Overmoed bij het dealen met supply chain-disrupties

supply chain-disrupties

De top van het bedrijfsleven dacht aanvankelijk zelf wel te kunnen dealen met disrupties in de supply chain. Dat blijkt uit onderzoek vóór en ná de Covid-19-pandemie van DuPont Sustainable Solutions onder 203 leidinggevenden.

Ruim acht op de tien directeuren dachten in 2019 over een plan te beschikken waarmee ze elke onverwachte verstoring van de bedrijfsprocessen het hoofd konden bieden. Deze mate van zelfvertrouwen bleek echter dramatisch gedaald toen ze in 2021 dezelfde vraag opnieuw kregen voorgelegd. Dit keer achtte slechts 43 procent van de ondervraagden zichzelf goed voorbereid.

77 procent van de leidinggevenden is inmiddels ook van mening dat de bedrijfsrisico’s sinds het begin van de pandemie zijn toegenomen; 5 procent denkt dat de risico’s zijn afgenomen, terwijl 18 procent meent dat ze gelijk zijn gebleven. Verder zegt zo’n 64 procent van de ondervraagden dat Covid-19 een negatieve invloed heeft gehad op hun supply chain, terwijl 36 procent aangeeft dat de pandemie hun bedrijfsvoering negatief heeft beïnvloed.

Lessen geleerd

Hoewel het onderzoek aantoont dat directeuren overdreven optimistisch waren over hun vermogen om op plotselinge gebeurtenissen te reageren, blijken er inmiddels wel lessen te zijn geleerd. Zo’n 70 procent geeft aan dat de pandemie een positieve impact heeft gehad op hun digitale strategieën. Verder meldt ruim 50 procent dat de communicatie is verbeterd en bijna 60 procent laat weten dat de houding ten opzichte van risicobeheer positief is beïnvloed.

‘Bedrijven hadden weinig flexibiliteit om de door de pandemie veroorzaakte schokken in de aanvoer, de toelevering, de bedrijfsvoering en de handel op te vangen’, concludeert Davide Vassallo, CEO van DuPont naar aanleiding van het onderzoek. Dit omdat de nadruk steeds gelegd werd op kostenefficiëntie met het minimaliseren van voorraden, het stroomlijnen van supply chains, het betrekken van goederen uit lagelonenlanden en het implementeren van just-in-time-productie.

Bron: Supply Management