Ook webshops melden nu problemen in de supply chain

webshops

Webshops in Europa ondervinden in meer dan de helft van de gevallen (60 procent) problemen in hun supply chain als gevolg van de coronacrisis. Dit is soms het gevolg van beperkingen bij de invoer van producten uit niet-Europese landen, maar vaak ook van algemene beperkingen in de supply chain, bijvoorbeeld op productielocaties, die tot tekorten aan bepaalde producten leiden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Ecommerce Europe.

Het onderzoek van Ecommerce Europe werd uitgevoerd onder de leden van de National E-commerce Association en richtte zich op het algemene effect van de uitbraak van het coronavirus op de e-commerce sector in de verschillende landen, met specifieke aandacht voor de status van de logistiek. Uit de bevindingen blijkt dat 93 procent van alle respondenten geheel of gedeeltelijk is afgesloten, wat betekent dat burgers in die landen slechts met beperkingen kunnen uitgaan. In alle gevallen mogen webshops echter nog steeds hun activiteiten voortzetten.

In 60 procent van de gevallen ondervinden webshops problemen in hun toeleveringsketen als gevolg van beperkingen bij de invoer of door algemene beperkingen in de keten die tot tekorten leiden. Hoewel verwacht werd dat de sluiting van niet-essentiële, fysieke winkels in veel landen zou leiden tot een grotere druk op webshops, geeft slechts 27 procent van de respondenten aan dat dit ook daadwerkelijk zo is. In deze gevallen maken bedrijven die hun fysieke winkels sluiten een verschuiving naar online verkoop, wat leidt tot extra druk op fulfillment op de markt.

Druk op aanbieders pakketdiensten

De respondenten melden ook een aanzienlijke druk op de aanbieders van pakketdiensten in hun land. 33 procent rapporteert een sterk negatief effect op de pakketbezorging; 60 procent ervaart een klein negatief effect. Dit is grotendeels te wijten aan de toegenomen druk op de bezorgers, die tot vertragingen heeft geleid. Zo is er in Spanje zelfs sprake van een lockdown van de postdienst. Particuliere koeriers beslissen er individueel of ze al dan niet openblijven. In Zwitserland daarentegen worden pakketbezorging en postdiensten als onderdeel van de kritieke infrastructuur beschouwd.

Wat de crossborder-aankopen betreft, verklaart 86 procent van de respondenten dat de exploitanten van pakketdiensten geen beperkingen opleggen of beperkt worden bij bezorging in het buitenland. Degenen die aangeven dat er problemen zijn geweest, melden dat dit grotendeels te wijten is aan het gebrek aan vluchtverbindingen. 64 procent van de geënquêteerden geeft aan alternatieve mogelijkheden te bieden om producten aan consumenten te leveren wanneer de fysieke winkels in hun land niet mogen worden geopend, meestal door deze winkels hun spullen online te laten verkopen.

E-commerce van cruciaal belang tijdens coronacrisis

Volgens Ecommerce Europe is de e-commerce sector van vitaal belang tijdens de coronacrisis. Webshops kunnen consumenten van essentiële producten blijven voorzien, terwijl de risico’s op besmetting tot een minimum beperkt worden. Volgens de onderzoekers is het daarom noodzakelijk om de grenzen open te houden voor crossborder-productleveringen en -verkopen. Ecommerce Europe roept de Europese Commissie en de lidstaten dan ook op het vrije verkeer van goederen te waarborgen en bezorgers, online retail en het mkb te helpen hun essentiële functie te blijven vervullen.