Pleidooi voor due diligence op elke leverancier

due diligence

Om risico’s in de supply chain goed aan te pakken, moeten multinationals due diligence uitvoeren op elke leverancier en maatregelen doorvoeren door de hele waardeketen. Daarvoor pleit Carlos Cordon, Professor of Strategy and Supply Chain Management bij IMD.

Nu multinationals proberen hun CO2-uitstoot te verminderen en andere sociale problemen aan te pakken, komen ze onder druk te staan om elke schakel in de supply chain onder de loep te nemen. Dat betekent dat ze de milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) geloofsbrieven van leveranciers moeten beoordelen, die voor een grote groep als Unilever in de tienduizenden kunnen lopen.

Het goed aanpakken van de risico’s van de supply chain is daarom een enorme organisatorische uitdaging. De drie decennia durende opmars van de globalisering heeft geleid tot uitgestrekte waardeketens die meerdere continenten doorkruisen. Bovendien zijn deze activiteiten verspreid over delen van de wereld waar gegevens moeilijk te verkrijgen zijn en waar de wet- en regelgeving ver onder de Europese normen ligt.

Maar je moet het proberen. In sommige rechtsgebieden wordt zichtbaarheid van de supply chain nu verplicht gesteld door de wetgever. Duitsland bijvoorbeeld deelt boetes uit tot 8 miljoen euro voor grotere bedrijven die niet controleren of hun leveranciers de mensenrechten schenden.

De gevaren van het niet uitvoeren van de juiste due diligence in de hele keten zijn geïllustreerd door tragedies in de kledingindustrie, waaronder de instorting van de Rana Plaza-fabriek in Bangladesh waarbij meer dan 1100 arbeiders omkwamen. Dit onderstreept het juridische, commerciële en reputatierisico voor bedrijven die nalaten hun toeleveranciers lastige vragen te stellen.

De noodzaak om goede due diligence uit te voeren, wordt nog versterkt door het belang van het aanpakken van Scope 3-emissies, de broeikasgassen die worden uitgestoten in de supply chain en in producten of diensten. In tegenstelling tot directe emissies van bijvoorbeeld kantoren en reizen, vormen Scope 3-emissies meestal het grootste deel van de CO2-voetafdruk van een bedrijf. Maar ze zijn het moeilijkst te meten. … … …

Verder lezen?