Gros van Nederlandse bedrijven is ontevreden over de eigen supply chain

ontevreden over de eigen supply chain

Vrijwel alle Nederlandse bedrijven zijn ontevreden over de eigen supply chain, blijkt uit onderzoek van SAP. Om hier verbetering in te brengen, zijn de meeste bedrijven op zoek naar mogelijkheden voor het lokaliseren van de toeleveringsketen. Daarnaast willen ze op korte termijn nieuwe technologie adopteren waarmee ze de risico’s kunnen beperken en meer duurzaamheid kunnen realiseren.

Maar liefst 97 procent van de bedrijven geeft aan dat hun supply chain niet voldoet, meldt SAP op 3 april in een persbericht. Redenen hiervoor zijn onder meer vertragingen in de productie van goederen en een gebrek aan grondstoffen. Een kwart van de bedrijven geeft zelfs aan dat er grote veranderingen nodig zijn. Om die reden is 71 procent van plan hun bedrijfsactiviteiten lokaal uit te voeren. Twee derde wil nieuwe noodmaatregelen implementeren gericht op hun supply chain.

Nieuwe IT-aanpak

Uit het rapport ‘Tomorrow’s Supply Chain: Disruption Around Every Corner’ blijkt dat Nederlandse bedrijven geavanceerde technologieën willen inzetten om hun supply chains fundamenteel te transformeren. Meer dan twee derde (67%) van de ondervraagde bedrijven is van plan om hier al binnen twee jaar mee aan de slag te gaan. Het inzetten van AI en machine learning speelt hierbij een grote rol.

Aan de zoektocht naar IT-oplossingen liggen volgens het onderzoek diverse uitdagingen ten grondslag. Zo hebben bedrijven vaak te maken met complexe supply chains waarin meerdere partijen betrokken zijn. Om effectief te kunnen opereren in deze netwerken, is het belangrijk dat organisaties real-time inzicht hebben in de activiteiten. Daarmee kunnen ze snel reageren op veranderingen en hun eigen productiecapaciteit daarop aanpassen.

Door het volgen van de activiteiten van hun leveranciers en afnemers, krijgen bedrijven ook een beter begrip van hoe hun activiteiten de hele supply chain beïnvloeden. Organisaties willen deze informatie gebruiken om te beslissen welke grondstoffen, onderdelen en producten ze op voorraad moeten hebben en waar ze deze willen opslaan.

Duurzaamheid

Daarnaast wordt duurzaamheid belangrijk gevonden, en 62 procent van de bedrijven wil daarom nieuwe duurzame oplossingen vinden voor hun supply chain. Tijdens economisch zware tijden blijft duurzaamheid een prioriteit, maar bedrijven hebben moeite om duurzaamheidspraktijken te integreren in hun manier van werken (55%), en weten soms niet waar te beginnen of welke beslissingen te nemen (51%).

Ook willen bedrijven AI en machine learning niet alleen inzetten om te zien wat er gebeurt in de supply chain en om risico’s te beheersen, maar ook voor het verbeteren van de samenwerking en een duidelijke communicatie tussen leveranciers, partners en klanten. De inzet van geavanceerde technologieën moet volgens SAP niet alleen leiden tot een verhoogde veerkracht, maar ook tot het verlagen van de kosten en het verbeteren van het concurrentievermogen in deze complexe en onzekere tijden.

Taak voor de overheid

Bedrijven verschillen van mening over het globaliseren van supply chains als middel om de economische groei te bevorderen. Ruim een derde van de respondenten is vóór die verandering, twee derde is tegen. Ongeveer de helft van alle bedrijven vindt ook dat de overheid meer ondersteuning moet bieden bij het bewaken van de supply chain en waar nodig moet investeren. Daarnaast wil 51 procent dat de overheid incentives aanbiedt om mensen aan te trekken en op te leiden, of om buitenlands talent binnen te halen (44%).

Veranderende rol supply chain management

‘Supply chain management draaide vroeger vooral om het verlagen van kosten. Maar nu spelen veel meer aspecten een rol: het inspelen op de vraag van consumenten, het verbeteren van de veerkracht, het verminderen van de CO2-uitstoot, het verlagen van het personeelsverloop en het laag houden van de kosten’, aldus Thomas Brückner, Head of Digital Supply Chain bij SAP Nederland.

‘Geopolitieke problemen, nieuwe emissieregels en problemen met de productie in China hebben ervoor gezorgd dat er veel meer uitdagingen zijn ontstaan bij de huidige supply chain-modellen in Nederland. Welke toekomstige externe factoren de stroom van goederen/diensten ook verstoren, onze on-demand consumentencultuur zal alleen maar verder toenemen. Een nieuwe aanpak is nodig om aan deze vraag te voldoen’, aldus Brückner.