respondenten aangeeft al veel prioriteit aan dit onderwerp te geven.

Hoge prioriteit voor ketenoptimalisatie

Ketenoptimalisatie (6) en Data Governance (7) staan in de tweede helft van de top 10 van IT-trends. Het optimaal inrichten van de supply chain wordt door meer dan de helft van de respondenten als hoge prioriteit aangemerkt, waarmee het krachtveld van concurrentie tussen bedrijven verschuift naar concurrentie tussen ketens. Een groot aantal van de respondenten geeft daarnaast aan redelijk tot zeer bekend te zijn met Data Governance. Het wordt in het onderzoek ook regelmatig genoemd als een topprioriteit binnen de organisatie.

Robotic Process Automation moet kosten besparen

Robotic Process Automation staat op de achtste plek en wordt door respondenten vooral toegepast voor repetitief handmatig werk om de efficiëntie te verhogen en kosten te besparen. Op de gedeelde negende plaats staan Big Data en Digitaal leiderschap. Met Big Data is driekwart van de respondenten redelijk tot zeer bekend. Het wordt meestal ingezet voor analyse- en optimalisatiedoeleinden, waarbij een duidelijke samenhang te zien is met de hoge scores van Datagedreven besluitvorming en Business Intelligence.

Digitaal leiderschap gaat over het effectief gebruik van nieuwe technologieën door de (steeds schaarser wordende) professional. De digitale leider stuwt vanuit de gemaakte keuzes de digitale transformatie van de organisatie voort. Twee derde van de respondenten geeft aan ‘enigszins bekend’ tot ‘expert’ te zijn in Digitaal leiderschap. Daarbij geeft 60 procent van de respondenten er ook een gemiddelde tot zeer hoge prioriteit aan.